PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 539 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ regulatorów wzrostu i preparatu Chrysal Clear na pozbiorczą trwałość ciętych liści wybranych gatunków dracen

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of growth regulators and Chrysal Clear preparation on postharvest vase life of choosen species of Dracaena leaves cut for florist greens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ GA3, BA oraz preparatu Chrysal Clear na trwałość liści: Dracaena marginata, D. marginata ‘Tricolor’, D. deremensis ‘Compacta’ i D. reflexa uprawianych na zieleń ciętą. Liście ww. gatunków po ścięciu moczono w roztworach GA3 i BA o stężeniach 1 mmol∙dm-3 przez 30 sekund; kondycjonowano w roztworach GA3 (0,25 mmol∙dm-3) i BA (0,1 mmol∙dm-3) przez 24 godziny, po czym umieszczono je w wodzie destylowanej. Kontrolę stanowiły liście wstawione do wody destylowanej bezpośrednio po zbiorze. W trakcie trwania doświadczenia prowadzono obserwacje wpływu zastosowanych środków na trwałość liści oraz obliczono ubytek świeżej masy liści poszczególnych gatunków. Trwałość badanej zieleni określono w dniach, licząc od zbioru do pierwszych oznak utraty walorów dekoracyjnych. Najdłuższą trwałością po ścięciu (75 dni) charakteryzowały się liście draceny obrzeżonej (D. marginata) oraz liście D. marginata ʻTricolorʼ potraktowane odpowiednio roztworami: GA3 i BA o stężeniu 1 mmol∙dm-3 każdy, zaaplikowane w formie moczenia. W warunkach kontroli (liście wstawione do wody destylowanej) najdłuższą trwałość (60 dni) wykazały liście D. marginata ‘Tricolor’, natomiast zdecydowanie najkrótszą liście D. reflexa. BA zastosowana zarówno w formie kondycjonowania jak i moczenia przedłuża istotnie trwałość liści D. marginata. Moczenie materiału w roztworze 1 mmol∙dm-3 GA3 wpłynęło istotnie na przedłużenie trwałości liści D. reflexa i D. marginata ‘Tricolor’, natomiast kondycjonowanie liści w 0,25 mmol∙dm-3 roztworze GA3 istotnie obniżyło trwałość liści D. reflexa. Zastosowanie preparatu Chrysal Clear wywarło negatywny efekt i skróciło trwałość ciętych liści testowanych dracen z wyjątkiem liści D. reflexa i D. marginata ʻTricolorʼ. Liście D. marginata ‘Tricolor’ potraktowane preparatem Chrysal Clear, wykazują statystycznie istotny najmniejszy ubytek świeżej masy. W liściach D. reflexa i D. marginata traktowanych BA (1 mmol∙dm-3) nastąpił najmniejszy ubytek świeżej masy, natomiast największy ubytek zaobserwowano u liści D. marginata ‘Tricolor’ pozostawionych w kontroli oraz u liści D. deremensis ‘Compacta’ traktowanych GA3 (1 mmol∙dm-3).
EN
The research was carried out to investigate the influence of Chrysal Clear, different BA, GA3 concentrations (at: 0.1 and 1 mmol∙dm-3 of BA or 0.25 and 1 mmol∙dm-3 of GA3) and application (24 h conditioning or dipping for 30 s) on postharvest vase life of cut leaves of Dracaena marginata, D. marginata ʻTricolor’, D. deremensis ‘Compacta’ and D. reflexa cultivated for florist greens. Also the influence of substances mentioned above on the loss of leaves fresh matter was analysed. The leaves received the following treatments: conditioning - immersing the leaves for 24 hours in GA3 solution (0.25 mmol∙dm-3); dipping the whole leaves for 30 seconds in GA3 solution (1 mmol∙dm-3); conditioning for 24 hours in BA solution (0.1 mmol∙dm-3); dipping for 30 seconds in BA solution (1 mmol∙dm-3). After that, the leaves were put into distilled water. The leaves not treated by any of these compounds above, were put into distilled water as control. Postharvest vase life (days) of these species was counted from cutting till the very first moment of loss of their decorative value. The influence of growth regulators on postharvest vase life in the leaves of tested species were observed. D. marginata ʻTricolor’ and D. marginata leaves showed the longest vase life (75 days) after a 30-seconds dipping in GA3 and BA solutions at concentration of 1 mmol∙dm-3. Also D. marginata ‘Tricolor’ leaves showed the longest vase life (60 days) when they were put into distilled water (as a control), whereas in the case of D. reflexa leaves - their vase life was the shortest -16 days. BA solution applied, as well as conditioning or dipping, significantly extended the longevity of D. marginata leaves. Dipping the leaves of D. reflexa and D. marginta ‘Tricolor’ in 1 mmol∙dm-3 of GA3 solution gave significantly positive effect on their longevity after cutting, too; however, the longevity of D. reflexa leaves conditioned in GA3 solution at concentration of 0.25 mmol∙dm-3 was significantly shortened. The research showed negative influence of Chrysal Clear preparation on the postharvest vase life of all tested Dracaena leaves, with exception of D. reflexa and D. marginata ‘Tricolor’ leaves. Chrysal Clear significantly reduced fresh matter losses of D. marginata ‘Tricolor’ leaves. In D. reflexa and D. marginata leaves, after dipping in 1 mmol∙dm-3 of BA solution, significantly smallest weight losses of fresh matter were recorded, whereas the greatest ones were observed in D. marginata ‘Tricolor’ leaves put into distilled water (as a control) as well as in D. deremensis ‘Compacta’ leaves dipped in 1 mmol∙dm-3 GA3 solution.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
539
Numer
1
Opis fizyczny
s.349-357,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.29 Listopada 54, 31-425 Kraków
autor
Bibliografia
 • Brookes J. 1992. Sztuka kompozycji i pielęgnowania. Przewodnik po kwiatach ciętych. Wielka Księga Kwiatów. Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała: 209-228.
