PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 527 |
Tytuł artykułu

Wpływ zagęszczenia roślin na wzrost i plon kilku odmian sałaty listkowej (Lactuca sativa L. var. foliosa BREHMER) w uprawie polowej

Warianty tytułu
EN
The effect of plant spacing on the growth and yield of some leaf lettuce (Lactuca sativa L. var. foliosa BREHMER) cultivars under the field conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Sałata listkowa (Lactuca sativa L. var. foliosa Brehmer) wytwarza duże rozety liściowe lub luźne główki, różniące się kształtem i barwą oraz wielkością, Szczególnie dekoracyjne i jednocześnie bardziej trwałe są rośliny odmian kędzierzawych (Crispa Group). W uprawie polowej sałaty listkowej stosuje się rozstawę wynoszącą 20-30 cm, w zależności od odmiany. Odpowiednie zagęszczenie roślin decyduje o wielkości i jakości plonu sałaty. Badania przeprowadzone w latach 2005-2006 w Gospodarstwie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Felinie dotyczyły wpływu odmiany oraz zagęszczenia roślin na wybrane cechy biometryczne oraz plon świeżej masy sałaty listkowej w uprawie polowej. Materiałem badawczym były rośliny sałaty listkowej odmian Farsa i Jana oraz Lollo Bionda i Lollo Rossa należących do Crispa Group. Zastosowano trzy rozstawy sadzenia roślin: 30 x 30 cm, 30 x 20 cm oraz 20 x 20 cm. Doświadczenie założono metodą bloków losowych w 4 powtórzeniach. Spośród badanych odmian najlepszymi cechami wzrostu oraz plonu odznaczała się odmian Jana. Najmniejszy plon ogółem i handlowy otrzymano z odmiany Lollo Rossa. Odmiany pierzaste sałaty listkowej Lollo Bionda i Lollo Rossa tworzyły mniejsze rośliny, niż pozostałe. Plon ogółem i handlowy tych odmian był mniejszy w porównaniu z odmianami Farsa i Jana. Wykazano duży wpływ warunków klimatycznych panuj ących w okresie wegetacji roślin, na ich wzrost i plonowanie. Największy plon ogółem (6,5 kg·m⁻²) i handlowy (6,4 kg·m⁻²) uzyskano z roślin rosnących w najmniejszym zagęszczeniu (20 x 20 cm).
EN
The leaf lettuce plants produce a large leaf rosette or wide heads, differing from each other in shape, color and size. The most ornamentally and also more permanent, are the leaf curling plants (Crispa Group). In the leaf lettuce the field cultivation use the row spacing 20-30 cm, depending on the cultivar. The suitable plant density decides on the quantity and quality of lettuce yield. Studies were carried out on the Experimental Farm Felin (University of Life Sciences in Lublin) in 2005-2006. The influence of cultivar and density of plants on the chosen biometric features and the yield of fresh weight of leaf lettuce under the field conditions were studied. The experiment was laid out in a randomized block design with four leaf lettuce cultivars (Farsa and Jana as well as Lollo Bionda and Lollo Rossa belonging to Crispa Group) and three plant density (30 x 30 cm, 30 x 20 cm and 20 x 20 cm). These 12 treatment combinations were replicated four times. Among the studied cv. Jana was the best of the main growth and yield features. The lowest total and marketable yield was obtained with Lollo Rossa lettuce. The leaf curling cultivars of lettuce Lollo Bionda and Lollo Rossa were smaller then others. Their total and marketable yield were lower in comparison with Farsa and Jana cultivars. Great influence of the weather conditions during growing on the plant growth and yield were recorded. The highest total yield (6.5 kg·m⁻²) and marketable yield (6.4 kg·m⁻²) were achieved under the lowest density (20 x 20 cm).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
527
Opis fizyczny
s.239-246,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
Bibliografia
  • Abu-Rayyan A., Kharawish B. H., Al.-Ismail K. 2004. Nitrate content in lettuce (Lactuca sativa L.) heads in relation to plant spacing, nitrogen form and irrigation level. J. Sci. Food Agric. 84: 931 - 936.
  • Al-Bahash N., Dawood S., Abdel-Ghani E. 1985. Effect of plant spacing and nitrogen fertilization on the yield of lettuce (Lactuca sativa L.). J. Agric. Water Resources Res. 4: 37 - 45.
  • Badełek E., Robak J., Rogowska M., Stępowska A. 2005. Metodyka: Integrowana produkcja sałaty pod osłonami. Warszawa, lipiec 2005.
  • Hill T. R. 1990a. Effect of plant spacing and nitrogenous fertilizer on the yield and plant conformation of Chinese cabbage (Brassica campestris ssp. pekinensis). Australian J. Exp. Agric. 30(3): 437 - 439.
  • Hill T. R. 1990b. The effect of nitrogenous fertilizer and plant spacing on the yield of three Chinese vegetables-Kai lan, Tsoi sum andPak choi. Sci. Hort. 45: 11 - 20.
  • Nicolle C., Carnat A., Fraisse D., Lamaison J. L., Rock E., Michel H., Amouroux P., Remesy Ch. 2004. Characterization and variation of antioxidant micronutrients in lettuce (Lactuca sativa folium). J. Sci. Food Agric. 84: 2061 - 2069.
  • Patil R. B., Vora S. R., Pillai M. M., Pawar B. K. A. 2005. Antioxidant effect of Lactuca sativa in the testis and epididymis of aging mice. Indian J. Gerontol. 19(3): 243 - 254.
  • Stępkowska I. 2004. Porównanie działania leczniczego Lactuca sp. (L) (Asteraceae) na podstawie medycyny dawnej, ludowej i współczesnej. Post Fitoter 4: 173 - 177.
  • Wasilewska I. 1999. Uprawa sałaty w polu i pod osłonami. Hortpress, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-33cd6ab7-cc7d-477a-a15f-70d4ba58d10e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.