PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 16 | 1 |
Tytuł artykułu

Effect of different sulfur doses and forms on changes in the mineral nitrogen content of soil

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ różnych dawek i form siarki na zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Nitrogen, in particular nitrate nitrogen, is a mobile nutrient that can be readily dispersed in soil, thus causing environmental pollution. Sulfur may have a beneficial effect on nitrogen transformations in soil and in plants. The objective of this study was to determine the effect of sulfur fertilization on the dynamics of changes in mineral nitrogen (N-NH4 + and N-NO3 –) content of soil samples collected each year in the spring and fall at a depth of 0-40 and 40-80 cm. A three-year field experiment was conducted in Byszwałd near Lubawa. The soil had acidic reaction (pH1 mol KCl dm–3 of 5.30) and contained the following concentrations of mineral nutrients: mineral nitrogen – 24.0, sulfate sulfur – 4.10, available phosphorus – 34.5, available potassium – 110.0 mg kg–1 soil. The experiment was carried out in a randomized block design and comprised eight fertilization treatments in four replications. Three sulfate sulfur (S-SO4 2–) and elementary sulfur (S-S0) fertilization levels were applied: 40, 80 and 120 kg ha–1. The content of nitrate nitrogen (V) and ammonia nitrogen (III) was determined in soil samples by the colorimetric method using phenoldisulfonic acid and Nessler’s reagent, respectively. In most cases, increasing sulfur doses caused an increase in the N-NH4 + content of soil samples collected at a depth of 0-40 cm. The N-NH4 + content of the 40-80 cm soil layer varied. NPK+S fertilization, in particular the application of a single S-SO4 2– dose, contributed to an increase in N-NO3 – concentrations in both sampled soil horizons in the majority of treatments, compared with the NPK treatment.
PL
Azot, szczególnie forma azotanowa, należy do grupy tzw. pierwiastków mobilnych w glebie, może szybko rozpraszać się w naturalnym środowisku powodując jego zanieczyszczenie. Siarka może korzystnie wpływać na przemiany azotu w glebie i roślinie. Celem doświadczenia była ocena wpływu nawożenia siarką na dynamikę mineralnych form azotu (N-NH4 +, N-NO3 –) w glebie, z poziomu 0-40 i 40-80 cm, pobieranej wiosną i jesienią w każdym roku. Badania przeprowadzono w 3-letnim doświadczeniu polowym w Byszwałdzie, w pobliżu Lubawy. Gleba wyjściowa miała odczyn kwaśny (pH1 mol KCl dm–3 wynosiło 5,30), a zawartość składników mineralnych wynosiła: azot mineralny 24,0, siarka siarczanowa 4,10, przyswajalny fosfor 34,5 i potas 110,0 mg kg–1 gleby. Doświadczenie stałe założone metodą losowanych bloków obejmowało 8 obiektów nawozowych w 4 powtórzeniach. Zastosowano 3 poziomy nawożenia siarką: 40, 80 i 120 kg ha–1 w formie siarczanowej (S-SO4 2–) i elementarnej (S-S0). W przygotowanych próbkach glebowych oznaczono azot azotanowy (V) metodą kolorymetryczną z użyciem kwasu fenolodisulfonowego; azot amonowy (III) metodą kolorymetryczną z zastosowaniem odczynnika Nesslera. W poziomie gleby 0-40 cm wzrastające dawki siarki spowodowały na ogół zwiększenie zawartości N-NH4 +. W warstwie 40-80 cm zmiany zawartości N-NH4 + w glebie nie podlegały określonym prawidłowościom. W większości obiektów nawożenie NPK + S, szczególnie pojedynczą dawką S-SO4 2–, przyczyniło się do zwiększenia zawartości N-NO3 w obydwu warstwach gleby w porównaniu z obiektem NPK.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
1
Opis fizyczny
p.93-101,fig.,ref.
Twórcy
 • Chair of Agricultural Chemistry and Environment Protection, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 8, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Armstrong A. C., Burt T. P. 1993. Nitrogen losses from agricultural land. In: Nitrate: processes, patterns and management. Chicester UK, 239-267.
