PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Szanse i perspektywy rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Chances and perspectives of development of the trade exchange with agro-food products between Poland and Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono analizę wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a Ukrainą w latach 2000-2010. W analizowanym okresie eksport wzrósł czterokrotnie, a import aż czternastokrotnie. Tempo wzrostu zarówno eksportu, jak i importu było bardzo zróżnicowane. Najlepsze wyniki wymiany towarowej produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą osiągnięto w 2008 r. - eksport wzrósł o 82%, a import o 94%, osiągając odpowiednio: 620 i 321 mln USD. W 2009 r., ze względu na kryzys światowy zarówno eksport, jak i import obniżyły się w porównaniu do roku poprzedniego o 30%. W 2010 r. odnotowano ponowną poprawę wyników handlu zagranicznego żywnością z Ukrainą. Eksport wzrósł o 7%, a import o 28%.Dodatkowo przeprowadzona wskaźnikowa ocena konkurencyjności polskich producentów żywności na rynku Ukrainy, w oparciu o dwa wskaźniki konkurencyjności: wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) i wskaźnika Lafay’a (LFI), pokazała że polscy producenci żywności są konkurencyjni na ukraińskim rynku w eksporcie takich produktów rolno-spożywczych, jak: żywe zwierzęta, mięso i podroby, świeże owoce i warzywa.
EN
The paper discusses the analysis of the trade exchange with agro-foodproducts between Poland and Ukraine in years 2000-2010. In the analysed period the export grew fourfold, and import fourteen times. The rate of growth of both the export, and the import was diversified. Good results of the commodity exchange with agro-food products with Ukraine was achieved in 2008, the export rose then by 82 %, and import about 94 %, reaching value 620 and the 321 mln USD appropriately. In 2009, on account of the world crisis, both the export, and the import decreased in comparing to the previous year about 30 0%. In 2010 was made another a not of improvement in results of the foreign trade with agro-food products with Ukraine. The export grew about 7 0%, and import about 28 0%. Additionally conducted quota evaluation of the competitiveness of Polish producers of the food products on the Ukrainian market, based on two rates of the competitiveness: Indicator Revealed Comparative Adventage (RCA) and Lafay Indicator (LFI) is showing that Polish food producers are competing on the Ukrainian market in the export of such agro-food products, as: live animals, the meat, fresh fruits and vegetables
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.499-504,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
  • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. 2003-2010: IERiGŻ- -PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  • Ambroziak Ł. 2009: Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi państw Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP-9) w latach 2001-2008. Warszawa.
  • Dzun W., Tereszczuk M. 2009: Rolnictwo Rosji, Ukrainy i Białorusi w procesie transformacji w latach 1990-2007. Raport PW, 158, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Szczepaniak I. 2009: Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza). Raport PW 150, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Tereszczuk M. 2009: Konkurencyjność polskich producentów żywności na rynku ukraińskim. [W:] Współczesne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Europie Środko-Wschodniej (red. W. Musiał, E. Tyran). Wieś Jutra, Warszawa. [www.mg.gov.pl].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ff9bcf02-003d-4198-844d-71b1cb20d0a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.