PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 544 |
Tytuł artykułu

Liczebność populacji orzęsków i aktywność enzymów fibrolitycznych w żwaczu kóz otrzymujących dodatki preparatów drożdżowych

Warianty tytułu
EN
Ciliate counts and fibrolytic activity in the rumen of goats fed yeast preparation additives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy określono wpływ dodatku do dawki pokarmowej żywych drożdży Saccharomyces cerevisiae i ich metabolitów na liczebność populacji orzęsków oraz aktywność ksylanolityczną i aktywność karboksymetylocelulazy (CMC-azy) w żwaczu kóz. Doświadczenie przeprowadzono w układzie kwadratu łacińskiego na 3 dorosłych kozach (3 x 3), zaopatrzonych w trwałe przetoki żwacza. Zwierzęta karmiono dawką składającą się z siana łąkowego (64%), śruty jęczmiennej (32%) i poekstrakcyjnej śruty sojowej (4%). Dawka kontrolna nie zawierała dodatków drożdżowych. W skład dawki doświadczalnej wchodziły natomiast żywe drożdże Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) w ilości 3 g·d⁻¹ lub metabolity drożdży Saccharomyces cerevisiae – 25 g·d⁻¹. Preparaty grzybowe podawano przez przetokę bezpośrednio do żwacza, przed porannym odpasem. Próbki treści żwacza pobierano po 3 tygodniach wstępnego żywienia, bezpośrednio przed porannym karmieniem zwierząt oraz po 4 godzinach po podaniu paszy. Stwierdzono, że dodatek metabolitów drożdży istotnie zwiększył w żwaczu po 4 godzinach po karmieniu kóz ogólną liczbę orzęsków oraz pierwotniaków z rodzaju Entodinium i Diplodinium. Ten sam preparat spowodował wzrost liczby Dasytricha przed karmieniem zwierząt. Aktywność ksylanolityczna i CMC-azy była istotnie większa u kóz otrzymujących preparaty drożdżowe w porównaniu ze zwierzętami żywionymi dawką kontrolną.
EN
The influence of live Saccharomyces cerevisiae yeast and their metabolites on the number of ciliates and activity of polysaccharidases in the rumen of goats was examined. The experiment was carried out on three ruminally cannulated goats in a Latin square design. The animals were fed with hay (64%), ground barley meal (32%), and soyabean meal (4%) alone or supplemented with live yeast Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) given at the rate of 3 g·d⁻¹ or metabolites of yeast Saccharomyces cerevisiae – 25 g·d⁻¹. The yeast preparations were administered via the fistula, directly into the rumen, before the morning feeding. The preliminary feeding period lasted for 3 weeks and was followed by sampling of rumen digesta. The samples were collected just before and 4 h after the morning feeding. Supplementation with yeast metabolites increased the number of total protozoa from the genera Entodinium and Diplodinium in the rumen of goats after feeding compared with the control animals. The Dasytricha sp. count increased in the rumen when yeast were metabolites supplemented before feeding. Xylanalolytic and carboxymethylcellulase activities were significantly increased in the rumen of both groups of animals fed diets supplemented with yeast preparations compared with those goats fed the control diet.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
544
Opis fizyczny
s.139-145,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im.Jana Kielanowskiego, Polska Akademia Nauk, ul.Instytucka 3, 05–110 Jabłonna
autor
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im.Jana Kielanowskiego, Polska Akademia Nauk, ul.Instytucka 3, 05–110 Jabłonna
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im.Jana Kielanowskiego, Polska Akademia Nauk, ul.Instytucka 3, 05–110 Jabłonna
autor
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im.Jana Kielanowskiego, Polska Akademia Nauk, ul.Instytucka 3, 05–110 Jabłonna
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im.Jana Kielanowskiego, Polska Akademia Nauk, ul.Instytucka 3, 05–110 Jabłonna
Bibliografia
 • Abe M., Iriki T., Tobe N., Shibui H. 1981. Sequestration of holotrich protozoa in the reticulorumen of cattle. Appl. Environ. Microbiol. 41: 758-765.
 • AOAC 1990. Association of official analytical chemists. Official methods of analysis. 15th Ed. Arlington, VA.
