PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 532 |
Tytuł artykułu

Problemy oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego Kanału Obry

Warianty tytułu
EN
Problems of estimation of economic effectiveness concerning the reconstruction and modernization of basic water installations of the Koscian Obra Canal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto problemy oceny efektywności ekonomicznej obejmujące odbudowę i modernizację urządzeń i budowli melioracji podstawowych na cieku Kościańskiego Kanału Obry. Analizą objęto lata 1985-2001 na wybranych odcinkach Kanału. W pracy scharakteryzowano podstawowe parametry techniczne i hydrauliczne zmodernizowanych i odbudowanych obiektów. Przeprowadzono analizę rzeczywistych kosztów odbudowy obiektów hydrotechnicznych oraz ich strukturę. Stwierdzono, że w warunkach występowania coraz częściej pojawiających się ekstremalnych zjawisk pogodowych: susz i powodzi - zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych może nastąpić znacznie wcześniej, w porównaniu z zakładanym w rachunku ekonomicznym, uzasadniającym realizację inwestycji.
EN
The paper discusses the problems of economic effectiveness including reconstruction and modernization of installations and constructions of basic improvements in the water course of the Kościan Obra Canal. The analysis includes the years 1985-2001 on the selected Canal sections. The paper characterizes the basic technical parameters and hydraulic modernized and reconstructed objects. An analysis of the real costs of the reconstruction of hydrotechnical objects and their structure was carried out. It was found that in the conditions of increasingly more frequent occurrence of negative atmospheric conditions like drought and flood, the outlays return may follow significantly earlier than it was assumed in the economic calculus justifying the realization of the investment.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
532
Opis fizyczny
s.41-53,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-648 Poznań
autor
 • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-648 Poznań
autor
 • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-648 Poznań
autor
 • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-648 Poznań
autor
 • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-648 Poznań
Bibliografia
 • BYKOWSKI J., SZAFRAŃSKI CZ., FIEDLER M. 1998. Potrzeby modernizacji systemów melioracyjnych dla optymalnego kształtowania zasobów wodnych użytków rolnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 335(59): 57-63.
 • BYKOWSKI J., SZAFRAŃSKI CZ., FIEDLER M. 2001. Stan techniczny i uwarunkowania ekonomiczne eksploatacji systemów melioracyjnych. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. i Inż. Środ. Politechniki Koszalińskiej, Inżynieria Środowiska 20: 715-723.
 • BYKOWSKI J., KOZACZYK P., PRZYBYŁA CZ., SIELSKA I. 2005. Problemy eksploatacji systemów melioracyjnych Nizin Obrzańskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 506: 111-118.
 • CIEPIELOWSKI A. 1992. Charakterystyka zjawisk powodziowych w Polsce, w: Ochrona przed powodzią. IMUZ Falenty: 15-53.
 • KACA E. 2007. Stan i tendencje rozwojowe melioracji nawadniających w Polsce w świetle danych MRiRW. Wiad. Mel. i Łąk. 4: 165-168.
 • KACA E., ŁABĘDZKI L. 2000. Susze w Polsce i przeciwdziałanie ich skutkom. Wiad. Mel. i Łąk. 3: 134-139. KOPEĆ S. 1996. Gospodarcze i ochronne znaczenie trwałych użytków zielonych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 305(14): 9-17.
 • JURCZUK S. 2005. Wpływ nawodnień podsiąkowych na plonowanie łąk w małej dolinie rzecznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 506: 213-219.
 • LIPIŃSKI J. 2006. Zarys rozwoju oraz produkcyjne i środowiskowe znaczenie melioracji w świetle badań. Acta Sct. Pol., Formatio Circumiectus 5(1): 5-15.
 • ŁABĘDZKI L. 1997. Potrzeby nawadniania użytków zielonych - uwarunkowania przyrodnicze i prognozowanie. Rozpr. habilt. Wydawn. IMUZ, Falenty: 131 ss.
 • MARCILONEK S., KOSTRZEWA S., NYC K., DRABIŃSKI A. 1995. Cele i zadania współczesnych melioracji wodnych, w: Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. L. Tomiałojć (Red.), Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 71-84.
 • NYC K. 2007. Celowość i kierunki rozwoju melioracji w Polsce. Wiad. Mel. i Łąk. 3: 101-105.
 • PRZYBYŁA CZ., SZAFRAŃSKI CZ. 2004. Problemy gospodarowania wodą w rolnictwie Wielkopolski. IMUZ, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 4, 2a(11): 25-38.
 • RYSZKOWSKI L., BAŁAZY S., KĘDZIORA A. (Red.) 2003. Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na obszarach wiejskich. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN: 70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2ef439a9-0be6-418c-a85e-fcd411f71bd0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.