PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 532 |
Tytuł artykułu

Stan ekologiczny oraz różnorodność fitocenotyczna makrofitów Jeziora Pasłęk na Pojezierzu Olsztyńskim

Warianty tytułu
EN
Ecological status and phytocoenotic diversity of macrophytes of the Lake Paslek in Olsztyn lakeland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było wyznaczenie stanu ekologicznego antropogenicznego Jeziora Pasłęk oraz ocena przydatności Makrofitowego Indeksu Stanu Ekologicznego (ESMI) do badań jezior antropogenicznych. Badania wykonano latem 2007 roku. Do oceny stanu ekologicznego wykorzystano metodę ESMI, posługiwano się oceną opartą na badaniach prowadzonych w transektach. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że stan ekologiczny Jeziora Pasłęk jest dobry, a metoda ESMI jest wystarczająco dokładna do oceny stanu ekologicznego jeziora antropogenicznego i koresponduje z wynikami badań fizyczno-chemicznych wód.
EN
The objective of this study was to determine the ecological state of the anthropogenic Lake Pasłęk and to evaluate the suitability of the Ecological State Macrophyte Index (ESMI) for the assessment of artificial water bodies. The study was conducted in the summer of 2007. The ecological state of Lake Pasłęk was assessed with the use of the ESMI method, and the data were collected along transects. It was found that the ecological state of the investigated lake is good, and that the ESMI method is reliable and accurate. This index can be employed to assess the ecological status of anthropogenic lakes as the values obtained corresponded to the results of a physicochemical analysis of water.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
532
Opis fizyczny
s.91-99,tab.,wykr.
Twórcy
 • Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
autor
autor
Bibliografia
 • BAATTRUP-PEDERSEN A., ANDERSSON B., BRANDRUD T.E., KARTTUNEN K., RIIS T., TOIVONEN H. 2001. Macrophytes, w: Biological monitoring in Nordic rivers and lakes. Skriver J. (Red). National Environmental Research Institute, Denmark. TemaNord 513: 53-60.
 • BRAUN-BLANQUET J. 1964. Pflanzsoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. 3 Aufl. Springer. Wien-New York: 1-866.
 • CHOIŃSKI A. 1995. Zarys limnlogii fizycznej. Wydawn. Nauk. UAM Poznań: 1-298.
 • CIECIERSKA H., KOLADA A., SOSZKA H., GOŁUB M. 2006. Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy. T. II. Jeziora. IOŚ, UWM. Warszawa-Poznań-Olsztyn: 1-70. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union 23 October. 2000. Off. J. Eur. Communities 22: 1-72.
 • ENDLER ZB., GRZYBOWSKI M., JUŚKIEWICZ B. 1999. Przegląd fitocenoz wodnych i szuwarowych Pojezierza Mazurskiego. Zeszyty WSP, Prace biologiczne, Zeszyt II: 35-43.
 • ENDLER Z., GRZYBOWSKI M., JUŚKIEWICZ-SWACZYNA B. 2003a. Krajobraz ekologiczny rzeki Pasłęki oraz jego antropogeniczne przemiany, w: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, Zakład Geoekologii, Stacja Geoekologiczna w Storkowie, Poznań 3: 307-317.
 • ENDLER Z., KOŹLIK M., MIAŁDUN J. 2003b. Krajobraz ekologiczny górnego biegu Pasłęki. Aura 6: 22-23. FORSBERG C. 1964. Phosphorus, a maximum factor in the growth of Characeae. Nature 201: 517-518.
 • GRZYBOWSKI M., SZAREK J., SKIBNIEWSKA K., SAWICKA-KAPUSTA K., GUZIUR J., ENDLER Z. 2005. The characteristics of plants in the littoral zone of lake Szeląg Wielki in the Iława Lake District threatened by pesticide tomb. Fresenius Environmental Bulletin 14, 5: 357-362. http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
 • JENSÉN S. 1977. An objective method for sampling the macrophyte vegetation in lakes. Vegetatio 33: 107-118.
 • KESKITALO J., SALONEN K. 1994. Manual for integrated monitoring. Subprogramme Hydrobiology of Lakes. National Board of Waters and the Environment. Helsinki, VesiJa Ymparistohallinnon Julkasuja, Seria B 16: 28-30. KOPAŃKO U. 2007. Charakterystyka hydrochemiczna jeziora Pasłęk. UWM, WOSiR, Olsztyn: 1-46 ss.
 • KRAUSE W. 1981. Characeen als Bioindikatoren für den Gewässerzustand. Limnologica 13(2): 399-418.
 • LEKA J. 2005. Macrophytes as a tool to assess the ecological status of lakes, w: Sampling. Presentations of three training seminars about Quality Assurance (QA), Biological methods of Water Framework Directive and Waste water sampling techniques. Läne i Heinonen (Red.). Suomen ympäristökeskuksen moniste 328: 60-64.
 • LEKA J., YALTA-HULKKONEN K., KANNINEN A., AIRAKSINEN O. 2002. Aquatic macrophytes in the dassification of ecological status of boreal lakes: Testing fieid study methods and aerial photographing as tool for monitoring, w: Typology and ecological dassification of lakes and rivers. Ruoppa M., Karttunen K. (Red.). TemaNord 566: 93-96.
 • MURPHY K.J. 2002. Plant communities and plant diversity in softwater lakes of northern Europe. Aquat. Bot. 73: 287-324.
 • ROONEY N., KALFF J. 2000. Inter-annual variation in submerged macrophyte community biomass and distribution: the influence of temperature and lake morphometry. Aquat. Bot. 68: 321-335.
 • SCHAUMBURG J., SCHRANZ CH., HOFMANN G., STELZER D., SCHNEIDER S., SCHMEDTJE U. 2004. Handlungsanweisung für die ökologische Bewertung von Seen żur Umsetzung der EU-WasserrahmenrichtIinie: Makrophyten und Phytobenthos. Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, München.
 • SCHAUMBURG J., SCHRANZ CH., STELZER D., HOFMANN G., FOERSTER J. 2007. Vorbereitung des nationalen Bewertungsverfahrens für Makrophyten & Phytobenthos zur Interkalibrierung sowie Fachliche Unterstützung beim Interkalibrierungsprozess Bayerisches Landesamt für Umwelt. Endbericht im Auftrag der Universität DuisburgEssen, München: 1-192.
 • SHANNON C.E., WEAVER W. 1949. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press: 1-125.
 • SMOLDERS A.J.P., LAMERS L.M.P., ROELOFS J.G.M. 2001. Aquatic macrophytes in assessment and monitoring of ecological status of aquatic environments. TemaNord 563: 23-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3193643a-e2c1-4d1b-8a77-d0bed2d56131
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.