PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 07 |
Tytuł artykułu

Przechwytywanie wewnątrzgruntowego spływu wody przez wykop leśnej drogi stokowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Capturing of the intraground flow of water by the forest slope road excavation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono pomiary natężenia spływu wody z nawierzchni leśnej drogi stokowej, której skarpa wykopu przecięła kanał spływu wewnątrzgruntowego. Pomiary wykonano w okresach o różnych wielkościach opadów atmosferycznych, w okresie bezdeszczowym oraz w czasie roztopów wiosennych. Uzyskane wyniki ułatwiają ocenę istotności badanego problemu dla obiegu wody w zlewni, a także dla utrzymania przejezdności drogi. Częstotliwość wykonanych pomiarów pozwala prześledzić dynamikę procesu i powiązać go z charakterystyką opadu. Największe natężenia spływu zaobserwowano w czasie roztopów wiosennych oraz w czasie pierwszej doby od obfitych opadów, lecz warunkiem jest wysycenie gruntu wodą przez wcześniejsze opady. Uzyskane dane pokazują 10-krotnie większe natężenie spływu w okresie tajania śniegu nad spływem zmierzonym podczas opadu 9,8mm, oraz 200-krotną przewagę tego natężenia nad spływem zmierzonym w okresie bezdeszczowym. Części stoków górskich z gęstą siecią potoków i miejsc źródliskowych powinny być omijane w procesie projektowania i budowy sieci dróg leśnych w górach.
EN
This study presents measurement of water flow intensity from pavement of forest slope road, which embankment scarp cut the intraground water drain. Measurements were made in periods of different precipitations amounts, in period without the rain and in period of spring snow melting. Received results make easier the estimation of importance of examined problem for drainage basin water circulation and also to upkeep road’s functionality. Frequency of measurement taking allows to follow the process dynamic and relates it with the precipitation characteristic. The biggest intensity was noted in spring snow melting period and in time of first day from heavy rain, but under condition of ground water saturation by the earlier precipitation. Received data show ten times bigger flow intensity in spring snow melting period than flow measured with precipitation 9,8mm and two hundred times bigger than this flow measured in period without rain. Parts of mountain-sides with dense grid of streams and springs places should be passed around in process of project and building of forest road network in mountains.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
07
Opis fizyczny
s.179-188,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Bibliografia
 • Czarniecka A. Systemy informacji przestrzennej - odwzorowanie wybranych elementów ekosystemu za pomocą atrybutowej bazy danych i cyfrowych map wektorowych. Pr. magisterska, maszynopis, Wydział Elektrotechniki AGH, Kraków, 1998.
 • Gołąb J. Influence of forest slope road on water storage in adjoining soils, EJPAU, Ser. Forestry, www.ejpau.media.pl/series/volume7/issue2, 2004.
 • Gołąb J., Wałczyk R., Matusiak B. Surface runoff from slanting forest roads. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 5 (1): 13-25, 2006.
 • Klimaszewski M. Geomorfologia Polski. (red. pr. zb.), t I, PWN, 1972.
 • Koczwalski S., Nowakowska-Moryl J., Plewniak J. Badania erozji i sukcesji roślinności na leśnych gruntowych drogach stokowych na przykładzie wybranych ich odcinków w LeśnymZakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Zesz. Nauk. Akad. Rol. w Krakowie. 254, Leśnictwo z. 20: 323-351, 1991.
 • Kosturkiewicz A., Szafrański C. Spływy powierzchniowe i podpowierzchniowe w bilansie wodnym gleb. Pr. Kom. Nauk Rol. i Leś. PTPN 55: 127-144, 1983.
 • Schweers W., Koch M., Voss A. The use of groundwater and surface water models for environmental assessment – Case study on alluvial forest establishment. Arch. Natursch. U. Landschaftsforsch. Vol. 37 nr 4: 259-283, 1999.
 • Słupik J. Spływ powierzchniowy na stokach górskich Karpat fliszowych. Gosp. Wod. Nr 8, s. 290-295, 1972.
 • Stachý J. Atlas hydrologiczny Polski. t I, (red. pr. zb.), Wyd. Geol., 1987.
 • Suliński J. Sprawozdanie z prac wykonanych w I etapie badań “Zbadanie bilansu wodnego świerczyn rasy istebniańskiej”. (red. pr. zb.), maszynopis, ZIL AR w Krakowie, 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-336553d9-eb39-465d-bc12-ea4646a1a4f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.