PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Narodowy Cel Wskaźnikowy jako czynnik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The National Index Target as the development factor of native vegetable protein market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania Narodowego Celu Wskaźnikowego dla białka roślinnego jako czynnika stymulującego rozwój rynku rodzimych roślin białkowych w polskiej gospodarce. W realizacji postawionego celu posłużono się dostępnymi wynikami badań związanymi z rynkiem rodzimych roślin białkowych. Przedstawiono propozycję algorytmu, który określa wynikający z NCW udział rodzimych roślin białkowych w produkcji pasz realizowanej przez krajowe przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wcześniejsze próby rynkowego animowania rynku rodzimych roślin białkowych nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Dlatego ze względu na silną pozycję konkurencyjną rynku importowanej śruty sojowej dalsze działania zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu wymagają wprowadzenia NCW dla rodzimego białka roślinnego w paszach, pomimo że jest to mechanizm będący formą interwencjonizmu państwowego. Jednak doświadczenia związane z wykorzystaniem nasion rzepaku na cele wytwarzania biopaliw, wskazują na duże szanse powodzenia zamierzonych działań.
EN
The purpose of this paper was to indicate the possibilities of using The National Index Target of vegetable protein as the development of native vegetable protein market stimulating factor in Polish economy. Available research results connected with native vegetable protein market were used in the accomplishment of the task. The proposition of algorithm that defines, resulting from the National Index Target, native vegetable protein contribution to fodder production by national companies is presented in the article. The study concluded that previous attempts of native vegetable protein market animation had not produced intended effects. Further actions, to confront the strong competitive position of import soybean meal market, that tend to achieve the goal require the introduction of the National Index Target to native vegetable protein in the fodder, however it is a form of state interventionism. Yet the research connected with using rape seeds for the production of biofuels indicates a huge chance of succeeding in intended purposes.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.92-97,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Rachunkowości, Rynków Towarowych i Finansowych w Gospodarce Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 • Zakład Rachunkowości, Rynków Towarowych i Finansowych w Gospodarce Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Brzóska Franciszek. 2009. Postęp biologiczny i technologie produkcji zwierzęcej w warunkach zmieniającego się klimatu. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich (Biological progress and technologies of animal production in the conditions of a changing climate. [In] The future of the agri-food sector and rural areas), red. A. Harasim, 125-139. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 • Czerwińska-Kayzer Dorota, Jerzak Michał, Paweł Krysztofiak. 2016. Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego (Market of native protein crops in Poland and national safety in range of plant protein). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 26-36.
 • Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015. Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych (The impact of subsidies on the profitability of leguminous crops). Roczniki Naukowe SERIA XVII (3): 72-78.
 • GUS. 2012-2016. Rocznik statystyczny za 2011 rok,…, 2015 rok (Statistical Yearbook for 2011, ..., 2015). Warszawa: GUS.
 • Jerzak Michał. 2014. Możliwość restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce (The possibility of market restoration of native legumes for fodder purposes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 104-109.
 • Jerzak Michał (red.). 2015. Podażowe czynniki produkcji roślin strączkowych. [W] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe (Supply factors of legume production. [In] Economic determinants of production development, market infrastructure, trading system and profitability of using leguminous plants for fodder purpose), ed. D. Czerwińska-Kayzer, J. Florek, M.A. Jerzak, M. Śmiglak-Krajewska, 17-21. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Mikuła Aneta. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski (Food security in Poland). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 38-48.
 • Prusiński Janusz, Ewa Kaszkowiak, Magdalena Borowska. 2008. Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku (Effect of nitrogen fertilization and foliar application on faba bean seed yield and yield components). Fragmenta Agronomica 25 (4): 111-127.
 • Szukała Jerzy. 2014. Czy strączkowe podbiją polskie pola? (Is Polish plants conquer the field?) TOP AGRAR Polska 2: 110-111.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Act of 25 August 2006 on biocomponents and liquid biofuels). Dz.U. 2006, nr 169, poz. 1199.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fe6be499-3ee5-46f0-8c16-8941bcc0e0ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.