 • Arakaki L.C., Stahringer R.C., Garrett J.E., Dehority B.A. 2000. The effect of feeding monensin and yeast culture, alone or in combination, on the concentration and generic composition of rumen protozoa in steers fed on low-quality pasture supplemented with increasing levels of concentrate. Anim. Feed Sci. Tech. 84: 121-127.
 • Beauchemin K.A., Clinton R.K., Newbold C.J. 2005. Enzymes, bacterial direct-fed microbials and yeast: Principles for use in ruminant nutrition, in: Biology of nutrition in growing animals. Mosenthin R., Zentek J., Żebrowska T. (red.). Elsevier: 272-284.
 • Callaway E.S., Martin S.A. 1997. Effect of Saccharomyces cerevisiae culture on ruminal bacteria that utilize lactate and digest cellulose. J. Dairy Sci. 80: 2035-2044.
 • Dehority B.A. 1993. Microbial ecology and cell wall fermentation, in: Forage cell wall structure and digestibility. Jung G.C., Buxton D.R., Hatfield R.D., Ralph J. (red.). Winconsin: USA: 425-453.
 • Galip N. 2006. Effect of supplemental yeast culture and sodium bicarbonate on ruminal fermentation and blood variables in rams. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 90: 446-452.
 • Huhtanen P., Khalili H. 1992. The effect of sucrose supplement on the particle-associated carboxymethylcellulase (EC 3.2.1.4) and xylanase (EC 3.2.1.8) activities in cattle given grass-sillage-based diet. Brit. J. Nutr. 67: 245-255.
 • Jouany J.P., Mathieu F., Senaud J., Bohatier J., Bertin G., Mercier M. 1999. Effect of yeast Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus oryzae on the population of rumen microbes and their polysaccharidase activities. S. Afr. J. Anim. Sci. 29: 63-64.
 • Kowalik B., Michałowski T., Pająk J.J., Taciak M., Rawa J. 2008a. The effect of supplementing cows with live yeast Saccharomyces cerevisiae on the ciliate fauna and ruminal fermentation. J. Anim. Feed Sci. 17: 157-165.
 • Kowalik B., Pająk J.J., Skomiał J. Długołęcka Z., Rawa J. 2009. Wpływ preparatów drożdżowych na liczebność orzęsków w żwaczu kóz. VI Konferencja Młodych Badaczy 21-22.09.2009, Poznań. Materiały konferencyjne: 116-118.
 • Kowalik B., Pająk J.J., Skomiał J., Rawa J. 2008b. Wpływ żywych drożdży Saccharomyces cerevisiae i produktów ich metabolizmu na rozkład węglowodanów siana w żwaczu kóz. V Konferencja Młodych Badaczy 22-23.09.2008, Warszawa. Materiały konferencyjne: 123-125.
 • Kumar U., Sareen V.K., Singh S. 1997. Effect of yeast culture supplement on ruminal microbial populations and metabolism in buffalo calves fed a high roughage diet. J. Sci. Food Agr. 73: 231-236.
 • Michalet-Doreau B., Morand D., Martin C. 1997. Effect of the microbial additive Levucell® SC on microbial activity in the rumen during the stepwise adaptation of sheep to high concentrate diet. Reprod. Nutr. Develop. 37, Suppl. 1: 81-82.
 • Michałowski T., Bełżecki G., Kwiatkowska E., Pająk J.J. 2003. The effect of selected rumen fauna on fibrolytic enzyme activities, bacterial mass, fibre disappearance and fermentation pattern in sheep. J. Anim. Feed Sci. 12: 45-64.
 • Miller G.L., Blum R., Glennon W.E., Butron A.L. 1960. Measurement of carboxymethylcellulase activity. Anal. Biochem. 2: 127-132.
 • Newbold C.J., McIntosh F.M., Wallace R.J. 1998. Changes in the microbial population of a rumen-simulating fermenter in response to yeast culture. Can. J. Anim. Sci. 78: 214-244.
 • Newbold C.J., Wallace R.J., Chen X.B., McIntosh F.M. 1996. Mode of action of the yeast Saccharomyces cerevisiae as a feed additive for ruminants. Brit. J. Nutr. 76: 249-261.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-00de1250-4afd-4609-a48d-bd30cc5eff97
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.