PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 07 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ następstwa roślin i nawożenia na plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Sante

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of crop sequence and fertilization on yield and chemical composition of potato tubers cv. Sante
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w latach 2000-2006 w Stacji Badawczej Brody (52°26’ N; 16°18’ E), należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na obiektach wieloletniego doświadczenia założonego w 1957 roku. Ziemniak uprawiano w 7-polowym zmianowaniu oraz w monokulturze ciągłej, w warunkach zróżnicowanego nawożenia (kontrola bez nawożenia, obornik, obornik + NPK, NPK). Plon bulw ziemniaka uprawianego w monokulturze był o 50,8% mniejszy niż w zmianowaniu. Największy plon bulw uzyskano po łącznym nawożeniu obornikiem z NPK; zastosowanie samego obornika bądź nawożenia wyłącznie mineralnego obniżyło plon bulw odpowiednio o 14,6 i 22,8%. Obornik, zwłaszcza stosowany łącznie z NPK, wpłynął korzystnie na zawartość N, P, K i Mg w bulwach w porównaniu z nawożeniem wyłącznie mineralnym, obniżał natomiast zawartość suchej masy, skrobi oraz wapnia.
EN
The research was conducted during the years 2000-2006 on the base of a long-term study established in 1957, at the Experimental Station Brody (52°26’ N; 16°18’ E) belonging to the University of Life Sciences in Poznań. Potato was grown continuously and in seven-course crop rotation at four levels of fertilization: control without fertilization, farmyard manure, farmyard manure + NPK, NPK. In continuous cropping the mean yield of potato was lowered by 50.8% as compared with crop rotation for 7-year period. The highest yield of potato tubers was obtained after combined treatment with farmyard manure and NPK. Fertilization only with farmyard manure or NPK decreased the tuber yield by 14.6 and 22.8 per cent, respectively. Combined farmyard manure and NPK treatment had a favourite effect on N, P, K and Mg content in tubers compared to NPK plots, but decreased dry matter, Ca and starch contents.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Numer
3
Opis fizyczny
s.13-19,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
autor
Bibliografia
 • Allison M., Fowler J., Allen E., 2001. Responses of potato (Solanum tuberosum) to potassium fertilizers. J. Agric. Sci. 136, 407-426.
 • Blecharczyk A., Małecka I., 2000. Reakcja ziemniaków na nawożenie organiczne i mineralne w doświadczeniu wieloletnim. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 84, 41-46.
 • Ciećko Z., Wyszkowski M., Żołnowski A., Krzywy J., 2000. Zmiany zawartości niektórych składników mineralnych w bulwach ziemniaka pod wpływem nawożenia NPK i Mg. Biuletyn IHAR 213, 125-129.
 • Głuska A., 2000. Wpływ agrotechniki na kształtowanie jakości plonu ziemniaka. Biul. IHAR 213, 173-178.
 • Haase T., Schuler C., Hess J., 2007. The effect of different N and K sources on tuber nutrient uptake, total and graded yield of potatoes (Solanum tuberosum L.) for processing. Europ. J. Agron. 26, 187-197.
 • Jarecki M., Krzywy E., Wołoszyk C., 1993. Wpływ obornika i gnojowicy na plon i jakość ziemniaka w doświadczeniach statycznych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Nauk. 37(2), 161-169.
 • Kanal A., Kuldkeep P., 1993. Direct and residual effect of different organic fertilizers on potato and cereals. J. Agron. Crop. Sci. 171, 185-195.
 • Korschens M., 1999. Yield and quality of products depending on different fertilization in the last 20 years in the static fertilization experiment at Bad Lauchstadt. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465, 25-38.
 • Kuszelewski L., Łabętowicz J., 1992. Wpływ nawożenia mineralnego o różnym zrównoważeniu składników pokarmowych i trwałego stosowania obornika na plony roślin w zmianowaniu. Cz. I. Trwałe doświadczenie nawozowe w Łyczynie (1960-1985). Rocz. Nauk Rol. A 109(3), 81-93.
 • Mercik S., Stępień W., 1988. Plonowanie żyta, pszenicy i ziemniaków w zależności od wieloletniego zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Cz. III. Ziemniaki. Mat. Symp. Rola nawożenia w podniesieniu produkcyjności i żyzności gleb, Olsztyn, Cz. I, 165-176.
 • Nyiraneza J., Snapp S., 2007. Integrated management of inorganic and organic nitrogen and efficiency in potato systems. Soil Sci. Soc. Am. J. 71, 1508-1515.
 • Parylak D., Tendziagolska E., 2001. Reakcja ziemniaka na długotrwałą uprawę w płodozmianach specjalistycznych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 80, 153-159.
 • Płaza A., 2004. Skład chemiczny bulw ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanego nawożenia organicznego. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(3), 1327-1334.
 • Piskorz B., Roszak W., 1990. Uprawa ziemniaka w zmianowaniu i w monokulturze. Cz. I. Wpływ zwiększonego udziału ziemniaka w zmianowaniu na plonowanie, produkcyjność płodozmianu i strukturę roli. Rocz. Nauk Rol. A 108(4), 69-85.
 • Roztropowicz S., 1989. Środowiskowe, odmianowe i nawozowe źródła zmienności składu chemicznego bulw ziemniaka. Fragm. Agron. 1, 33-76.
 • Rychcik B., Zawiślak K., 1998. Produkcyjność ziemniaka uprawianego w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo 52(1), 183-189.
 • Sądej W., Przekwas K., Bartoszewicz J., 2004. Zmienność plonu i składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego wieloletniego nawożenia. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(1), 83-92.
 • Starczewski J., Turska E., 1998. Wpływ przedplonu i nawożenia organicznego na plon bulw ziemniaka uprawianego w płodozmianach o różnym stopniu wysycenia tą rośliną. Rocz. Nauk Rol. A 113(1-2), 121-132.
 • Vos J., 1996. Input and offtake of nitrogen, phosphorus and potassium in cropping systems with potato as a main crop and sugar beet and spring wheat as subsidiary crops. Europ. J. Agron. 5, 105-114.
 • Zawiślak K., Tyburski J., 1992. The tolerance of root, industrial and fodder crops to continuous cultivation. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 55, 149-162.
 • Zimny L., Oliwa T., 2000. Wpływ wieloletniej uprawy ziemniaka w specjalistycznych zmianowaniach dwupolowych i w monokulturze na zamątwiczenie gleby i plony bulw. Fragm. Agron. 1, 58-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2ced6766-b117-4d23-bd86-3b9e2ee168d3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.