PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 05 |
Tytuł artykułu

Woda jako źródło przeżywania i rozprzestrzeniania gatunków Phytophthora

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Water as a source of survival and spread of Phytophthora species
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań było zaprezentowanie danych związanych z występowaniem Phytophthora spp. w polskich rzekach, określenie najczęściej izolowanych gatunków tego rodzaju oraz ich szkodliwości dla roślin. Obiekt badań stanowiły rzeki Jasień, Pisia i Rawka usytuowane w województwach mazowieckim i łódzkim. Pierwsze dwie rzeki przepływają przez tereny ogrodnicze, trzecia Rawka przez pola uprawne i lasy. Do detekcji Phytophthora z rzek użyto liście pułapkowe różanecznika, które umieszczano w wodzie przez cały rok w odstępach miesięcznych. Miarą liczebności Phytophthora spp. w wodzie była liczba nekrotycznych plam na liściach pułapkowych. Zidentyfikowano również do gatunki izolatów uzyskanych z 3 rzek. Występowanie Phytophthora spp. w rzekach stwierdzano przez cały rok, przy czym najmniej plam na liściach pułapkowych odnotowano w III kwartale. Stwierdzono niewielkie różnice w liczbie plam na liściach pułapkowych w zależności od rzeki. W trzech badanych rzekach wykryto 5 gatunków Phytophthora oraz taxon Salixsoil. Przez cały rok z rzek (poza I kwartałem w Pisi) izolowano P. citricola, który występował najczęściej. Ponadto wykryto P. cactorum, P. cambivora, P. cinnamomi i P. megasperma. Izolaty P. cactorum i P. citricola z wody kolonizowały korzenie, części łodyg i liście brzozy, przy czym nekroza rozwijała się istotnie szybciej na tkankach zainokulowanych P. citricola. W doświadczeniu szklarniowym oba gatunki powodowały zgniliznę korzeni i podstawy pędu, co najmniej 4/5 siewek brzozy w ciągu 4 tygodni uprawy. Izolaty P. citricola, uzyskane z Pisi od marca do października, koloniowały blaszki liściowe różanecznika z istotnie wolniejszym rozwojem nekrotycznych plam, przy ich zainokulowaniu kulturami wyizolowanymi w czerwcu, wrześniu i październiku. Wykazano, że gatunek P. citricola może być wnoszony z wodą do nasadzeń żywotnika w czasie zraszania roślin, powodując zarazę wierzchołków pędów.
EN
Occurrence of Phytophthora spp. in Polish rivers and pathogenicity of isolates toward some plants were studied. Rivers Jasieniec, Pisia and Rawka were surveyed during all the year with one month interval. First 2 rivers are situated in horticultural areas in Warsaw and Łódź districts whereas the third one is running through agricultural fields and forests. Rhododendron leaves were used as the baits for detection of Phytophthora from water. Number of necrotic spots on baiting leaves was a measure of population densities of Phytophthora spp. in rivers. The occurrence of Phytophthora in water was noticed during all year with the lower density in the 3rd quarter of the year. Five Phytophthora species and taxon Salixsoil were identified among isolates recovered from 3 rivers. During all year from 3 surveyed rivers (except from Pisia in the first quarter) P. citricola was recovered as the most often occurring species. Additionally P. cactorum, P. cambivora, P. cinnamomi and P. megasperma were detected from rivers. In laboratory trials water isolates of P. cactorum and P. citricola colonized roots, stem parts and leaves of birch with the significantly faster spread of necroses on plant parts inoculated by P. citricola. In greenhouse trial both species caused root and stem base rot symptoms of birch seedlings within 4 weeks of growth. Isolates of P. citricola recovered from river from March to October colonized rhododendron leaf blades with significantly slower spread of necroses on tissues inoculated with cultures detected from water in June, September and October. It was shown that P. citricola may be bring to thuja nursery with water used for plant sprinkling and is the causal agent of tip blight.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
05
Opis fizyczny
s.251-261,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Brasier C.M. The biosecurity threat to the UK and global environment from international trade in plants. Plant Pathol., 57, 2008, s. 792-808.
 • Duda B., Orlikowski L.D., Szkuta G. Zasiedlanie siewek sosny przez Phytophthora cinnamomi w szkółkach leśnych. Post. w Ochr. Roś./Progr. in Plant Prot., 44, 2004, s. 59-63.
