PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 6 t.2 |

Tytuł artykułu

Kluczowe wymagania dla sfery zarządzania logistyką publicznego operatora pocztowego na rynku e-commerce

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Key requirements for the area of public postal operator's logistics in the e-commerce market
RU
Osnovnye trebovanija k sfere upravlenija logistikojj publichnogo operatora pochtovojj svjazi na rynke eh-kommercii

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych wymogów wobec sfery zarządzania logistyką operatora pocztowego oferującego usługi dla segmentu handlu elektronicznego (e-commerce). Jako operatora pocztowego rozumie się tradycyjnie pojmowane przedsiębiorstwo (pocztę), którego podstawową działalnością jest dostarczanie przesyłek z korespondencją (listy) oraz z towarami (paczki). Szczególnym rodzajem operatorów pocztowych są ci publiczni (narodowi). Rozszerzając swoją działalność usługową, operatorzy publiczni stają się podmiotami sektora KEP¹ (¹KEP - kurier, ekspres, paczka). Ale aby być silnym graczem w obszarze usług KEP, operator pocztowy musi co najmniej dostosować założenia swojej działalności, gdyż opieranie się wciąż na utartych, historycznie ukształtowanych schematach i modelach działania, jest niewystarczające. Artykuł ma charakter poglądowo-poznawczy, z elementami praktycznymi, opartymi na analizie doświadczeń Poczty Polskiej (PP).
EN
The main purpose of the article is to identify the most important requirements for the area of public postal operator’s logistics, which offers its services to the e- commerce segment. A postal operator is treated here as a traditionally understood enterprise (post office) whose main activity is delivering of correspondence (letters) and goods (packages). A special type of postal operators is those of the public (national) domain. By extending their activities, public operators become entities of the CEP² (²СЕР - courier, express, parcel) industry. But, to be a strong CEP industry’s player, the postal operator must at least adapt the assumptions of its activity, because following the usual, historically shaped schemes and models of actions, is insufficient. The article is of the opinion-cognitive character, with practical elements, based on the analysis of the experience of Poczta Polska (Polish Post - PP).
RU
Основная цель статьи - выявить самые важные требования к сфере управления логистикой оператора почтовой связи, предлагающего услуги для сегмента э-коммерции. Оператор почтовой связи - это традиционно понимаемое предприятие (почтамт), основная деятельность которого - доставка пересылок с корреспонденцией (письма) и с товарами (посылки). Особый вид операторов почтовой связи - публичные (национальные) операторы. Расширяя свою обслуживающую деятельность, публичные операторы становятся субъектами сектора КЭП³ (³КЭП - курьер, экспресс, посылка). Но чтобы быть сильным игроком в сфере услуг КЭП, оператор почтовой связи должен по крайней мере приспособить предпосылки своей деятельности, ибо постоянное базирование на обиходных, исторически сформировавшихся схемах и моделях действия - недостаточно. Статья имеет наглядно-познавательный характер с практическими элементами, основанными на анализе опыта Польской почты (ПП).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

Opis fizyczny

s.265-277,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Bibliografia

 • Antonowicz M. (2017), Strategia omnichannel - wyzwanie dla logistyki, „Handel Wewnętrzny”, nr 5.
 • Bielicki M. (2016), Wybrane aspekty procesów wchodzenia zachodnich operatorów na polski rynek logistyczny, „Ekonomika i Organizacja Logistyki”, nr 4.
 • Dobiegała-Korona B. (red.) (2015), Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Dobiegała-Korona B. (2006), Wartość klienta czy wartość dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsibiorstwie”, nr 1.
 • Doligalski T. (2013), Zarządzanie wartością klienta. Próba charakterystyki, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Kawa A. (2018), Branża KEP na fali wzrostu, „Logistyka”, nr 1.
 • Kawa A., (2017a), Analiza rynku KEP w Polsce, https://www.gs1pl.org/archiwum/623-raport-na-temat-branzy-kurierskiej [dostęp: 15.03.2018].
 • Kawa A. (2017b), Logistyka jako instrument kreowania wartości dla klienta we handlu elektronicznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 4, cz. II.
 • Kowalczyk S. (1986), Filozoficzne koncepcje wartości, „Collectanea Theologica”, tom 56, nr 1, http://bazhum.muzhp.pl/mediay/files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-rl986-t56-n1/Collectanea_Theologica-r1986-t56-n1-s37-51/Collectanea_Theologica-r1986-t56-n1-s37-51.pdf [dostęp: 15.03.2018].
 • Krajewska-Nieckarz M. (2003), Rola wartości w zarządzaniu organizacją, „Zarządzanie i Finanse”, nr 11, cz. 3.
 • Mazurkiewicz P. (2018), Internet zyskuje na zakazie, „Rzeczpospolita”, 30.03.
 • Michalski K. (2018). Koncepcja wsparcia informatycznego procesu planowania logistyki operatora pocztowego, „Marketing i Rynek”, nr 12.
 • Michalski K. (2016), Planowanie logistyczne jako kluczowy element wsparcia logistycznego operatora pocztowego, „Ekonomika i Organizacja Logistyki”, nr 4.
 • Przybylski R., (2018a), Kwitnie elektroniczny handel, „Rzeczpospolita” - dodatek LTS, 28.03.
 • Przybylski R., (2018b), Nowy wymiar logistyki, „Rzeczpospolita” - dodatek LTS, 28.03.
 • Poczta rusza do logistycznej ofensywy (2013), „Puls Biznesu” - dodatek, 29.03.
 • PwC (2016), Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku, https://www.pwc.pl/pl/pdf/kep-raport-pwc.pdf [dostęp: 15.03.2018].
 • Przedświąteczne szczyty pączkowe (2018), „Rzeczpospolita” - dodatek LTS, 28.03.
 • Rewolucja w zarządzaniu dostawami (2018), „Puls Biznesu”, 18.10.
 • Strategia Poczty Polskiej 2017-2021, https://media.poczta-polska.pl/2367/pl/presskit/17225 [dostęp: 15.03.2018].
 • UKE (2017), Raport o stanie rynku pocztowego w 2016 roku, http://www.en.uke.gov.pl/files/?id_plik=27364 [dostęp: 15.03.2018].
 • Żak K. (2013), Wartość klienta w koncepcji wartości przedsiębiorstwa, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2.
 • (www1) https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/poczta-polska-strategia-budowy-sieci-logistycznej/kfbyz49 [dostęp: 15.03.2018].
 • (www2) https://logistyka.wnp.pl/poczta-polska-podnosi-ceny-dla-firm-zdrozeja-listy-paczki-i-inne-uslugi,320556_l_0_0.html [dostęp: 11.11.2018].
 • (www3) http://www.dpdhl.com/de/ueber_uns.html [dostęp: 07.12.2017].
 • (www4) https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podwyzki-w-poczcie-polskiej-spolka,233,0,2411753.html [dostęp: 11.11.2018].
 • (www5) http://www.postermorge.com/about-norway-post/business-operations/operations/e-commerce [dostęp: 07.12.2017].
 • (www6) https://www.postnord.com/en/services/e-commerce/ [dostęp: 07.12.2017].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-ff49fd50-7acb-4e74-bc22-5757a18dd004
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.