PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 3 |
Tytuł artykułu

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w herbatach i ich naparach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Polycyclic aromatic hydracarbons in tea and tea infusions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Herbata jest jednym z najczęściej spożywanych napojów w świecie. Powszechnie uważa się, że picie herbaty może być korzystne dla zdrowia. Obecne w herbatach pozostałości pewnych zanieczyszczeń mogą mieć jednak niekorzystny wpływ na zdrowie. Główne zanieczyszczenia, to metale ciężkie, fluor, pestycydy, a nawet dioksyny. Posiadające dużą powierzchnię liście herbaty mogą zostać zanieczyszczone WWA obecnymi w atmosferze. Procesy przetwórcze mogą również wprowadzać WWA do gotowego produktu. Celem pracy było określenie stopnia zanieczyszczenia herbat czarnych, zielonych, czerwonych i białych przez WWA. W trakcie badań oznaczono zawartość 23 WWA, tj 16 WWA wg EPA oraz 15 wg EU w 18 gatunkach herbat i ich naparów. Procedura analityczna została oparta na ekstrakcji heksanem WWA z suszu w łaźni ultradźwiękowej oraz ekstrakcji cykloheksanem w układzie ciecz-ciecz z naparów. Całkowita zawartość 23 WWA wyniosła w suszu od 221,9 µg/kg do 2945,5 µg/kg, w tym 2,7 µg/kg do 63,1 µg/kg benzo[a]pirenu. Pod względem średniej zawartości WWA analizowane gatunki herbat można uporządkować w następującej kolejności: herbaty czarne < herbaty czerwone< herbaty zielone< herbaty białe. Najbardziej zanieczyszczony był jednak jeden z gatunków herbat czarnych, zarówno pod względem całkowitej zawartości 23 WWA jak i poziomu BaP. Do naparów przenikało średnio 12,6% WWA zawartych w suszu. Dominowały w naparach WWA o 2, 3 i 4pierścieniach, podczas gdy bardziej toksyczne związki występowały w śladowych ilościach. Stężenie 23 WWA i BaP w naparach mieściło się w granicach od 332,5 ng/dm3 do 2245,9 ng/dm3 i 0,35 ng/dm3 do 18,7 ng/dm3.
EN
Tea is the one of most widely consumed beverage in the world. It is generally believed that tea consumption might have health promoting properties. But residues of certain chemical compounds might impose a health threat on tea drinkers. The main contaminants are heavy metals, fluoride, pesticides and even dioxins. Tea lives which possess a high surface area can be contaminated with atmospheric PAHs. The manufacturing processes may also introduce PAHs into tea lives. The aim of his study was to determine the contamination of black, green, red and white teas by PAHs. In this investigation, content of 23 PAH, i.e 16 EPA PAH and 15 EU PAH were determined in 18 brands of tea and its infusions. The analytical procedure was based on ultrasonic extraction for dried tea and liquid-liquid extraction for infusions. All samples were cleaned up by florisil cartridge. The total content of 23 PAH varied between 22.9 µg/kg to 2945.5 µg/kg and 2.7 µg/kg to 63,1 µg/kg µg/kg for BaP. The analysed tea samples showed an increasing presence of PAH in the following order (mean value): black tea< red tea< green tea< white tea. However the highest content of PAH was found in the one brand of black tea bag both in sum of PAH and BaP content. During tea infusion 1.,6% of total PAHs contained in tea was released into the beverage. The dominant PAHs in tea infusion were 2, 3 and 4 rings PAH, while the most toxic compounds were found at trace amounts. The concentrations of total 23 PAHs and BaP in tea infusions ranged from 332.5 ng/dm3 to 2245.9 ng/dm3 and 0.35 ng/dm3 to 18.7 ng/dm3 respectively.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
3
Opis fizyczny
s.243-248,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Toksykologii, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
autor
Bibliografia
 • 1. Bishnoi N.R,. Mehta U., Sain U., Pandit G.G.: Quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons in tea and coffee samples of Mumbai City (India) by high performance liquid chromatography. Environ. Monit. Assesment 2005, 107, 299–406.
 • 2. Bonner M.R., Rothman N., Mumford J.L., He X., Shen M., Welch R. Yeager M., Chanock S., Caporaso N., Lan Q.: Green tea consumption, generic susceptibility, PAH−rich smoky coal and the risk of lung cancer. Mutat. Res. 2005, 582, 53–60.
 • 3. Ciemniak A.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w naparach herbat ziołowych i owocowych. Bromat. Chem. Toksykol. 2004, 37(1), 25−35.
 • 4. Ciemniak A.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w herbatach ziołowych i owocowych. Roczn. PZH 2005, 56(4), 317–322.
 • 5. Fiedler H., Cheung C. K., Wong M.H.: PCDD/PCDF, chlorinated pesticides and PAH in Chinese teas. Chemosphere 2000, 46, 1429–1433.
 • 6. Fung K.F., Zhang Z.Q., Wong J.W.C., Wong M.H.: Fluoride contents in tea and soil from tea plantations and the release of fluoride into tea liquor during infusion. Environ. Pollut. 1999, 104, 107–205.
 • 7. Kayali−Sayadi M.N., Rubio−Barroso S., Cuesta−Jimenez M.P., Polo−Diaz L.M.: Rapid determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in tea infusion samples by high−performance liquid chromatography and fluorimetric detection based on solid phase extraction. Analyst 1998, 123, 2145−2148.
 • 8. Kurodo A., Hara Y.: Antimutagenic and anticarcenogenic activity of tea polyphenols. Mutat. Res. 1999, 436, 69−97.
 • 9. Lin D, Zhu L., Luo D.: Factors affecting transfer of polycyclic aromatic hydrocarbons from mate tea to tea infusion. J. Agric Food Chem. 2006, 54, 4350–4354.
 • 10. Lin D., Tu Y., Lizhong Z.: Concentration and health risk of polycyclic aromatic hydrocarbons in tea. Food Chem Toxicol. 2005, 43, 41–48.
 • 11. Lin D., Zhu L.: Polycyclic aromatic hydrocarbons: Pollution and source. Analysis of black tea. J. Agric Food Chem. 2004, 52, 8268−8271.
 • 12. Prajapati S.K., Tripathi B.D.: Biomonitoring seasonal variation of urban air polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ficus benghalensis leaves. Environ. Pollut. 2008, 151, 543–548.
 • 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19.12.2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Dz. Urz. UE 2006, L364/5.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417.
 • 15. Shlemitz S., Pfannhauser W.: Supercritical fluid extraction of mononitrated polycyclic aromatic hydrocarbons from tea – correlation with the PAH concentration. Z Lebensm. Unters. Forsch. A. 1997, 205, 305–310.
 • 16. Simpson D.C., Cullen W., Quinlan K.B., Reimer K.J.: Methodology for the determination of priority pollutant polycyclic aromatic hydrocarbons in marine sediment. Chemosphere. 1995, 31(9), 4143–4155.
 • 17. Wong M.,H., Fung K., F., Carr H., P.: Aluminum and fluoride contents of Tea, with emphasis on brick Tea and their health implications. Toxicol. Lett. 2003, 137, 111–120.
 • 18. Ziegenhals K, Jira W, Speer K.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in various types of tea. Eur. Food Res. Technol. 2008, 228, 83–91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2f4620d9-cb51-4812-a7c0-6c0d22b62bf7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.