 • Bednarek W., Reszka R. 2008. Influence of liming and mineral fertilization on the content of mineral nitrogen in soil. J. Elementol., 13(3) :301-308. (in Polish)
 • Borowiec S., Zabłocki Z. 1996. Wpływ rolniczego użytkowania i okrywy roślinnej na stężenie azotanów w ciekach i odciekach drenarskich północno-zachodniej Polski [Effect of agricultural use and plant cover on the concentration of nitrates in watercourses and draining outflows in north-western Poland] Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 440: 19-25. (in Polish)
 • Fismes J., Vong P.C., Gucker A., Frossard E. 2000. Influence of sulfur on apparent N-use efficiency, yield and quality of oilseed rape (Brassica napus L.) grown on a calcareous soil. Europ. J. Agronomy, 12: 127-141.
 • Fotyma M., Kryszkowska T. 1990. Modele obiegu azotu w ekosystemach pól uprawnych [Models of nitrogen cycles in ecosystems of arable fields]. Fragm. Agron., 2(26): 5-107. (in Polish)
 • Igras J., Jadczyszyn T. 2008. Zawartość azotanów i fosforanów w płytkich wodach gruntowych w Polsce [Content of nitrogen and phosphorus compounds in shallow groundwater in Poland]. Probl. Inż. Rol., 2: 91-101. (in Polish)
 • Kaczor A., Brodowska M.S. 2002. Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na zawartość azotu mineralnego w jarych formach pszenicy i rzepaku [Effect of liming and sulfur fertilization on mineral nitrogen in spring forms of wheat and oilseed rape]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484: 237-242. (in Polish)
 • Kozłowska J. 2002. Bezpośredni i następczy wpływ nawożenia siarką i wapnowania na plonowanie roślin [Effect and after-effect of sulfur fertilization and liming on crop yielding]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 482: 301-305. (in Polish)
 • Marcinkowski T. 1996. Bilans azotu oraz zawartość azotanów w środowisku glebowo-wodnym w gospodarstwach rolnych regionu Żuław Wiślanych [N-balance and concentration of nitrates in the soil-water environment in some farms in Żuławy Wiślane]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 440: 231-237. (in Polish)
 • McGrath S.P., Zhao F.J. 1996. Sulphur uptake, yield responses and the interactions between nitrogen and sulphur in winter oilseed rape (Brassica napus). J. Agric. Sci., 126: 53-62.
 • Mosiej J., Tusiński J. 1993. Wstępna ocena migracji azotu mineralnego w glebach użytków zielonych nawadnianych ściekami komunalnymi [Preliminary assessment of nitrate nitrogen migration in soils of grassland irrigated with municipal sewage]. Rocz. Glebozn., 44 (1/2): 73-80. (in Polish)
 • Scherer H.W. 2001. Sulphur in crop production invited paper. Eur. J. Agron., 14: 88-111.
 • Schnug E., Haneklaus S., Murphy D.P.L. 1993. Impact of sulphur fertilization on fertilizer nitrogen efficiency. Sulphur Agr., 17: 8-12.
 • Skowrońska M. 2004. Zawartość azotu mineralnego w glebie nawożonej wybranymi odpadami [The content of mineral nitrogen in soil fertilized with selected waste]. Ann. UMCS, Sect. E, 59(2): 655-662. (in Polish)
 • Skwierawska M., Zawartka L. 2009. Effect of different rates and forms of sulphur on content of available phosphorus in soil. J. Elementol., 14(4): 795-803. (in Polish)
 • Sykut S. 2000. Wymywanie makroelementów z gleb w lizymetrach [The leaching of macroelements from soil]. Nawozy i Nawożenie, 4(5): 18-26. (in Polish)
 • Wei Zhou, Min Wan, Ping He, Shutian Li, Bao Lin. 2002. Oxidation of elemental sulfur in paddy soils as influenced by flooded condition and plant growth in pot experiment. Biol. Fertil Soils, 36(5): 384-389.
 • Zawartka L., Skwierawska M. 2004. Wpływ nawozów wieloskładnikowych na wymywanie fosforu i innych makroelementów z gleby [Infuence of multicomponent fertilisers on the leaching of phosphorus and other macroelements from soil]. Pr. Nauk. AE Wrocław, 1017: 69-77. (in Polish)
 • Zawartka L., Skwierawska M. 2005. Wpływ nawozów mineralnych zawierających siarkę na wymywanie makroelementów z gleby [Infuence of mineral fertilizers containing sulfur on leaching of macroelements from soil]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 505: 523-529. (in Polish)
 • Zhao F.J., Bilsborrow P.E., Evans E.J., McGrath S.P. 1997. Nitrogen to sulphur ratio in rapeseed and in rapeseed protein and its use in diagnosing sulphur deficiency. J. Plant Nutr., 20: 549-558.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-107dbcfa-25f4-42ee-a192-17c0f68f8b5c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.