PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 05 | 1 |
Tytuł artykułu

Evaluation of contamination level of mare's milk with selected chlorinated hydrocarbons

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena poziomu skażenia mleka klaczy wybranymi węglowodorami chlorowanymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
05
Numer
1
Opis fizyczny
p.157-164,ref.
Twórcy
 • Chair of Horse Breeding and Riding, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Prawochenskiego 2, 10-957 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • 1.AMAROWICZ R., ÖLENDER В., SMOCZYŃSKI S., 1989 - Chlorowane węglowodory we krwi organizmów żywych. IV. Pozostałości chlorowanych węglowodorów we krwi świń. Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis, Technologia Alimentorum 23, 132-136.
 • 2.BIZIUK M., 2001 - Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • 3.BORRELL A., AGUILAR A., 2007 - Organochlorine concentrations declined during 1987-2002 in western Mediterranean bottlenose dolphins, a coastal top predator. Chemosphere 66, 347-352.
 • 4.CHIKUNI O., NHACHI C.F.B., NYAZEMA N.Z., POLDER A.. NAFSTAD I., SKAARE J.U., 1997 - Assessment of environmental pollution by PCBs, DDT and its metabolites using human milk of mothers in Zimbabwe. The Science of the Total Environment 199, 183-190.
 • 5.CZAJA К., 1996 - Aspekty toksykologiczne i aktualny stan narażenia populacji generalnej na DDT. Materiały konferencyjne. Związki chloroorganiczne w środowisku i żywności. DDT -obecny stan wiedzy. Olsztyn, 18 grudnia 1996, 3-16.
 • 6.DUBNIAK H., 1972 - Ocena wieloletniego stosowania na gruntach rolnych insektycydów z grupy chlorowanych węglowodorów ze szczególnym uwzględnieniem DDT. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, Komitet Ochrony Roślin, Poznań.
 • 7.GOOS A., GOOS M., SZUMILAK G., 1974 - Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków chemicznych ochrony roślin. AR Wrocław.
 • 8.GUO J.-Y., ZEGN E.-Y., WU F.-C., MENG X-Z., MAI B.X., LOU X.-J., 2007 - Organochlorine pesticides in seafood products from southern China and health risk assessment. Environmental Toxicology and Chemistry 6, 1109-1115.
 • 9.JUSZKIEWICZ Т., NIEWIADOWSKA A., 1984 - Pozostałości pestycydów i polichlorowanych dwufenyli w tkankach zwierząt, mleku, jajach i środowisku w świetle 15-letnich badań własnych. Medycyna Weterynaryjna 40, 323-327.
 • 10.KOSEK J., NARODOWSKA В., 1989 - Węglowodory chloroorganiczne w mleku klaczy i innych tkankach koni. Praca magisterska. ART w Olsztynie.
 • 11.KOSTKA G., KOPEĆ-SZLĘZAK J., PALUT D., 1996 - Wpływ wybranych pestycydów z grupy polichlorowanych węglowodorów na proliferację komórkową w wątrobie szczurów (doświadczenie 14-dniowe). Roczniki PZH 1, 87-94.
 • 12.MARONI M., COLOSIO C., FERIOLI A., FAIT A., 2000 - Introduction. Chapter 5: Organochlorine pesticides. Toxicology 5-8, 61-75.
 • 13.NIKONOROW M., 1979 - Pestycydy w świetle toksykologii środowiska. PWRiL, Warszawa.
 • 14.PARDIO V.T., WALISZEWSKI K.N., LANDIN L.A., BAUTISTA R.G., 2003 - Organochlorine pesticide residues in cow's milk from a tropical region of Mexico. Food Additives and Contaminants 3, 259-269.
 • 15.PIETRZAK-FIEĆKO R., TOMCZYŃSKI R., SMOCZYŃSKI S., 2000 - Pozostałości insektycydów chloroorganicznych w mleku ludzkim i zwierzęcym. Medycyna Weterynaryjna 11, 715-717.
 • 16.POLDER A., BECHER G., SAVINOWA T.N.. UTNE SKAARE J.. 1998 - Dioxins, PCBs and some chlorinated pesticides in human milk from the Kola Peninsula, Russia. Chemosphere 9-12, 1795-1806.
 • 17.SALLAM K.I., MORSHEDY A.E.M.A., 2008 - Organochlorine pesticide residues in camel, cattle and sheep carcasses slaughtered in Sharkhia Province, Egypt. Food Chemistry 108, 154-164.
 • 18.SMOCZYŃSKI S., TOMCZYŃSKI R., WIŚNIEWSKA D., JAWORSKI J., 1975 - Kształtowanie się pozostałości chlorowanych węglowodorów w tłuszczu mleka kobylego w zależności od warunków hodowlanych i wieku zwierząt doświadczalnych. Zeszyty Naukowe ART Olsztyn 143. Technologia Żywności 5, 91-96.
 • 19.STRUCIŃSKI P., GÓRALCZYK K., LUDWICKI J.K., 1995 - Abiotyczne i biotyczne przemiany persystentnych związków chloroorganicznych w środowisku. Roczniki PZH 3, 279--292.
 • 20.SUSKA В., 2003 - Skład kwasów tłuszczowych i związków chloroorganicznych w tłuszczu mleka klaczy. Praca magisterska. UW-M Olsztyn.
 • 21.ŚWISTOWSKA A., TOMCZYŃSKI R.. 2007 - Pozostałości insektycydów chloroorganicznych w mleku klaczy z różnych regionów Polski. Roczniki Naukowe PTZ, t. 3, nr 4, 257-264.
 • 22.TOMCZYŃSKI R., SMOCZYŃSKI S., 1993 - Mleko klaczy - wskaźnik skażenia środowiska chlorowanymi węglowodorami? Przegląd Hodowlany 7, 25-27.
 • 23.TOMCZYŃSKI R., SMOCZYŃSKI S., JAWORSKI J„ JAWORSKA H„ 1975 - Wpływ okresu laktacji na zawartość DDT, DDE, DDD i a + y-HCH w tłuszczu mleka kobylego. Zeszyty Naukowe ART Olsztyn 143. Technologia Żywności 5, 81-89.
 • 24.VAZ R., 1995 - Average Swedish dietary intakes of organochlorine contaminants via foods of animal origin and their relations to levels in human milk 1975-90. Food Additives Contamination 12, 559-566.
 • 25.ZAKRZEWSKI S.F., 1995 - Podstawy toksykologii środowiska. PWN, Warszawa.
 • 26.ZASADOWSKI A., GARWACKI S., 1994 - Weterynaryjne aspekty zatruć pestycydami. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 27.ŻEBROWSKA-RASZ H., 1992 - Zanieczyszczenia chemiczne w tkankach zwierząt i żywności pochodzenia zwierzęcego. Przegląd Hodowlany 10, 1-5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-06235edd-a3f0-4903-b7e2-a8300b6a0845
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.