PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 05 |
Tytuł artykułu

Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstwach rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Other gainful activity in agricultural holdings in Poland and EU countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój działalności pozarolniczej należy postrzegać jako siłę napędową rozwoju gospodarczego, stwarzającego szansę przechodzenia ludności rolniczej poza rolnictwo, spełnia jedną z podstawowych ról w aktywizacji obszarów wiejskich. W opracowaniu przedstawiono analizę rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Rozpatrywano aktywność gospodarczą pod względem wielkości i specyfiki gospodarstw. Przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie w zakresie przedsiębiorczości gospodarstw rolnych w krajach UE w latach 2003, 2005 2007. Wskazano dominujące formy działalności pozarolniczej. W świetle przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że pozarolnicza działalności gospodarcza stanowi ważny element funkcjonowania małych obszarowo (do 5 ha) gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i całej UE. Dowiedziono, że rodzaje działalności podejmowanej przez gospodarstwa unijne i polskie znacząco różnią się. Najchętniej podejmowaną działalnością w UE jest przetwórstwo produktów rolnych, podczas gdy w Polsce najwięcej gospodarstw świadczy usługi przy użyciu własnego zaplecza technicznego.
EN
Development of off-farm activities should be perceived as a driving force of economic development, providing the chances for rural communities to find occupation beside the agriculture and plays a key role in the activation of rural areas. The paper presents an analysis of the off-farm economic activities in agricultural holdings in Poland and in the European Union countries. Economic activities were discussed in view of the size and specific character of farms. Spatial diversification concerning entrepreneurship of agricultural holdings in the EU in the years 2003, 2005 and 2007 was presented and dominating forms of off-farm activities were indicated. In view of the conducted analysis it may be stated that off-farm economic activities constitute an important element of these small area (up to 5ha) agricultural farms’ operations, both in Poland and in the whole Europe. It was proved that the kinds of activities undertaken by the European Union and Polish farms differ considerably. In the EU the most willingly undertaken activity is agricultural product processing, whereas in Poland the greatest number of farms provides services using their own equipment.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
05
Opis fizyczny
s.209-217,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116 b, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Bański J. Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich [w:] E.Pałka (red.) Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa 2004.
  • Biernat-Jarka A. Działalność pozarolnicza jako jedno ze źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych związanych z rolnictwem [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
  • Marks R. Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze wobec wyzwań gospodarki rynkowej. Pr. Nauk. AE Wrocław, 2002.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych, Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 2008 r.
  • strona Eurostatu http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 20.02.2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2dcf3e64-438a-420e-918e-d2d11c13a085
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.