PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 1 |
Tytuł artykułu

Ewolucja systemów wsparcia doradczego na świecie - od doradztwa państwowego do prywatnych usług doradczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evolution of the world agricultural extension systems - from public to private extension services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprezentowane analizy ewolucji doradztwa rolniczego zostały wykonane w oparciu o studia literaturowe dotyczące procesu rozwoju systemów doradczych w świecie. Zostały przedstawione wyzwania doradztwa rolniczego w powiązaniu z przeglądem historycz­nym doradztwa i jego początkami wywodzącymi się ze starożytnej Mezopotamii i Chin. Zostały one udoskonalone w Europie na początku XIX wieku, a osiągnęły pełny rozwój w Stanach Zjednoczonych w późnych latach XIX i na początku XX wieku. Obserwacja przemian systemów doradztwa wskazuje na coraz większy udział prywatnych organizacji doradczych na rynku usług dla rolników, zwłaszcza od lat osiemdziesiątych XX wieku. Jednocześnie następuje zmiana funkcji i zadań doradztwa państwowego, wobec mniejszej zdolności do zaspokajania potrzeb doradczych rolników i krytykowanej słabszej spraw­ności i zdolności do racjonalnego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi. Przegląd kończy analiza współczesnych, nowoczesnych form wsparcia doradczego z wy­korzystaniem technologii informatycznych, które jak się wydaje nie będą w stanie wyeli­minować bezpośrednich kontaktów z doradcami. Specyfika zamieszkiwania w środowi­skach wiejskich, położonych peryferyjnie, wywołuje u rolników potrzeby utrzymywania relacji społecznych. Powoduje to ograniczenie znaczenia udostępniania usług doradczych do serwisów internetowych i baz danych z tendencjami zachowania kontaktów osobistych z pracownikami instytucji doradczych.
EN
In the article there have been presented literature based analyses of agricultural exten­sion concerning the process of extension systems development in the world. There have been presented challenges to be coped with by those systems as well as a historical survey of agricultural extension whose origin dates back to ancient Mesopotamia and China. Those systems were improved at the beginning of the XIX century, to come to full bloom in the United States, in the late years of the XIX and the beginning of the XX century. Ob­servation of extension systems indicates that the offer of private extension has been incre­asing, especially since the 80s of XX century. At the same time, a shift in function and tasks offered by the state owned extension companies has been reported as their ability to fulfill farmers' needs, work efficiency and poor management of public financial means came in for criticism. The survey finishes with an analysis of contemporary extension support forms using information technologies which appear unable to eliminate direct contact of counselors with their clients. Specificity of living in peripherally situated rural areas, make farmers willing to maintain social relations. This means that making extension services and data bases more available via the Internet is not of primary importance as the farmers tend to keep personal contact with agents of extension companies.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.13-28,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
autor
Bibliografia
 • 1. Anderson J.R., Feder G., (2004): Agricultural Extension: Good Intensions and Hard Realities. The World Bank Research Observer, 19, ss. 15-60.
 • 2. Baker H.R., (1987): Future options and prospects in rural extension and technology transfer. Occasional papers in rural extension. Department of rural extension studies. Guelph, Ontario: University of Guelph.
 • 3. Blackburn D.J., Vist D.L., (1984): Extension Handbook, Historical Roots and Philosophy of Extension. Guelph, Ontario: University of Guelph.
 • 4. Boone E. J., (1989): Philosophical Foundations of Extension. [In:] Foundations and Changing Practices in Extension. Blackburn D.J., /Ed/, Guelph, Ontario: University of Guelph.
 • 5. Cash D.W., (2001): Agricultural Extension and Boundary Organizations: In Order to Aid in Diffusing Useful and Practical Information. Science, Technology and Human Values, 26 (4), ss. 431-453.
 • 6. Claussen K., (2005): The utility of Iowa State University's Agricultural Extension online resources to Iowa farmers: a uses and gratifications perspective. Iowa State Uni­versity.
