PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 527 |
Tytuł artykułu

Zawartość wybranych składników w owocach papryki słodkiej w zależności od odmiany i terminu sadzenia rozsady

Warianty tytułu
EN
The content of selected components in sweet pepper fruits depending on the cultivar and transplanting date
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Papryka należy do warzyw dietetycznych i smakowych. Dużą wartość biologiczną papryki warunkuje przede wszystkim witamina C, karotenoidy, kapsaicynoidy oraz składniki mineralne. Papryka jest rośliną ciepłolubną i w warunkach naszego kraju wyznacznikiem terminu rozpoczęcia uprawy w polu jest data ostatnich przymrozków wiosennych co w zależności od regionu przypada na drugą lub trzecią dekadę maja. Niekiedy koniecznością staje się sadzenie rozsady papryki później - w pierwszej dekadzie czerwca. Celem badań laboratoryjnych podjętych w tej pracy było określenie wpływu odmiany i terminu sadzenia rozsady na zawartość wybranych składników w owocach papryki słodkiej. Owoce do badań uzyskano z doświadczenia agrotechnicznego, które dotyczyło wpływu terminu sadzenia rozsady na plonowanie papryki słodkiej odmian: Marysia, Red Knight F₁ Mino, Caryca F₁ zbieranych w fazie dojrzałości fizjologicznej i pochodzących z roślin wysadzanych w pole w trzech terminach: 1 - 20-21 maja, 2 - 30-31 maja, 3 - 9-10 czerwca. W obu latach badań owoce zebrano w tym samym terminie (13-14 września) ze wszystkich kombinacji. Zawartość suchej masy oznaczono metodą suszarkową w temperaturze 105°C, kwas L- askorbinowy metodą Roe zmodyfikowaną przez Ewelina, cukry ogółem oraz redukujące metodą Luffa-Schoorla, ekstrakt - refraktometrycznie. W pracy zamieszczono wartości średnie wyników otrzymanych w latach 2004-2005. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji. Istotność różnic określono na podstawie wielokrotnych przedziałów ufności testem Tukey’a przy 5% prawdopodobieństwie błędu. Stwierdzono wpływ odmiany na zawartość wybranych składników w owocach papryki słodkiej. Najwięcej suchej masy zawierały owoce odmiany Marysia. Najbardziej zasobne w kwas L-askorbinowy były owoce odmiany Mino. Zdecydowanie najmniej cukrów ogółem i prostych notowano w owocach odmiany Red Knight F₁. Najmniejszą ilością ekstraktu charakteryzowały się owoce odmiany Caryca F₁. Termin sadzenia rozsady wpływał modyfikująco na zawartość wybranych składników. Nieznacznie więcej suchej masy zawierały owoce z roślin wysadzonych najwcześniej. Owoce zebrane z roślin najmłodszych, sadzonych najpóźniej, charakteryzowały się największą zawartością kwasu L-askorbinowego zaś najmniejszą ekstraktu.
