PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 08/2 |
Tytuł artykułu

Współczesne techniki pomiarowe laboratoriów wodnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Current measuring techniques of water laboratories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W laboratoriach hydraulicznych poza podstawowymi badaniami modelowymi budowli hydrotechnicznych coraz częściej prowadzone są eksperymentalne prace nad rozpoznaniem warunków przepływu wody przez różnego typu wodne konstrukcje środowiskowe. Badania te dotyczą wybranych sytuacji towarzyszących przepływowi wody w rozmywanych korytach aluwialnych, z porostem roślinnym, z uwzględnieniem przepływu ryb, na przepuszczalnych konstrukcjach kamiennych, urządzeniach prototypowych, aeratorach lub komorach wirowych. W badaniach tych uzyskujemy szybkie, często pulsacyjne zmiany ciśnień i towarzyszące im pulsacje prędkości przepływu. Wymagają one zastosowania nowoczesnych technik i urządzeń badawczych, które w swym działaniu wykorzystują wysokiej częstotliwości impulsy elektromagnetyczne lub akustyczne. Wykorzystuje się je również w pomiarach terenowych jako źródło sygnałów dla układów wspomagania działań eksploatacyjnych obiektów. Większość ośrodków krajowych posiada laboratoria hydrauliczne wyposażone w podobnej klasy urządzenia pomiarowe. Są to często takie same modele mierników. Niezbędne staje się więc opracowanie spójnych standardów badań i interpretacji uzyskiwanych wyników. W artykule opisano stosowane w Laboratorium Hydraulicznym SGGW mierniki do pomiaru prędkości przepływu wody. Podano zasady konfiguracji tych urządzeń i podłączenia ich do komputerowego systemu pomiarowego. Konfiguracja aparatury pomiarowej zależy od rodzaju i wartości gromadzonych danych, od ich wiarygodności, szybkości pozyskiwania, transmisji i weryfikacji. Omówiono organizację badań w zakresie pomiarów prędkości wody oraz możliwości wykorzystania mierników w pomiarach na budowlach rzecznych. Wskazano zasady pozyskiwania danych, wstępnej ich weryfikacji oraz archiwizacji.
EN
Apart from basic model test of hydro technical structures, more often in hydraulic laboratories experimental works are conducted devoted to the recognition of water flow conditions through various environmental water structures. This kind of research concerns chosen situations accompanying water flow in blurred alluvial troughs, covered with flora, taking fish movement into consideration, on permeable stone constructions, prototype devices, aerators or swirl chambers. From such research we gain fast, often pulsating pressure changes and accompanying them pulsating of flow velocities. They require usage of modern techniques and measuring devices, that utilise high frequency electromagnetic and acoustic impulses. They are also used in field studies as a source of signals for the systems supporting objects’ exploitation activities. The majority of national institutes have hydraulic laboratories well-equipped with similar category measuring devices. These are often the same models of meters. It is thus necessary to establish coherent research and result interpretation standards. In the article the meters of water flow velocity used in SGGW Hydraulic Laboratory are described. The principles of these devices’ configuration are presented as well as their connection to computer research system of the laboratory. Configuration of measuring apparatus depends on the kind and value of collected data, their reliability, speed of obtaining, transmission and verification. The organisation of research work is discussed as regards water velocity measurements and possibility of utilising the meters in measurements on river structures. The rules of obtaining data, their initial verification and archiving are presented.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.37-50,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
  • Bajkowski S. System pomiarowo-kontrolny Laboratorium Hydraulicznego SGGW. Bezpieczeństwo zapór – bezpieczeństwo ludności i środowiska, IMGW Warszawa 2009, s. 195–203.
  • Manual P-EMS. Programmable electromagnetic liquid velocity meter. Delft Hydraulics, The Netherlands, 2007, s. 44.
  • Operating Instruction. Nautilus C 2 000. Sensa Z 300, OTT Hydrometrie Germany 1992, s. 27.
  • Technical Documentation. Son Tek/YSI ADV Field/Hydra. Acoustic Doppler Velocimeter. ADV Field/Hydra System, San Diego USA 2001, s. 228 .
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-0fca7660-3e0e-4055-9a83-88b848fbe38b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.