PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 02[51-T.1] |
Tytuł artykułu

Wspólnotowa polityka ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych a etnocentryzm konsumencki

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Common policy of protection of regional and traditional products and consumer ethnocentrism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej związane było z wprowadzeniem systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, który jest elementem unijnej polityki jakości jak i Wspólnej Polityki Rolnej. Wytwarzanie takich produktów stanowi alternatywne źródło dochodów producentów rolnych, stwarza możliwość wzmocnienia konkurencyjności małych gospodarstw, może również wpływać na ograniczenia odpływu ludności z obszarów wiejskich. Zarejestrowane produkty regionalne i tradycyjne to dla konsumenta gwarancja jakości i potwierdzenie jego autentyczności. To także ochrona lokalnej tradycji, zachowanie tożsamości regionu i dziedzictwa kulturowego. System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych wpisuje się tym samym w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez oddziaływanie na sferą ekonomiczną jak i społeczną. Zarejestrowane oznaczenia geograficzne można również analizować w kontekście idei etnocentryzmu konsumenckiego, który polega na dokonywaniu świadomych zakupów rodzimej produkcji. Konsumenci produktów regionalnych i tradycyjnych mają poczucie pewności, że dany produkt pochodzi z określonego obszaru geograficznego, jest wytwarzany zgodnie z tradycyjną recepturą i w związku z tym posiada wyjątkowe walory. Jest to istotne zarówno dla osób odwiedzających dany region, dla których może to stanowić atrakcję turystyczną jak i dla samych mieszkańców, którzy poprzez promocję i zakupy produktów regionalnych przyczyniają się do rozwoju regionu. Pojęcie etnocentryzmu konsumenckiego można również odnieść do wyborów konsumentów mających na celu, nie tylko wspieranie produkcji krajowej, ale także regionalnej. Konsument będzie w większym stopniu identyfikował się z regionem wówczas, gdy dostrzeże związek między swoimi decyzjami związanymi z zakupem dóbr lokalnych producentów a rozwojem regionu. Stąd też tworzeniu rynku produktów regionalnych i tradycyjnych towarzyszyć winno budowanie świadomości konsumentów dotyczących relacji ich zakupów z otoczeniem.
EN
The membership of Poland in the EU made the establishment of protection system of regional and traditional food products. These regulations are part of quality policy and agricultural policy as well. Production of geographical indications and traditional specialities can became the alternative sources of income for some producers, can create opportunity to strengthen competitiveness of small farmers and reduce emigration of people from rural areas. For consumers the registered products are the guarantee of the high-value products and the information about the origin of the products. It also makes possible to protect local tradition, regional identity and cultural heritage. This system becomes a part of sustainable rural development because it interacts with the sphere of economic and social activities. The schemes of promotion and protection regional and traditional food products can be analysed in the context of the idea of the consumer ethnocentrism - the conscious purchases of the products of national origin. When consumers buy the registered products they are sure that those products derive from given geographical areas using recognised traditional recipe and have exclusive features. Such special products can be also the attraction for tourists and inhabitants. People may impact on the regional development by buying and promoting traditional products. Conception of the consumer ethnocentrism can be also related to the consumers' purchases that are aimed at supporting regional production (not only national). If consumers perceive the relations between their purchases and the local development they will identify themselves with this region much more. That is why the building of the market of the geographical indications and traditional specialities should be accompanied by creation of the consumer awareness of connections between the purchases and the environment.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
autor
 • Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul.Powstańców Wlkp. 16, 61-875 Poznań
autor
Bibliografia
 • 1. Borowska A., Konkurencyjność na rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w UE, Roczniki Naukowe SERiA, tom X, Zeszyt 4, Warszawa - Poznań - Lublin 2008.
 • 2. Borowska A., Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce - raport z badań, projekt wykonany na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej - Grant Fundacji „Fundusz Współpracy" Program Agro-Smak 2 (maszynopis powielony). Konferencja Ożarów Mazowiecki, grudzień 2007, realizacja SGGW.
 • 3. Duczkowska - Piasecka M., Gąsiorowski M., Ekspertyza: Możliwości i konieczność przyjęcia przez Polskę procedur rejestracji zastrzeżonych znaków dla produktów spożywczych, SGH, Fundacja Fundusz Współpracy, projekt „Agro-Smak", Warszawa lipiec 2003.
 • 4. European Policy for Quality Agricultural Products, Fact Sheet, European Commission, January 2007, s. 8-9, 12-14,http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/quality/2007_en.pdf
 • 5. Jasiulewicz A., Oznaczenia geograficzne szansą promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, (w:) S. Urban (red.), Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu , nr 1070, tom 1, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • 6. Karcz K., Etnocentryzm polskich konsumentów - bariera czy szansa w procesie integracji gospodarczej?, (w:) K. Gutkowska, 1. Ozimek (red.), Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 • 7. Lewandowski E., Stół regionalny, Farmer 7/ 2006, http://www.farmer.pl.
 • 8. Szromnik A., Etnocentryzm konsumencki - istota i uwarunkowania rozwoju, Marketing i Rynek 11/ 1998.
 • 9. Protected food names: latest consumer research, MAFF, February 2000, http://www.defra.gov.uk
 • 10. Rozporządzenie Rady nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
 • 11. Rozporządzenie Komisji nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r.
 • 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
 • 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r.
 • 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r.
 • 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i w krajach trzecich
 • 16. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej z dnia 23 stycznia 2004r.
 • 17. Ustawa z 17 grudnia 2004r o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
 • 18. Ustawa z dnia 18 października 2006r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • 19. http://www.minrol.gov.pl
 • 20. http://ec.europa.eu/agriculture/qual/en/lbbaa_en.htm
 • 21. http://ec.europa.eu/agriculture/qual/en/lbbbl_en.htm
 • 22. http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=00236
 • 23. http://www.produktyregionalne.pl
 • 24. http://www.cofund.org.pl/
 • 25. http://www.agro-smak.org.pl/index/
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-2c5279f7-30e5-423b-b35e-1ef7d8ef55ce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.