 • 7. Davidson A.P., Ahmad M., (2003): Privatization and the Crisis of Agricultural Extension: The Case of Pakistan. Aldershot: Ashgate Publishing Limited.
 • 8. Farrington J., (1994): Public Sector Agricultural Extension: Is there Life after Structural Adjustments? Overseas Development Institute, Natural Resource Prospectives, 2, ss. 1-6.
 • 9. Farrington J., (1995): The Changing Public Role in Agricultural Extension. Food Policy, 20 (6), ss. 537-544.
 • 10. Ford A.F., Babb E.M., (1989): Farmer Sources and Use of Information. Agribusiness, 5 (5), ss. 465-476.
 • 11. Hulsebosh J., (2001): The Use of RAAKS for Strengthening Community- based Organization in Mali. Development in Practice, 11 (5), p. 622-632.
 • 12. Jones G. E., Garforth C., (1997): The History, Development, and Future of Agricultural Extension. [In:] Swanson B.E., Bentz R.P., Sofranko A.J. /Ed/. Improving Agricultural Extension. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, ss. 3-12.
 • 13. Kaimowitz D., (1991): Agricultural Extension Worldwide: A Critical Turning Point. Elsevier Science Publishers.
 • 14. Kania J., (2007): Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Rozprawy, Nr 440, Z.318, Wydawnictwo Uczelniane AR, Kraków.
 • 15. Kidd A.D., Lamers J.P.A., Ficarelli P.P., Hoffmann V., (2000): Privatising Agricultural Extension. Journal of Rural Studies, 16 (1), ss. 95-102.
 • 16. King D.A., Boehlje M.D., (2000): So You Want to Have a Job in 2005? Bringing Extension Back from Brink. Presentation Delivered at the United States Agricultural Com­municators' Congress. Washington DC, July 24, 2000, s. 2-15.
 • 17. Lacy W., (2001): Generation and Commercialization of Knowledge; Trends, Implications, and models for Public and Private Agricultural Research and Education. [In:] Wolf S., Zilberman D. /Ed/. Knowledge Generation and Technical Change; Institu­tional Innovation in Agriculture. Norwell: Kulwer Academic Publishers, ss. 27-53.
 • 18. Leeuwis C., (2004): Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension, 3rd Edition. Oxford: Blackwell Publishing.
 • 19. McKenna C., (1987): Cooperative Extension System: A Case in Point. [In:] Rivera W.M., /Ed./, Planning Adult Learning: Issues, Practices and Directions. Croom Helm, London, ss. 84-105.
 • 20. Marsh S.P., Pannell D.J., (2000): Agricultural Extension Policy in Australia: The Good, the Bad and the Misguided. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 44 (4), ss. 605-627.
 • 21. Maziarz Cz., (1984): Andragogika rolnicza. PWN, Warszawa.
 • 22. Ohlmer B., (1992): Effects of Information Technology on the Data Need in Farm Management. Swedish Journal of Agricultural Research, 22, p. 181-188.
 • 23. Roling N., (1987): Whither Rural Extension? Occasional Papers in Rural Extension. Department of Rural Extension Studies. Guelph, Ontario: University of Guelph, 2, ss. 291-311.
 • 24. Russell H.M., (1981): Meeting the Information Challenge for Agriculture in Developed Countries. [In:] Proceedings of the World Congress of the International Association of Agricultural Librarians and Documentalists: Agricultural Information to Has­ten Development. Held at the Philippine International Convention Centre, Manila, Philippines, March 3-7, 1980.
 • 25. Solano C., León H., Pérez E., Herrero M., (2003): The Role of Personal Information Sources on the Decision- Making Process of Costa Rican Dairy Farmers. Agricultural Systems, 76 (1), ss. 3-18.
 • 26. Van den Ban A.W., Hawkins H.S., (1996): Agricultural Extension, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science Ltd. (Edycja polska 1997: Doradztwo rolnicze. Wydawnictwo MSDR, Kraków).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-017cb89a-9b7a-4da9-b59a-28318f3ba733
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.