PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 51 | 1 |
Tytuł artykułu

Localities of three rare mammal species in central and northeastern Poland

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Stanowiska trzech rzadkich gatunków ssaków w środkowej i północno-wschodniej Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Analyses of 69 collections of the tawny owls' pellets (28 containing over 100 prey items) revealed the presence of three rare mammal species on several localities in central and northeastern Poland: Muscardinus avellanarius (11 localities), Sicista betulina (3), and Crocidura leucodon (2). The obtained results supplemented data on their distribution close to the borders of continuous ranges. The Kampinos Forest was confirmed as important refuge of M avellanarius, and the lower basin of the Biebrza Valley for both M. avellanarius and S. betulina.
PL
Analiza 69 zbiorów zrzutek puszczyka Strix aluco (w tym 28 zawierających powyżej 100 ofiar) wykazała obecność trzech rzadkich gatunków ssaków na Mazowszu i Podlasiu: orzesznicy Muscardinus avellanarius (11 stanowisk), smużki leśnej Sicista betulina (3) i zębiełka białawego Crocidura leucodon (2). Stwierdzone stanowiska uzupełniają dane na temat ich występowania w pobliżu granicy zasięgu i pozwalają na korektę przebiegu tej granicy w przypadku orzesznicy w okolicach Warszawy. Stwierdzono, że niektóre obszary stanowią ważne ostoje tych ssaków: Puszcza Kampinoska - orzesznicy, natomiast Dolina Biebrzy - zarówno orzesznicy, jak i smużki leśnej.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
51
Numer
1
Opis fizyczny
p.63-69,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Functional Food and Commodity, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-787 Warsaw, Poland
autor
Bibliografia
 • Andrzejewski R. 2003. Drobne ssaki owadożerne i gryzonie. In: Andrzejewski R. (ed.), Kampinoski Park Narodowy. I. pp. 655-663. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 728 pp.
 • Balčiauskiené L. 2005. Analysis of Tawny Owl (Strix aluco) food remains as a tool for long-term monitoring of small mammals. Acta Zoologica Lituanica 15: 85-89.
 • Balčiauskiené L., Juškaitis R. & Atkočaitis О. 2005. The diet of the Tawny Owl (Strix aluco) in south-western Lithuania during the breeding period. Acta Zoologica Lituanica 15:13-20.
 • Baranauskas K., Balciauskas L. & Mažeikyté R. 2005. Vilnius city theriofauna. Acta Zoologica Lituanica 15:228-238.
 • Dzjamjančyk V. T. 1988. Charčovy spektr zvyčajnaj njajasyci (Strix aluco L.) u Belarusi. Vesci AN BSSR, Seryja bijalagicnyh nauk, 4: 86-91.
 • Goszczyński J., Jabłoński P., Lesiński G. & Romanowski J. 1993. Variation in diet of Tawny Owl Strix aluco l. along an urbanization gradient. Acta Ornithologica 27: 113-123.
 • Grisanov G. V. & Beljakov V. V. 2000. Nazemnyje pozvonočnyje Kaliningradskoj oblasti. KGU, Kaliningrad.
 • Gryz J., Krauze D. & Goszczyński J. (in press). The small mammals of Warsaw as based on the analysis of tawny owl Strix aluco pellets. Annales Zoologici Fennici 45.
 • Jędrzejewski W., Jędrzejewska В., Zub К., Ruprecht A. L. & Bystrowski С. 1994. Resource use by Tawny Owls Strix aluco in relation to rodent fluctuations in Białowieża National Park, Poland. Journal of Avian Biology 25: 308-318.
 • Kowalski K. 1961. Materiały do znajomości fauny ssaków Puszczy Piskiej. Acta Theriologica 4: 295-296.
 • Kowalski M. & Lesiński G. 1988. Drobne ssaki w pokarmie puszczyka Strix aluco znad jeziora Łuknajno. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4: 80-82.
 • Krapp F. 1999. Crocidura leucodon (Hermann, 1780). In: Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., KryStufek В., Reijnders P. J. H.,Spitzenberger F., Stubbe M. J. B. Thissen M., Vohralík v. & Zima J. (eds), The atlas of European mammals, pp. 64-65. Poyser Natural History, London, 484 pp.
 • Lesiński G., Blicharski M. & Sielecki M. 1998. Stanowisko smużki Sicista betulina kolo Warszawy. Kulon 3: 101-103.
 • Luniak M. & Nowicki W. 1990. Występowanie ssaków w Warszawie. In: Zimny H. (ed.), Funkcjonowanie układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych, pp. 230-245. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
 • Morris P. A. 1999. Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758). In: Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek В., Relinders P. J. H., Spitzenberger F., Stubbe M. J. В., Thissen M., Vohralík V. & Zima j. (eds), The atlas of European mammals, pp. 296-297. Poyser Natural History, London, 484 pp.
 • Osojca G. & Żmihorski M. 2004. New locality of common dormouse Muscardinus avellanarius in Romincka Forest (NE'Poland). Kulon 9: 129-130.
 • Pucek z. 1983a. Sicista betulina (Pallas, 1778). In: pucek z. & Raczyński J. (eds), Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce, pp. 132-134. PWN, Warszawa, 188 pp.
 • Pucek Z. 1983b. Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758). In: Pucek Z. & Raczyński J. (eds), Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce, pp. 137-138. PWN, Warszawa.
 • Pucek Z. (ed.) 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Warszawa, 388 pp.
 • Pucek Z. 1999. Sicista betulina (Pallas, 1778). In: Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek В., Reijnders P. J. H., Spitzenberger F., Stubbe M. J. B. Thissen M., Vohralík V. & Zima J. (eds), The atlas of European mammals, pp. 144-145. Poyser Natural History, London, 484 pp.
 • Pucek z. & Michalak I. 1983. Crocidura leucodon (Hermann, 1780). In: pucek z. & raczyński J. (eds), Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce, pp. 60-61. PWN, Warszawa, 188 pp.
 • Pucek Z. & Raczyński J. (eds) 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa, 188 pp.
 • Raczyński J, Fedyk S., Gębczyńska Z. & Pucek M. 1984. Distribution of Micromammalia against natural differentiation of the Biebrza Valley habitats. Pol. Ecol. Stud. 10: 425^145.
 • Ruprecht A. L. & Szwagrzak A. 1987. Zur Ernährung der Eulen im Westteil des Bialowieza-Urwaldes. Ökologie der Vögel 9: 89-96.
 • Sterzyńska M. & Lesiński G. 2004. Kręgowce, bezkręgowce. In: Banaszuk H. (ed.), Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, pp. 438-455. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 528 pp.
 • Tišeckin А. К. 1997. Comparative food niche analysis of Strix owls in Belarus. In: Duncan J. R., Johnson D. H. & Nicholls т. H. (eds), Biology and conservation of owls of the Northern Hemisphere: 2nd Int. Symp., USDA, Forest Service General Technical Report NC-190, pp. 456-460, St. Paul, MN: North Central Forest Experiment Station, Winnipeg, Canada, 635 pp.
 • Żmihorski M. & Osojca G. 2006. Diet of the Tawny Owl (Strix aluco) in the Romincka Forest (North East Poland). Acta Zoologica Lituanica 16: 54-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2ecb3fda-840e-4156-838b-fcbcc9433a16
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.