 • Janowska B., Jerzy M. 2003. Wpływ kwasu giberelinowego na jakość ciętych liści cantedeskii Elliota. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 2(1): 85-94.
 • Łukaszewska A. 2000. Przedłużanie trwałości ciętej zieleni. Ogrodnictwo 1: 19-21.
 • Łukaszewska A., Skutnik E. 2003. Przewodnik florysty. Wyd. SGGW, Warszawa: 157 ss.
 • Pogroszewska E., Hetman J., Choryngowicz A. 2001. Możliwość wykorzystania luki bylin ogrodowych w kompozycjach kwiatowych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 379: 155-159.
 • Pogroszewska E., Wiater J. 1998. Przydatność zieleni ciętej z wybranych gatunków bylin ogrodowych do wiązanek ślubnych. Mat. konf. nauk. „Najnowsze metody przedłużania trwałości ciętych kwiatów”. Warszawa, 24 X 1998: 33-39.
 • Pogroszewska E., Woźniacki A. 2005. Wpływ sposobu pozbiorczego traktowania na trwałość zieleni ciętej wykorzystywanej w kompozycjach kwiatowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 504: 215-222.
 • Rabiza-Świder J., Skutnik E., Wachowicz M. 2006. Wpływ substancji chemicznych na pozbiorczą trwałość liści barwnych odmian funkii (Hosta L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 510: 559-565.
 • Sikora E. 2005. Wpływ kwasu giberelinowego, benzyloadeniny i preparatu Chrysal na pozbiorczą trwałość wybranych gatunków stosowanych na zieleń ciętą. Maszynopis, praca magisterska, AR w Krakowie.
 • Skutnik E. 1998a. Wpływ pożywek i egzogennego etylenu na trwałość ciętych pędów Molucella laevis (dzwonki irlandzkie). Mat. konf. nauk. „Najnowsze metody przedłużania trwałości ciętych kwiatów”. Warszawa, 24 X 1998: 41-44.
 • Skutnik E. 1998b. Gatunki stosowane na zieleń ciętą i próby przedłużania ich pozbiorczej trwałości. Mat. konf. nauk. „Najnowsze metody przedłużania trwałości ciętych kwiatów”. Warszawa, 24 X 1998: 45-49.
 • Skutnik E. 2003. Zieleń cięta stosowana we florystyce. Rośliny Ozdobne 1: 11-14.
 • Skutnik E. 2005. Jak przedłużyć trwałość zieleni ciętej? Cz. II. Hasło Ogrodnicze 9: 170-174.
 • Skutnik E., Łukaszewska A. 1996. Wpływ regulatorów wzrostu na pozbiorczą trwałość liści Hosta plantaginea. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przechowywanie i obrót produktami ogrodniczymi”. Kraków, 28 XI 1996: 93-96.
 • Skutnik E., Łukaszewska A. 2001. Regulacja pozbiorczej trwałości gatunków uprawianych na zieleń ciętą. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 5: 111-124.
 • Skutnik E., Łukaszewska A., Serek M., Rabiza J. 2001. Effect of growth regulators on postharvest characteristic of Zantedeschia aethiopica. Postharvest Biology and Technology 21: 241-246.
 • Skutnik E., Łukaszewska A., Tyborowska K. 1999. Retarding senescence of cut leaves of hosta plantaginea by growth regulators. Ann. Warsaw Agicult. Univ. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 20: 3-8.
 • Skutnik E., Rabiza-Świder J., Łukaszewska A. 2003. Rola regulatorów wzrostu w procesie starzenia się ciętych liści roślin ozdobnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 3: 23-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-048f8af8-f6a0-48a4-bf32-f5e8c15991dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.