PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 1 |
Tytuł artykułu

Wdrażanie działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego PROW 2007-2013 w opinii Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Implementation of the operation "Usage of advisory services by farmers and forest owners" within Rural Development Programme 2007-2013 in the opinion of The Agriculture Advisory Centres
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania była analiza zakresu korzystania przez rolników z usług dorad­czych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, dofinansowywanych w ramach działania „Ko­rzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w początkowym okresie jego funkcjo­nowania. Wprowadzenie dofinansowania usług miało ułatwić rolnikom dostosowania go­spodarstw do wymogów wzajemnej zgodności. Badania ankietowe przeprowadzono we wszystkich 16 Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Została przedstawiona analiza ilości udzielonych usług, oceniono wpływ rozszerzenia zakresu usług doradczych na zainteresowanie rolników korzystaniem ze wsparcia oraz określono podstawowe ba­riery w dostępie do działania. Omawiane zagadnienia mają istotną rolę we wdrażaniu w/w działania, dlatego też wskazano propozycje zmian w zasadach udzielania pomocy doradczej.
EN
The aim of the study was to analyze the extent of use of advisory services of the Agri­cultural Advisory Centers, granted under the action entitled "Use of advisory services by farmers and forest owners' in the Rural Development Programme 2007-2013, in the initial phase of its functioning. The goal of the introduction of the co-financing services were to facilitate farmers to adapt their farms to cross-compliance requirements. Survey research was conducted in all 16 provincial advisory centres. Analysis of the quantity of services provided has been presented, the impact of extending the scope of advisory services to farmers' interest in the use of support has been evaluated and the fundamental barriers of this action have been identified. These issues have an important role in implementing the above actions, therefore, the proposals for changes in the rules for the provision of advisory assistance have been indicated.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.71-80,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
autor
Bibliografia
  • 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007); Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniają­ce rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Dz. U. z 2010 r. nr 65, poz. 416.
  • 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Dz. U. z 2008 r. nr 78, poz.470.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-06136f34-ea15-424f-b4ba-b00222c309d8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.