EN
Sweet pepper is a dietetic and tasty vegetable. A high biological value of the plant is conditioned by the content of vitamin C, carotenoids, capsaicinoids and mineral components. Sweet pepper is a warm - season crop cultivated in the moderate climate of Poland after the last spring frost, which happens in the second or third decade of May, depending on the region. Sometimes it is necessary to plant the seedling of sweet pepper in the ground in the first decade of June. The aim of the present laboratory research was to determine the influence of both the characteristic of the cultivar and the transplanting date on the content of selected components comprised in the fruits of sweet pepper. The fruits were obtained from an agrotechnical experiment which concerned the influence of the transplanting date on the crop yield of sweet pepper cultivars: Marysia, Red Knight Fj, Mino, Caryca Fh The fruits were physiologically ripe and harvested from the plants planted into field in three transplanting dates: 1 - 20th-21st May, 2 - 30th-31st May, 3 - 9th-10th June. In both years of the experiment the fruits of all cultivars were harvested in the same time (13th-14th September). The content of dry matter was determined with plant dryer method at the temperature of 105°C. The content of L-ascorbic acid was determined with the Roe method, modified by Evelin, the content of sugars and reducing sugars - with the Schoorl-Luff method. The extract was determined refractometrically. The mean values of the results obtained in years 2004-2005 presented in this paper. The obtained results were subjected to analysis of variance. The significance of differences was determined on the basis of T-Tukey multiple test with 5% probability error. The influence of the cultivar on the content of selected components in fruits of sweet pepper was indicated. The fruits of cv. Marysia contained the highest amount of dry matter. The fruits of cv. Mino cultivar were most rich in L-ascorbic acid. The lowest amount of total sugars and reducing sugars was determined in cv. Red Knight F₁ cultivar. The lowest amount of the extract was observed in cv. Caryca F₁. It can be observed that the transplanting date modified the content of the selected components. A slightly higher amount of dry matter was present in fruits of plants planted at the earliest in the field. The fruits cropped from the youngest plants had the highest content of L-ascorbic acid and the lowest content of the extract.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
527
Opis fizyczny
s.73-79,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
autor
Bibliografia
 • Adamczewska-Sowińska K., Kołota E. 2001. Wykorzystanie żywych ściółek w uprawie papryki. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 46: 7 - 11.
 • Buczkowska H. 1996. Badania nad modyfikacją mikroklimatu w polowej uprawie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) Ser. Wyd. - Rozp. Nauk., Wyd. AR Lublin: 73 ss.
 • Buczkowska H., Dyduch J., Najda A. 2001a. Kształtowanie się zawartości składników chemicznych w owocach papryki ostrej w zależności od odmiany i wielokrotności zbioru. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 46: 27 - 32.
 • Buczkowska H., Kuzyk K., Najda A. 2001b. Wpływ cięcia ogławiającego na zawartości niektórych składników w owocach papryki słodkiej. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 46: 33 - 37.
 • Buczkowska H., Najda A. 2002. A comparison of some chemical compounds in the fruit of sweet and hod pepper (Capsicum annuun L.). Folia Hort. 14/2: 59 - 67.
 • Buczkowska H., Bednarek H. 2005. Ocena plonowania dwóch odmian papryki słodkiej w polu w odniesieniu do warunków termicznych. Acta Agrophysica 5(3): 567 - 575.
 • Dobromilska R. 2000. Wpływ sposobu sadzenia oraz rozstawy na wzrost, plonowanie i wartość biologiczną papryki odmiany Mayota F1. Annales UMCS, Sec. EEE, 8: 333 - 339.
 • Gajc-Wolska I., Skapski H. 2001. Ocena nowych polskich odmian papryki słodkiej w uprawie polowej. Folia Hort. 13/1A: 257 - 266.
 • Gajc-Wolska I., Zielony T., Łyszkowska M. 2007. The effect of Goteo and BM86 on yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annuum L.) cultivars in the field production. Progress in Research on Capsicum & Eggplant: 267 - 274.
 • Orłowski M., Grzeszczuk M., Jadczak D. 2003. Ocena plonowania i wartości odżywczej wybranych odmian papryki ostrej (Capsicum annuum L.). Folia Hort., Suplement 2003/2: 325 - 327.
 • Perucka I. 2001. Wpływ etefonu zastosowanego w fazie rozsady na wartość biologiczną owoców papryki. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 46: 105 - 108.
 • Perucka I., Materska M. 2003. Antioxidant activity and content of capsaicinoids isolated from paprika fruits. Pol. J. Fod. Nutr. Sci. 12/53(2): 15 - 18.
 • Perucka I., Materska M., Senczyna B. 2004. Zawartość potasu, magnezu i wapnia w owocach wybranych odmian papryki ostrej poddanych działaniu jonów Ca²⁺. J. Elemental. 9(4): 667 - 673.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-0b702bed-644f-412b-808d-637dcc54e3e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.