PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Monitoring jakości wody gruntowej w zagrodzie wiejskiej i jej otoczeniu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Monitoring of groundwater quality on the farmstead and its vicinity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Oceniono oddziaływanie zagrody i jej otoczenia na jakość wody w gospo­darstwach demonstracyjnychw województwach ostrołęckim i toruńskim. Na pod­stawie kontrolnego monitoringu pH oraz stężenia N-NO₃, N-NH₄, P, K i Cl w wodzie gruntowej, ze studni gospodarskich, a także z rowów stwierdzono, że miejsca w pobliżu składowania odchodów zwierzęcych (obornika, gnojówki, gno­jowicy) i budynków inwentarskich (obory, chlewnie, wybiegi drobiu) są głównym źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych, a także powierzchniowych składnika­mi nawozowymi.
EN
The impact of farmstead and its vicinity on water quality was estimated on demonstration farms in Ostrołęka and Toruń provinces. The main sources of groundwater and surface water pollution with the nutrients are the places near to manure storage (manure, urine, slurry) and animal houses (piggeries, cattle barns, poultry paddocks). That was confirmed on the bases of control monitoring of pH and N-NO₃, N-NH₄, P, K, CI concentration in groundwater, water from farm wells and ditches.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s,495-504,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Dewes т. 1997. Zusammensetzung und Eigenschafte von Sickerwasser aus Stallmiststalpen. Z. Pflanzenernaehrung, Bodenk. 160: 97-101.
 • [2] Dewes Т., Schmitt L. 1994. Deposition von Stiskstoff und Kalium aus Stallmistapeln in Boden unter langjahrig genutzen Mistplatzen. Agrobiol. Res. 42(2): 115-123
 • [3] Jarvis S.C, Scholefield D., Pain В. 1995. Nitrogen cycling in gra­zing system. W: Nitrogen fertilization in the environment. Pod red. P.E. Bacon. Marcel Dekker Inc.: 381-419.
 • [4] Knutsson G. 1994. Acidification effect on groundwater - prognosis of the risk for the future. W: „Future groundware resources at risk". Proc. Helsinki Conf. Edit.: J. Soveri, T. Suokko, IAHS Publica­tion 222.
 • [5] Prawo Ochrony Środowiska Wspólnoty Europejskiej. 1996. tom 7, Woda 1996. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Natural­nych i Leśnictwa: 217-233.
 • [6] Roman M. 1995. Ochrona wód przed zanieczysczeniami obszarowymi pochodzenia rolniczego. W: Zanieczyszczenia obszarowe pochodzą­ce z rolnictwa i możliwości ich ograniczania. Pod red.: W. Michna. Biuro programu UNEP/WHO: 8-22.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. Poz 205, Dz. U. nr 35: 479-480
 • [8] Sapek A. 1997. Risk of water pollution as a result of agricultural ac­tivities. W: „Sustainable agriculture and rural area development". Activity of Working Group reports and Conference proceeding. Falenty, imuz Publischer: 79-99.
 • [9] Sapek A., Sapek В. 1997. Oddziaływanie zagrody i jej otoczenia na wzbogacenie profilu gleby w fosfor w gospodarstwach demonstracyj­nych gminy Ciechocin w województwie toruńskim. W: „Monitoro­wanie i ochrona gleb Pomorza i Kujaw". Materiały Konferencyjne, 10 października, Przysiek koło Torunia: 62-63.
 • [10] Sapek В., Sapek A. 1995. Zmiany zawartości azotu mineralnego oraz odczynu przed i po wegetacji w glebach łąkowych wytworzonych z torfów. Materiały Seminaryjne 34. „Torfoznawstwo w badaniach naukowych i praktyce". Falenty 6-7 listopada: 247-254.
 • [11] Sapek B. 1995. The monitoring of water on a farm scale. W: Pro­ceeding of the Second International IAWQ Specialized Conferen­ce and Symposia on Diffuise Pollution, Brno 7 Prague, Czech Re­public. Part I, Ses. 1: 14-19.
 • [12] Sapek В., Burzyńska I. 1997. Wpływ zagrody i jej otoczenia na wzbogacenie profilu gleby w azot mineralny w gospodarstwach de­monstracyjnych gminy Ciechocin w województwie toruńskim. W: „Monitorowanie i ochrona gleb Pomorza i Kujaw". Materiały Konferencyjne, 10 października, Przysiek koło Torunia: 64-66.
 • [13] Siuta J. 1996. Zadania monitoringu w ochronie powierzchni ziemi. W: Technika i technologia w ochronie środowiska. Pod red. I. Wiatr. I Forum Inżynierii Ekologicznej, Lublin-Nałęczów: 25-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fdb9e076-a6ce-433e-af4b-0e7517aff47a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.