PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 1 |
Tytuł artykułu

Effect of genotype and weather conditions on wheat grain hardness and the degree of starch damage

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ genotypu i warunków pogodowych na twardość ziarna pszenicy i stopień uszkodzenia skrobii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The effect of genotype and weather conditions on the grain hardness of eight spring and winter wheat cultivars and relations between grain hardness and starch damage in the obtained flour were analyzed. Grain hardness, total content of nitrogen compounds and raw protein, and the degree of starch damage in flour were studied. The obtained results were verified using statistical analysis. It was shown that the degree of starch damage shows a high positive correlation with grain hardness (r = 0.7), which depends mostly on wheat genotype. Weather conditions during wheat growth in central Poland did not have a significant effect on grain hardness, although the grain of spring wheat cultivars was more sensitive to changeable weather conditions than the grain of winter wheat cultivars.
PL
Analizowano wpływ genotypu i warunków pogodowych na twardość ziarna 8 odmian pszenicy jarej i ozimej oraz związek między twardością ziarna a uszkodzeniem skrobi w otrzymanej mące. Badano twardość ziarna, ogólną zawartość związków azotowych i białka surowego oraz stopień uszkodzenia skrobi w mące. Wyniki zweryfikowano metodami statystycznymi. Wykazano, że stopień uszkodzenia skrobi wykazuje wysoką korelację dodatnią z twardością ziarna (r = 0,7), zależną głównie od genotypu pszenicy. Warunki pogodowe w czasie uprawy pszenicy w środkowej Polsce nie miały znaczącego wpływu na twardość ziarna, przy czym ziarno odmian pszenicy jarej było bardziej wrażliwe na zmienne warunki pogodowe niż ziarno odmian pszenicy ozimej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
1
Opis fizyczny
p.25-32,fig.,ref.
Twórcy
 • Institute of Chemical Technology of Food of Technical University of Lodz, Stefanowskiego 4/10, 90-924 Lodz, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Anjum F.M., Walker C.E., 1991. Review of the significance of starch and protein to wheat kernel hardness. J. Sci. Food Agric. 56, 1-13.
 • Baker R.J., 1977. Inheritance of kernel hardness in spring wheat. Crop Sci. 17, 960-962.
 • Dziki D., Laskowski J., 2005. Wheat kernel physical properties and milling process. Acta Agrophys. 6, 59-71.
 • Farhat I.A., Protzmann J., Becker A., Valles-Pamies B., Neale R., Hill S.E., 2001. Effect of the Extent of Conversion and Retrogradation on the Digestibility of Potato Starch. Starch/Starke53, 431-436.
 • Gąsiorowski H., 2004. Pszenica – chemia i technologia [Wheat – chemistry and technology]. Praca zbior. pod red. H. Gąsiorowskiego, PWRiL Poznań, 56, 66, 69-70 [in Polish].
 • Gąsiorowski H., Kołodziejczyk P., Obuchowski W., 1999. Twardość pszenicy [Wheat hardness]. Przeg. Zboż. Młyn. 7, 6-8 [in Polish].
 • Kerr R.W., 1950. Chemistry and industry of starch. Academic Press Inc. Publishers New York.
 • Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktow spożywczych [Study of the quality of groceries]. PWE Warszawa [in Polish].
 • Martin J.M., Meyer F.D., Morris C.F., Giroux M.J., 2007. Pilot Scale Milling Characteristics of Transgenic Isolines of a Hard Wheat Over expressing puroindolines. Crop Sci. 47, 497-506.
 • Miller R.A., Maningat C.C., Hoseney R.C., 2008. Modified Wheat Starches Increase Bread Yield. Cereal Chem. 85, 713-715.
 • Miś A., Klockiewicz-Kamińska E., 2002. Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniakow i ich niejednorodności [Technological significance ofthe assessment of the physical properties of single caryopses and their diversity]. Acta Agr.78, 189-197 [in Polish].
 • Obuchowski W., 1985. Twardość ziarna pszenicy, znaczenie technologiczne i czynniki oddziaływujące na tę właściwość [Wheat grain hardness, technological significance, and factors affecting this property]. Rocz. AR w Poznaniu, Rozpr. Nauk. 152 [in Polish].
 • Pomeranz Y., Petersom C.J., Mattern P.J., 1985. Hardness of winter wheats grown under widely different climatic conditions. Cereal Chem. 62, 463-467.
 • Pomeranz Y.,Williams P.C., 1990. Wheat hardness: Its genetic, structural and biochemical background, measurement and significance. Am. Assoc. Cereal Chemists St. Paul, MN, Adv.Cereal Sci. Technol. 10, 471-557.
 • Rothkaehl J., 2003. Ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorow 2002 roku [Assessment of basic technological qualities of wheat grain from 2002 harvest].Przeg. Zboż. Młyn. 1, 12-16 [in Polish].
 • Rothkaehl J., 2004. Ocena podstawowych cech technologicznych ziarna pszenicy ze zbiorow 2003 roku [Assessment of basic technological qualities of wheat grain from 2003 harvest].Przeg. Zboż. Młyn. 1, 8-12 [in Polish].
 • Rudnicki F., 1996. Reakcje pszenicy ozimej i żyta na ilość i rozkład opadow a celowość ich nawadniania na glebie lekkiej [Response of winter wheat and rye to precipitation amount anddistribution and the advisability of their watering on light soil]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.438, 33-41 [in Polish].
 • Simmonds D.H., 1974. Chemical basis of hardness and virtuosity in the wheat kernel. Bakers Digest 48, 16-18.
 • Soszyńska M., Cacak-Pietrzak G., 1992. Twardość ziarna pszenicy jako kryterium oceny jego jakości [Wheat grain hardness as a criterion for its quality assessment]. Przeg. Zboż. Młyn.2-3, 7-8 [in Polish].
Uwagi
rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-0627e360-d9c1-463c-af7f-56f9fe27b263
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.