PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 02[51-T.1] |
Tytuł artykułu

Polityka ekologiczna w Polsce w warunkach integracji europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Environmental policy in Poland in conditions of European integration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój Polski zależy w znacznym stopniu od sposobu prowadzenia polityki ekologicznej. Współcześnie integracja europejska jest uznawana za kluczowe uwarunkowanie polityki ekologicznej. Celem pracy jest przedstawienie polityki ekologicznej w Polsce z uwzględnieniem aspektów integracji europejskiej. Zwrócono uwagę na istotę polityki ekologicznej, koncepcję zrównoważonego rozwoju, polskie Ministerstwo Środowiska, kierunki polityki ekologicznej Polski z odniesieniem do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instytucje UE, Europejską Agencję Środowiska, unijną Strategię Zrównoważonego Rozwoju i Szósty Program Działania na rzecz Środowiska.
EN
Development of Poland depends to high extent on an appropriate conducting of environmental policy. Nowadays European integration is considered to be a key determinant of environmental policy. The objective of the paper is to present environmental policy of Poland with taking into consideration aspects of European integration. Attention has been paid to the essence of environmental policy, concept of sustainable development, Polish Ministry of Environment, directions of environmental policy of Poland including Infrastructure and Environment Operational Programme, institutions of the EU, European Environment Agency, UE Sustainable Development Strategy and Environment Action Programme.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, ul.Cukrowa 8, 01-004 Szczecin
Bibliografia
 • 1. Calzoni G.: Polityka ochrony środowiska, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 2. http://www.europa.eu.int.
 • 3. http://www.mos.gov.pl.
 • 4. Jaźwiński I.: Podmioty i kierunki polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, w: Polityka społeczno-gospodarcza i jej determinanty w procesach integracyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (w druku).
 • 5. Karpiński A.: Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Orgmasz, Warszawa 1997.
 • 6. Kozłowski S.: Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
 • 7. Madej T.: Polityka gospodarcza a środowisko przyrodnicze, w: Proces globalizacji w gospodarce - udział krajów w jej korzyściach i kosztach, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • 8. Madej T.: Zrównoważony i trwały rozwój społeczno-gospodarczy, w: Gospodarka a środowisko przyrodnicze, red. T. Madej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • 9. Ochrona Środowiska w przedsiębiorstwach po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.
 • 10. Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2006.
 • 11. Polityka ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2014. Projekt, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
 • 12. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002.
 • 13. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 14. Poskrobko B.: Podstawy polityki ekologicznej, w: K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • 15. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 16. Progress on EU Sustainable Development Strategy. Final Report, ECORYS Brussels 2008.
 • 17. Silski Z.: Wpływ zmian ekologicznych na rozwój teorii wzrostu gospodarczego, w: Z. Silski, T. Madej: Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 • 18. Strategia EEA na lata 2004-2008, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2004.
 • 19. Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 z późn. zm.).
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2ebd00d6-d1b5-40a5-ae84-0451ede6b8a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.