PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |
Tytuł artykułu

Kierunek produkcji gospodarstwa rolniczego a jego infrastruktura transportowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The direction of agricultural farm production and its transport infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej) badanych gospodarstw. Odległości w transporcie wewnętrznym pole – obiekt gospodarczy przy średniej 2,91 km wahają się od od 2,68 km produkcja ogólnorolnicza do 3,53 km produkcja żywca. Przy prawie takiej samej powierzchni w obydwu grupach takie różnice świadczą o niekorzystnym rozłogu pól gospodarstwach o kierunku produkcja żywca. Uwzględniając współczynnik oporów przetaczania w aspekcie ponoszonych nakładów odległość faktyczna, średnio 2,91 km odpowiada odległości przejazdu po nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie 11,08 km. Średnia wielkość działki ewidencyjnej wynosi 1,30 ha jej zróżnicowanie pomiędzy analizowanymi grupami gospodarstw jest niewielkie. w transporcie wewnętrznym udział dróg o nawierzchni asfaltowej wynosi- średnio 47,42% (najkorzystniejszy w gospodarstwach produkujących żywiec) to bezpośredni wjazd na pole tylko w 7,23% odbywa się z drogi asfaltowej a aż w 63,86% z drogi gruntowej. w obiekcie (podwórko) średnio tylko w 31,33% gospodarstw zestaw ciągnik z przyczepą, 37,35% samochodów dostawczych oraz 35,54% samochodów ciężarowych bez przyczepy ma możliwość bezproblemowego nawrotu o 3600.
EN
In article presented the results of studies on transport infrastructure (linear and point) the surveyed holdings. Distances in internal transport: field-economic object with average 2.91 km are range from 2.68 km of general agricultural production to 3.53 km of cattle production. At almost the same area in both groups, such differences indicate negative expanse of farm fields toward the cattle production. Taking into account the rolling resistance coefficient in terms of actual outlays distance, actual distance, average of 2.91 km corresponds to distance of ride on the asphalt pavement in good condition for 11.08 km. The average size of record plot is 1.30 acres, and its diversity between analyzed groups of farms is small. In the internal transport share of asphalt roads is-an average of 47.42% (the most beneficial on cattle production farm), a direct entry into the field only in 7.23% is from the asphalt road and up to 63.86% from the dirt road. In the object (backyard) average only in 31.33% of the holdings set of tractor-trailer, 37.35% of delivery vans and 35.54 of trucks without a trailer has the ability to seamlessly relapse by 360.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.105-116,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116b, 30-149 Kraków
 • Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116b, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • Hopfer A., Kobyłecki A., Żebrowski W. 1980 Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich. PWRiL, Warszawa. s.206.
 • Kokoszka S. 1995. Odległość przewozów w transporcie zewnętrznym i wewnętrznym a transportochłonność produkcji i wyposażenie w środki transportowe gospodarstw indywidualnych. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1(7). s. 129 – 136.
 • Kokoszka S. 1996. Warunki wykonywania wydajność transportu rolniczego w gospodarstwach indywidualnych. ZNAR w Krakowie nr 311 Technika Rolnicza z. 15. s. 97 – 109.
 • Kokoszka S., Tabor S. 2006 Postęp technologiczny a koszty transportu płodów rolnych. Inżynieria Rolnicza. Nr 11 (86). s. 177-182.
 • Lorencowicz E. 2007. Okresy użytkowania i wykorzystanie środków energetycznych w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza. Nr 7 (95). s. 123-128.
 • Myczko A., Wójcicki Z., Wierzbicki K. Znaczenie rozwoju infrastruktury rolniczej. i kongres nauk rolniczych, nauka – praktyce. IBMiER Warszawa .WWW.cdr.gov.pl/kongres/files/1.2.pdf dostęp 05.2012.
 • Parafiniuk S. 2006 Nakłady transportowe w badanych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza. Nr 13. s. 377-383
 • Siwulec Z. 2008 Droga w zagrodzie. WWW. Farmer.pl./srodki produkcji/budynki inwestycje/artykuły/droga w zagrodzie.7226,1.html. dostęp 05.2012.
 • Wójcicki Z. 2009 Problemy modernizacji i rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Nr 4PAN, oddział w Krakowie. s 87-99.
 • WWW. Marca. Com.pl/Iveco/Info.php. dostęp 05.2012. http://katalog.wp.pl/samochody-ciezarowe/?ticaid=1e9c0 dostęp 05.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ff5e0d16-c8ca-4d80-918a-72ba39b71833
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.