PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 531 |
Tytuł artykułu

Zdrowotność siewek czterech odmian buraka cukrowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Health status of the seedlings of four sugar beet cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2004-2006 przeprowadzono doświadczenie polowe w Pawłowicach koło Wrocławia. Badano zdrowotność siewek czterech odmian buraka cukrowego: ‘Alyssa’, ‘Nabucco’, ‘Esperanza’ i ‘Isolda’. Porażenie korzeni roślin buraka przez patogeny powodujące zgorzel siewek oceniono przy użyciu sześciostopniowej skali. Grzyby wyizolowano ze zdrowych i chorych siewek. W czasie trzyletnich badań, siewki czterech odmian buraka charakteryzowały się bardzo niskim indeksem porażenia, czego przyczyną mogły być niskie opady i wysoka temperatura wiosną. Najsilniej chorowały siewki w latach 2005-2006. Z chorych siewek buraka wyizolowano znacznie większą liczbę Fusarium spp. niż z siewek zdrowych. Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy liczebnością tych grzybów a uprawianą odmianą. Na liczebność Fusarium spp. w tkankach siewek miało wpływ zasiedlenie korzeni przez Trichoderma spp., szczególnie w 2005 r., kiedy to zaobserwowano ich antagonistyczne oddziaływanie. Dużą liczebność grzybów z rodzaju Fusarium i brak uszkodzeń zdrowych siewek można tłumaczyć zasiedleniem tych tkanek przez formy niepatogeniczne. Liczebność Fusarium spp. w porażonych tkankach była uzależniona od warunków pogodowych.
EN
The 3-year field experiment was carried out in years 2004-2006 at Pawłowice, near Wrocław. The study aimed at evaluating the health status of four sugar beet cultivars at the seedling stage. The cultivars were ‘Alyssa’, ‘Nabucco’, ‘Esperanza’ and ‘Isolda’. The root infestation by pathogens causing damping off the seedling was assessed using 6-grade scale. The fungi were isolated from the healthy, as well as from the diseased seedlings. During 3-year study observed sugar beet seedlings were characterized by very low infection coefficient, what most likely resulted from low spring precipitation and temperatures. Most symptoms of damping off were observed in 2005-2006. Apparently more Fusarium spp. isolates were sampled from the diseased seedlings, than from the healthy ones. However, no correlation was found between the incidence of these fungi and the plant cultivar. On the other hand, the infestation of seedlings by antagonistic species of Trichoderma clearly affected the incidence of Fusarium spp. within the tissues of investigated seedlings, particularly in 2005. Observed high number of Fusarium spp. colonies and the absence of damage on healthy seedlings may be explained by infestation of these tissues with non-pathogenic forms of fungi. The incidence of Fusarium spp. within infected tissues was dependent on the weather conditions.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
531
Opis fizyczny
s.125-130,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Fitopatologii i Mikologii, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
 • Zakład Fitopatologii i Mikologii, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
autor
 • Zakład Fitopatologii i Mikologii, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
 • Zakład Fitopatologii i Mikologii, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • COBORU 2004. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. Słupia Wielka: 44 ss.
 • DZIEŻYC J. 1989. Potrzeby wodne roślin uprawnych. PWN, Warszawa: 418 ss.
 • GALLETTI S., BURZI P. L., CERATO C., STEVANATO P., BIANCARDI E. 2002. Evaluation of Trichoderma isolates for biocontrol of Cercospora beticola in sugar beet. IOBC WPRS Bulletin 25: 275-378.
 • MARCINKOWSKA J. 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja, Rozwój SGGW, Warszawa: 217-220.
 • PISZCZEK J. 2006. Ochrona przed najważniejszymi chorobami. Buraki cukrowe - poradnik dla producentów. Biznes-Pres sp. z o.o., Warszawa: 27-32.
 • PISZCZEK J., OJCZYK K. 2004. Odmiany buraka cukrowego odporne lub tolerancyjne na niektóre choroby. Poradnik Plantatora Buraków Cukrowych 1(23): 17-18.
 • PLĄSKOWSKA E., MATKOWSKI K. 2001. Wstępne badania nad zdrowotnością łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) i pszenżyta jarego (Triticosecale WITT.) w uprawie współrzędnej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo 82, 427: 221-231.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-08a067f1-5024-4aca-9242-d6246e99c668
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.