PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 4 |
Tytuł artykułu

Badania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Studies on multifunctional rural development in the Swietokrzyskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wielofunkcyjność jest pojęciem szerokim, obejmuje bowiem między innymi rozwój lokalny, przedsiębiorczość planowanie długoterminowe, zróżnicowanie rolnictwa, poprawę zasobów demograficznych. Problemy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich muszą być zatem traktowane kompleksowo. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zróżnicowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, które obejmowały 97 gmin. Poziom rozwoju wielofunkcyjnego badanych obiektów przedstawiono w postaci syntetycznego wskaźnika rozwoju opracowanego przez Hellwiga, który został obliczony na podstawie 15 zmiennych, charakteryzujących wielofunkcyjność. wartość obliczonego wskaźnika syntetycznego zawierała się w przedziale od 0,3055 (gmina Masłów) do – 0,0155 (gmina Bliżyn). Zaznaczyć należy, iż wskaźnik jest tak skonstruowany, że jego wartość wynosi od 0 do 1. W niektórych przypadkach, np. znacznej różnicy w rozwoju niektórych obiektów, jego wartość może przyjmować wartości mniejsze od 0. Przeprowadzono klasyfikację badanych gmin ze względu na poziom wielofunkcyjności, wykorzystując w tym celu metodę Warda. Utworzony na podstawie tej metody diagram połączeń pozwolił na wydzielenie czterech klas gmin.
EN
Multifunctionality has a wide meaning comprising among other local development, entrepreneurship, long-term planning, diversification of agriculture and improvement of demographic resources. Therefore problems of multifunctional rural development must be treated on a broad basis. The work presented results of research on diversification of multifunctional rural development in the świetokrzyskie province, which covered 97 communes. Level of multifunctional development on the investigated subjects was presented as a synthetic index of development developed by Hellwig, which has been calculated on the basis of 15 variables characterizing multifunctionality. The value of computed synthetic index ranged between 0.3055 (for the Masłów commune) to 0.0155 (for the Bliżyn commune). At this point it should be mentioned that the index has been constructed in such way that its value ranges between 0 and 1. In some cases, e.g. considerable difference in development of some objects, it may assume values below 0. A classification of the researched communes due to their multifunctionality was conducted using Ward method. Diagram of connections created on this basis allowed for identification of four classes of communes.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.145-155,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul.Balicka 104, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Kłodziński M. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
  • Kłodziński M., Rosner A. red. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
  • Ostasiewicz W. red. Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
  • Skawińska E. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.
  • Smoleń M. Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
  • Strahl D. red. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
  • Zeliaś A. red. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-11805746-8526-4f7c-9602-a0ae57d785a2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.