PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 54 | 2 |
Tytuł artykułu

Woda i użytki zielone w rolniczym krajobrazie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Water and grasslands in agricultural landscape
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono rolę gospodarki wodnej W krajobrazie rolniczym. Scharakteryzowano zasoby wodne i ochronę wielofunkcyjności trwałych użytków zielonych (TUZ). Podano zmiany powierzchni i struktury użytkowania TUZ w ostatnich latach oraz obsadę zwierząt gospodarskich. Scharakteryzowano przyrodnicze znaczenie trwałych użytków zielonych. Stwierdzono, że zaspokojenie potrzeb wodnych wszystkich użytkowników i zachowanie biologicznej różnorodności krajobrazu rolniczego W dużym stopniu zależą zarówno od prawidłowego zarządzania rolniczymi zasobami wodnymi, i od właściwego zagospodarowania i użytkowania zlewni rzecznych.
EN
Przedstawiono rolę gospodarki wodnej W krajobrazie rolniczym. Scharakteryzowano zasoby wodne i ochronę wielofunkcyjności trwałych użytków zielonych (TUZ). Podano zmiany powierzchni i struktury użytkowania TUZ w ostatnich latach oraz obsadę zwierząt gospodarskich. Scharakteryzowano przyrodnicze znaczenie trwałych użytków zielonych. Stwierdzono, że zaspokojenie potrzeb wodnych wszystkich użytkowników i zachowanie biologicznej różnorodności krajobrazu rolniczego W dużym stopniu zależą zarówno od prawidłowego zarządzania rolniczymi zasobami wodnymi, i od właściwego zagospodarowania i użytkowania zlewni rzecznych.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
54
Numer
2
Opis fizyczny
s.50,52-55,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
Bibliografia
 • 1.Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją. J. Ostrowski, L. Łabędzki. Falenty: Wydaw. IMUZ
 • 2.DEMBEK W, DOBRZYŃSKA N., PIÓRKOWSKI H., GUUTKOWSKA A.: 2009. Nauka wobec wyzwań ochrony przyrody na obszarach wiejskich. Referat wygłoszony na konferencji „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” 25 listopada 2009 r. w Falentach
 • 3.JANKOWSKA-HUFLEJT H.: 2006. The function of permanent grassland resources protection. Journal of Water and Land Development; No10, s. 55-65
 • 4.JANKOWSKA-HUFLEJT H.: 2007. Rolna-środowiskowe znaczenie trwałych użytków zielonych. Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (55), s. 25-34
 • 5.JANKOWSKA-HUFLEJT H.: 2008. Trwałe użytki zielone istotnym czynnikiem obiegu wód i ochrony ich zasobów. Wiad. Melior. i Łąk., nr 1/2008 s. 21-24
 • 6.JANKOWSKA-HUFLEJT H., BARSZCZEWSKI J., MORACZEWSKI R.: 2009. Uwarunkowania i stan gospodarowania na użytkach zielonych w kraju i w woj. podlaskim. Wiad. Melior. i Łąk., nr 2, s. 73-77
 • 7.JANKOWSKA-HUFLEJT H., DOMAŃSKI P.J.: 2008. Aktualne i możliwe kierunki wykorzystania trwałych użytków zielonych w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 8, z. 2b (24) s. 31-49
 • 8.JANKOWSKA-HUFLEJT H., WRÓBEL B.: 2009. The reason for degradation and methods of preserving permanent grasslands in Poland. Grassland Science in Europe. Vol. 14, p. 524-527
 • 9.KACA E., ŁABĘDZKI L., WASILEWSKI Z.: 2008. Środowiskowe uwarunkowania Wspólnej Polityki Rolnej. W: Polityka rolna Unii Europejskiej po 2015 roku. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Polityki Integracyjne
 • 10.KOWALEWSKI Z.: 2003. Wpływ retencjonowania wód powierzchniowych na bilans wodny malych zlewni rolniczych. Rozprawy naukowe i monografie nr 6. Falenty: Wydaw. IMUZ, ss. 126
 • 11.MIODUSZEWSKI W: 1999. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. Falenty: Wydaw. IMUZ
 • 12.MIODUSZEWSKI W.: 2004. Gospodarowanie zasobami wodnymi w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 4, z. 1 (10)
 • 13.MIODUSZEWSKI W.: 2008. Kilka uwag dotyczacych gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. Wiad. Mel. i Łąk., nr 3
 • 14.Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami do roku 2030, z uwzględnieniem etapu 2015 (projekt), 2009. Warszawa: KZGW
 • 15.Ochrona środowiska, 2008. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 2008 ss. 555
 • 16.OKRUSZKO H.: 1996. Zrównoważony rozwój rolnictwa a gospodarka wodna. Zesz. Edukacyjne. Falenty: Wydaw. IMUZ
 • 17.OKRUSZKO H.: 2005. Kryteria hydrologiczne w ochronie mokradeł. Rozpr. Nauk. Monogr. Warszawa: SGGW ss. 146
 • 18.SŁONIEWSKI K., SAKOWSKI T., JÓŻWIK A., REMBIAŁKOWSA E.: 2005. The influence of the grazing season on polyunsaturated fatty acid content in cow milk fat from Bieszczady Region of Poland Systems development: quality and safety of organic livestock products. Proc. 4th Workshop 17-19 March 2005, Frick, Switzerland
 • 19.SZYMCZAK T.: 2007. Ocena dyspozycjynych zasobów wodnych rzeki Moszczenicy oraz możliwości poboru wody do nawodnień poniżej profilu wodowskazowego w Giecznie. Ekspertyza (maszyn.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-0db0144e-bed2-4f80-919f-296e9b33d69f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.