 • Ferguson A.J., Jeffers S.N. Detection multiple species of Phytophthora in container mixes from ornamental crop nurseries. Plant Dis., 83, 1999, s. 1129-1136.
 • Hu J., Hong C., Stromberg E.L., Moorman G.W. Effect of propamocarb hydrochloride on mycelial growth, sporulation and infection by Phytophthora nicotianae isolates from Virginia nurseries. Plant Dis., 91, 2007, s. 414-420.
 • Jung T., Blaschke H. Phytophthora root rot in declining forest trees. Phyton 36, 1996, s. 95-101.
 • Miligroom M.G., Peever T.L. Population biology of plant pathogens. Plant Dis., 87, 2003, s. 608-617.
 • Nechwatal J., Mendgen K. Widespread detection of Phytophthora taxon Salixsoil in the littoral zone of Lake Constance, Germany. E. J. of Plant Pathol., 114, 2006, s. 261-264.
 • Orlikowski L.B., Oszako T. Phytophthora cambivora on Alnus glutinosa.: isolation and colonization of plants. J. Plant Prot. Res., 45, 2005, s. 235-240.
 • Orlikowski L.B., Duda B., Szkuta G. Phytophthora citricola on European beech and silver fir in Polish forest nurseries. J. Plant Prot. Res., 44, 2004 a, s. 57-64.
 • Orlikowski L.B., Oszako D., Duda B., Szkuta G. Występowanie Phytophthora citricola na jesionie wyniosłym w szkółkach leśnych. Leśne Pr. Bad., 4, 2004 b, s. 129-136.
 • Orlikowski L.B., Oszako T., Szkuta G. First record of Phytophthora spp. associated with the decline of European beech stand in south-west Poland. Phytopathol. Pol., 42, 2006, s. 37-46.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M. Narastające problemy chorobowe w produkcji pojemnikowej roślin iglastych. Post. w Ochr. Roś./Progr. in Plant Prot., 50, 2010, s. 678-685.
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. Increase of plant threat by Phytophthora species in Poland. Phytopathol. Pol., 48, 2009, s. 39-43.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. Fytoftorozy w szkółkach roślin ozdobnych. Prace IBL, s.A, 2, 2002, s. 134-137.
 • Orlikowski L.B., Trzewik A., Orlikowska T. Water as potential source of Phytophthora citricola. J. Plant Prot. Res., 47, 2007, s. 125-132.
 • Oszako T., Orlikowski L.B. Grzyby wyizolowane z zamierających olszyn w Polsce. Leś. Prace. Bad., 2, 2004 a, s. 96-100.
 • Oszako T., Orlikowski L.B. The first noting of Phytophthora citrophthora on Picea abies in a forest stand. Phytopathol. Pol., 34, 2004 b, s. 81-85.
 • Oszako T., Orlikowski L.B. Pierwsze dane o występowaniu Phytophthora cinnamomi na dębie szypułkowym w Polsce. Sylwan, XX, 2005, s. 1-7.
 • Oszako T., Orlikowski L.B., Trzewik A. Zagrożenie polskich szkółek leśnych przez gatunki rodzaju Phytophthora. Prog. in Plant Prot./Post. w Ochr. Roślin, 47 (2), 2007, s. 224-234.
 • Oudemans P.V. Phytophthora species associated with cranberry root rot and surface irrigation water in New Jersey. Plant Dis., 83, 1999, s. 251-258.
 • Ptaszek M., Orlikowski L.B. Zagrożenie niektórych roślin w szkółkach pojemnikowych przez gatunki Phytophthora z bylin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 554, 2010, s. 185-190.
 • Themann K., Werres S. Vervendung von Rhododendronblattern zum Nachweis von Phytophthora- Arten in Wurzeln- und Bodenproben. Nachrichtenblatt des Deutsch. Pflanzenschutsd. 50, 1998, s. 37-45.
 • Thompson S.V., Allen R.M. Occurrence of Phytophtora species and other potential plant pathogens in recycled irrigation water. Plant Dis. Reptr., 58, 1974, s. 945-949.
 • Werres S. Influence of Phytophthora isolate and the seed source on the development of beech (Fagus sylvatica) blight. Eur. J. For. Path., 25, 1995, s. 381-390.
 • Zentmyer G.A., Thorn W.A. Hosts of Phytophthoras cinnamomi. Avocado Soc. Yearbook, 51, 1967, 177-186.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-31f3c21f-898a-4312-9d6a-fdac8b21d8f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.