PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 14 | 4 |
Tytuł artykułu

Effect of long-term differentiated fertilization with farmyard manure and mineral fertilizers on the content of available forms of P, K and Mg in soil

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Oddziaływanie wieloletniego zróżnicowanego nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi na zawartość przyswajalnych form P, K i Mg w glebie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The investigations were carried out in 20022005, on proper grey-brown podsoilic soil originating from light loam (class IIIa in the soil valuation system, very good rye complex), on the basis of a two-factor experiment established in 1986 according to the random block design with four replications. The arable horizon of the soil, before the experiment, was characterized by slightly acidic reaction (pH1 mol KCl dm-3 was 6.2) and the concentrations of available nutrients were as follows: 100.0 mg K, 53.2 mg Mg and 41.3 mg P kg-1 of soil. Soil samples for chemical tests were collected from the arable layer after harvesting crops grown in a rotation: sugar beet, spring barley, maize and spring wheat. The content of available forms of phosphorus and potassium were determined by Egner-Riehm method (DL), and that of manganese using Schachtschabel’s method. The purpose of the study has been to determine the influence of mineral fertilization with or without FYM on the content of available macronutrients in soil. The statistical analysis of the results have shown a significant influence of manure on the level of available P, K and Mg in the tested soil. When both FYM and mineral fertilizers were introduced to soil, its abundance in available magnesium was 2.6-fold higher than after mineral fertilization alone had been applied. FYM raised nearly 3-fold the content of available forms of potassium in soil compared to the content found when only mineral fertilization was used.
PL
W latach 2002-2005 prowadzono badania na glebie płowej typowej wytworzonej z gliny lekkiej (klasa bonitacyjna IIIa, kompleks żytni bardzo dobry) oparte na dwuczynnikowym doświadczeniu, założonym w 1986 r. metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Warstwa orna gleby przed rozpoczęciem badań charakteryzowała się odczynem lekko kwaśnym (pH1 mol KCl⋅dm -3 wynosiło 6,2), a zawartość przyswajalnych składników pokarmowych kształtowała się na poziomie: 100,0 mg K; 53,2 mg Mg i 41,3 mg P⋅kg-1 gleby. Próbki gleby do analiz chemicznych pobierano z warstwy ornej po zbiorze roślin uprawianych w zmianowaniu: burak cukrowy, jęczmień jary, kukurydza, pszenica jara. Zawartość przyswajalnych form fosforu i potasu oznaczono metodą Egnera-Riehma (DL), a magnezu metodą Schachtschabela. Celem badań było określenie wpływu nawożenia mineralnego stosowanego z obornikiem lub bez obornika na zawartość przyswajalnych makroelementów w glebie. Analiza statystyczna wyników wykazała istotny wpływ obornika na zawartość przyswajanych form P, K i Mg w badanej glebie. Po zastosowaniu łącznie obornika i nawozów mineralnych stwierdzono średnio 2,4 razy więcej magnezu przyswajalnego oraz 2,6 razy więcej fosforu przyswajalnego w glebie w porównaniu z zawartością określoną po zastosowaniu nawożenia mineralnego. Nawożenie obornikiem spowodowało ponad 3-krotny wzrost zawartości przyswajalnych form potasu w glebie w porównaniu z zawartością określoną po nawożeniu mineralnym.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
4
Opis fizyczny
p.779-786,fig.,ref.
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 8, 10-744 Olsztyn, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Barczak B., Cwojdziński W., Nowak K. 1999. Effect of mineral and organic fertilization on some soil properties under a static field experiment. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467: 177-183. (in Polish)
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2003. Wpływ wieloletniego nawożenia na kształtowanie właściwości gleby [Effect of long-term fertilization on modifications in soil properties]. Post. Nauk. Rol., 4: 21-35. (in Polish)
 • Kaniuczak J. 1999. Zawartość niektórych form magnezu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego [Content of some magnesium forms in grey-brown-podsolic soil depending on liming and mineral fertilization]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467: 307-316. (in Polish)
 • Koc J., Sobczyńska-Wójcik K., Skwierawski A. 2008. Magnesium concentrations in the waters of renaturised reservoirs in rural areas. J. Elementol., 13(3): 329-340.
 • Łabętowicz J., Kuszelewski L., Korc M., Szulc W. 1999. Znaczenie nawożenia organicznego dla trwałości plonów i równowagi jonowej gleby lekkiej [Role of organic fertilization in yield stability and ionic balane in light soil]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 465: 123-134. (in Polish)
 • Mercik S., Stępień W., Łabętowicz J. 2000. Żyzność gleb w trzech systemach nawożenia: mineralnym, organicznym i organiczno-mineralnym w doświadczeniach wieloletnich. Cz. II. Właściwości chemiczne gleb [Soil fertility in three fertilization systems: mineral, organic and comnibed mineral and organic regimes, in long-term experiments/ Part II. Chemical properties of soils]. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agric., 84: 317-322. (in Polish)
 • Murawska B., Spychaj-Fabisiak E., Janowiak J. 2001. Wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na zubożenie gleby w magnez [Effect of natural and man-made factors on magnesium depletion of soils]. Biul. Magnezol., 6(4): 607-615. (in Polish)
 • Piechota T., Blecharczyk A., Małecka I. 2000. Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość składników pokarmowych w profilu glebowym [Effect of long-term oragnic and mineral fertilization on content of nutrients in a soil profile]. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211 Agric., 84: 393-398. (in Polish)
 • Richter R., Travnik K., Hlusek J. 2000. Bilans substancji odżywczych i zapotrzebowanie na nawożenie [Balance of nutrients and ferytilization demand]. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agric., 84: 429-434. (in Polish)
 • Sienkiewicz S. 2003. Studies on the effect of farmyard manure and mineral fertilizers on fertility and productivity of soil. Dissertations and Monographs, UWM Olsztyn, 74: 1-120. (in Polish)
 • Sienkiewicz S., Krzebietke S., Wierzbowska J., Czapla J. 2004. Changes of chemical properties ofsoil in relation to fertilization system. Ann. UMCS, Sect. E, 59/1:415-422. (in Polish).
 • Skwierawski A., Sobczyńska-Wójcik K., Rafałowska M.2008. Phosphorus runoff from small agricultural catchments under different land use intensity. J. Elementol, 13(4): 637-646.
 • Spychaj-Fabisiak E., Murawska B., Janowiak J. 1999. Badania nad wymywaniem wapnia i magnezu z gleb przemywanych symulowanym kwaśnym deszczem w warunkach doświadczeń laboratoryjnych [Studies on calcium and magnesium leaching in soils washed with simulated acid rain under laboratory conditions]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467 (2): 547-554. (in Polish)
 • Zimny L., Kuc P. 2005. Zasobność gleby nawożonej różnymi nawozami organicznymi na tle wzrastających dawek azotu mineralnego w uprawie buraka cukrowego w drugiej rotacji płodozmianu [Abundance of soil fertilized with different organic fertilizers versus increasing rates of mineral nitrogen in a second rotation cycle in sugar beet cultivation]. Fragm. Agronom., 86: 297-304. (in Polish)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-0b8aeff6-cf6b-4b50-9247-1eca4d938083
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.