PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 08/1 |
Tytuł artykułu

Ocena zmian warunków hydrodynamicznych na uregulowanym odcinku potoku Smolnik

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of hydrodynamic conditions changes on the Smolnik stream
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem prezentowanej pracy jest ocena zmian warunków hydrodynamicznych na odcinku potoku Smolnik, jakie zaszły w okresie 3 lat po umocnieniu lewego brzegu narzutem kamiennym oraz gabionami prostopadłymi do koryta potoku. W latach 2008 i 2009 wykonano serie pomiarów, każda z nich zawierała pomiary profilu podłużnego, przekrojów poprzecznych koryta i składu granulometrycznego materiału dennego. Wyniki tych prac wykorzystano do obliczenia wielkości hydrodynamicznych, takich jak: średnia prędkość, moc strumienia, naprężenia styczne i intensywność transportu rumowiska wleczonego przy zastosowaniu równania Bagnolda. Można było stwierdzić, że prace regulacyjne spełniły swoje zadania i erozja boczna została zahamowana. Lokalnie wystąpiło nasilenie erozji wgłębnej. Analiza zmian w profilu podłużnym potoku oraz przebieg zmian składu granulometrycznego rumowiska wykazały, że po 2 latach od wykonania prac regulacyjnych pojawiła się tendencja na badanym odcinku do powrotu do wcześniejszych warunków hydrodynamicznych.
EN
The aim of presented research was evaluation of hydrodynamic conditions changes on the regulated sector of the Smolnik stream. The measurements were carried out in 2008 and 2009. Each series of this study included measurements of the longitudinal profile, cross-sections of channel and the bed material granulation. Results of these works were used to calculate the hydrodynamic quantities as mean velocity, stream power, shear stresses and bedload transport (by the Bagnold equation). It was possible to ascertain that the control works came to expectation and bank erosion was stopped. Locally an intensification of bed erosion had place. An analysis of the longitudinal profiles and course of grain-size composition of the bed material changes proved, that 2 years after control works realization tendency to return to early hydraulic conditions was appeared.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.93-104,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
autor
Bibliografia
 • Godzic R. Ocena intensywności erozji na wybranym odcinku potoku Smolnik. Manuskrypt Katedry Inżynierii Wodnej, Akademia Rolnicza, Kraków 2005.
 • Hooke J.M. An Analysis of the processes of river bank erosion. J. Hydrol. 42, 1979, s. 39–62.
 • Kaszowski L. Współczesne procesy erozji, transportu i sedymentacji rzecznej w zlewni potoku Tenczyńskiego. Prace Geogr. UJ 12, 1965, s. 43–70.
 • Książek L. Degradacja koryt rzecznych jako skutek działalności człowieka. Mat. konf. „Typologia i warunki referencyjne wód powierzchniowych” IMGW Kraków, Kraków 2005.
 • Michalik A. Badania intensywności transportu rumowiska wleczonego w rzekach karpackich. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie. Rozprawa habilitacyjna Nr 138. Kraków 1990.
 • Nowak J. Ocena zmian hydrodynamicznych na uregulowanym odcinku potoku Smolnik. Uniwersytet Rolniczy, Kraków 2009.
 • Odgaard A.J. Stream bank erosion along two rivers in Iowa. Water Resources Res. 23(7), 1987, s. 1225–1236.
 • Teisseyre A.K. Współczesne procesy rzeczne w dorzeczu górnego Bobru i Strzegomki (Sudety Środkowe). Geol. Sudetica, 12 (2), 1977, s. 93–109.
 • Tekielak T., Michalik A., Bąk Ł., Książek L. Wpływ wezbrań na intensywność procesów fluwailnych na przykładzie koryta potoku Smolnik. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Kraków 2007, s. 167–178.
 • Tekielak T. Ocena intensywności procesów erozji bocznej i dennej na wybranych ciekach górskich (potoki Kasinka i Smolnik, odcinek rzeki Łososiny). Rozprawa doktorska, AR Kraków 2007.
 • Thorne C.R. Bend Scour and Bank Erosion on the Meandering Red River, Louisiana [w:] Lowland Floodplaing Rivers: Geomorphological Perspectives, red.: Carling P.A., Petts G.E, 1992, s. 95-115, John Willey and Soons Ltd.
 • Wollman M.G. Factors influencing erosion of a cohesive river bank. Am. J. Sci. 257, 1959, s. 204–216.
 • Wollman M.G., Brusch L.M. Factors controlling the size and shape of stream channels in course noncohesive sands. U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 282-G 1, 1961, s. 183–210.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-057c0a6b-5018-4c16-a658-52e574557fb4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.