PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 526 |
Tytuł artykułu

Koncepcja utylizacji osadów ściekowych

Warianty tytułu
EN
A concept of the sewage sludge utilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wraz z rozbudową systemów kanalizacyjnych w Polsce stale zwiększa się objętość odprowadzanych ścieków. Rośnie liczba bardziej lub mniej skutecznych oczyszczalni. W każdej z nich zatrzymywane są różnego rodzaju substancje stałe, w których znajdują się organizmy żywe wraz z materią organiczną i/lub mineralną, tworzące osady ściekowe. Wykazują one różnorodne właściwości fizyczne i biochemiczne, kształtowane głównie przez działalność gospodarczą, realizowaną w jednostkach osadniczych, odprowadzających wody zużyte do systemów kanalizacyjnych. W skład każdej oczyszczalni ścieków wchodzą odpowiednie, dla przyjętego układu technologicznego, obiekty i urządzenia technologiczne, w których zatrzymywane są odpowiednie składniki zanieczyszczeń; skratki, piasek, osady wstępne, wtórne, recyrkulowane itp. Osady ściekowe, na każdym etapie ich powstawania lub w rozpatrywanym obiekcie, charakteryzują się odpowiednimi właściwościami. Skratki zawierają przedmioty o wymiarach zależnych od prześwitów krat, w piaskownikach zatrzymywane są przeważnie substancje ziarniste, w osadnikach wstępnych zatrzymywane są zanieczyszczenia łatwo opadające lub pływające, a w osadnikach wtórnych usuwana jest biomasa kłaczków osadu nadmiernego. Najczęściej, bardziej zanieczyszczone osady wstępne mieszane są z biomasą osadów wtórnych, obniżając ich przydatność do utylizacji przyrodniczej. Proponowana koncepcja zmierza do oddzielnego unieszkodliwiania osadów wstępnych i wtórnych.
EN
The development of sewage systems in Poland steadily increases the capacity of outflowing waste water. The number of more or less effective sewage treatment plants constantly increases. Each of them separates different kinds of solids that includes living organisms along with organic or/and inorganic matter which create sludge. The sludge posseses diverse physical or biochemical properties created mainly by economic activity realized in the colony units that produce and deliver waste water to the sewage systems. The sewage treatment plants consist of proper objects and technological devices where the polluted components are kept; screenings, sand, preliminary sludge, activated sludge, return sludge, etc. Sludge are characterized by its own properties at each stage of its production in chosen structure. Screenings include objects the size od which depends on the grids clearance. The grainy substances are usually kept in grit chambers, in preliminary sedimentation tank - easily settling or floating pollutants and in the secondary settlement tank - the removal of activated excessive sludge. Mostly, more polluted activated sludge is mixed together with the biomass of secondary sludge, minimizing its usage in natural utilization.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
526
Opis fizyczny
s.421-428,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Budownictwa i Infrastruktury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 • Katedra Budownictwa i Infrastruktury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Gus. Ochrona środowiska. Roczniki od 2000 do 2005.
 • Hermanowicz W., Dożańska W., Sikorowska C., Kelus J. 1967. Fizyczno-chemiczne badania ścieków miejskich i osadów ściekowych. Arkady, Warszawa: 303 ss.
 • Imhoff K., Imhoff K.R. 1996. Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik, Oficyna Wydawn. Projprzem - EKO Bydgoszcz: 450.
 • Liziński T., Augustyniak M. 2005. Wodnoglebowe uwarunkowania uprawy wierzby energetycznej. Wiad. Mel. i Łąk. 3/2005: 35-37.
 • Niżyńska A. 2005. Badania składu osadów ściekowych z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek dla potrzeb oceny możliwości ich wykorzystania na cele nieprzemysłowe (Etap II; 6 seria pomiarowa). Maszynopis IOS O/Wrocław.
 • Cichocki Z. (Red.) 2006. Środowisko Wrocławia. Informator 2006 r. Praca zbiorowa, Instytut Ochrony Środowiska, Oddział Wrocław: 212 ss.
 • Radosz M. 2005. Badania nad możliwością zastosowania mikrofal do higienizacji osadów ściekowych. Gaz, Woda i Techn. Sanit. 2: 29-31.
 • Radosz M., Gawdzik J. 2000. Ocena wpływu mikrofalowej higienizacji osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich. Gaz, Woda i Techn. Sanit. 4: 24-26.
 • Siuta J. 1995. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) Warszawa, Ekoinżynieria 2(3): 10-14.
 • Szejniuk B. 2005. Sanitarno-higieniczne aspekty kompostowania odpadów. Rozprawy 118, ATR Bydgoszcz: 94 ss.
 • Wardecka L. 2004. Dynamika roztwom glebowego w warunkach naturalnych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo LXXXV, 484: 183-209.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2cbcfab2-5f2f-4c7e-8cc6-1cc18c21700e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.