PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Comparative analysis of the calorific value of giant fir timber (Abies grandis Lindl.) from various stands in southern Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Analiza porównawcza wartości energetycznej drewna jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) pochodzącego z różnych drzewostanów Polski południowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents a comparative analysis of wood calorific value of grand fir (Abies grandis Lindl.), originating from four stands of the southern Poland. The research material were the samples, collected from the trunks of 30 trees in each stand. The samples were divided into sections, each containing five annual increments. Then each section was measured: annual ring width and the relative wood density, which was converted to dry wood density, taking the total volumetric shrinkage of 11%. It was assumed that the calorific value of 1 kg dry wood of grand fir is 20.15 MJ. On the basis on the analysis it was found that the average calorific value of 1 m3 of grand fir wood was 8021 MJ. It was shown, that a significantly higher calorific value was obtained by the combustion of 1 m3 wood of giant fir trees, growing on the poorer soil in comparison to the more fertile soils. Statistical analysis also showed that with increasing age of the trees the calorific value of 1 m3 grand fir wood increases significantly.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą wartości ciepła spalania drewna jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) pochodzącej z czterech drzewostanów Polski południowej. Materiałem badawczym były próbki pobierane w każdym drzewostanie z pni 30 drzew. Próbki dzielono na sekcje zawierające po pięć przyrostów rocznych. Następnie każdej sekcji zmierzono szerokości przyrostów rocznych oraz względną gęstość drewna, którą następnie przeliczono na gęstość bezwzględną, przyjmując całkowity skurcz objętościowy 11%. Założono następnie, że ciepło spalania 1 kg absolutnie suchego drewna jodły olbrzymiej wynosi 20,15 MJ. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że średnia wartość ciepła spalania 1 m3 drewna jodły olbrzymiej wynosi 8021 MJ. Wykazano, że istotnie większą wartość ciepła spalania uzyskano by z 1 m3 drewna jodły olbrzymiej wzrastającej na glebie uboższej w porównaniu z glebami żyźniejszymi. Analizy statystyczne wykazały również, że wartość ciepła spalania 1 m3 drewna jodły olbrzymiej istotnie zwiększa się wraz z wiekiem drzew.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
p.65-76,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
autor
 • Department of Forest and Wood Utilization, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Barszcz A., 2011. Częstotliwość występowania i struktura rodzajowa wad drewna u głównych gatunków lasotwórczych Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w zależności od wysokości nad poziomem morza [The frequency and structure of types of wood defects in the main forestforming species in the Beskid Żywiecki and Beskid Śląski Mts depending on the altitude]. Sylwan 155 (3), 171-178 [in Polish].
 • Brożek S., Zwydak M., 2003. Atlas gleb leśnych Polski [Atlas of Polish forest soils]. CILP Warszawa [in Polish].
 • Ericson B., 1959.Mercury immersion method for determining the density of wood increment core sections. For. Res. Inst. Swed 1, 1-31.
 • Gil W., 2011. Drewno jako surowiec XXI wieku [Timber as raw material of the 21st century]. Sylwan 155 (3), 195-201 [in Polish].
 • Hanley D., 1979.Wood as a fuel: Firewood selection. University of Idaho, College of Agriculture, Cooperative Extension Service, Agricultural Experiment Station.
 • Jakubowski M., 2004. Udział bielu, twardzieli drewna młodocianego i dojrzałego w strzałach sosen zwyczajnych (Pinus sylvestris L.) wyrosłych w różnych warunkach siedliskowych [The share of sapwood, heartwood juvenile wood and mature wood in the stems of pine trees (Pinus sylvestris L.) grown in different habitats]. Sylwan 148 (8), 16-24 [in Polish].
 • Konig A., 1995. Geographic variation of Abies grandis provenances grown in Northwestern Germany. Silva Genet. 44 (5/6), 248-255.
 • Krzysik F., 1974. Nauka o drewnie [The science of wood]. PWN Warszawa [in Polish].
 • Kulej M., Socha J., 2005. Productivity of selected provenances of grand fir in the provenance experiment in the Krynica Experimental Forest. EJPAU 8 (4), #10, [online], http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/abs-10.html.
 • Kulej M., Socha J., 2008. Effect of provenance on the volume increment of grand fir (Abies grandis Lindl.) under mountain conditions of Poland. J. For. Sci. 54, 1-8.
 • Mały rocznik statystyczny Polski [Polish statistical yearbook]. 2010. Zakł. Wyd. Statyst. GUS Warszawa [in Polish].
 • Olesen P.O., 1971. The water displacement method. Royal Vet. Agric. Univ. Copenh. Copenhagen.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku [Polish energy policy until 2030]. 2009. Min. Gosp. Warszawa, [online], http://www.mg.gov.pl [in Polish].
 • Przyrostomierz SGM wp [SGM wp increment meter]. 2001. Biotronik [in Polish].
 • Rau H.-M., Kleinschmit J., Ruetz W., König A., Svolba J., 1998. Provenienzversuche mit Küstentanne (Abies grandis Lindl.) in Westdeutschland. Allg. Forst-u. J.-Ztg. 169, 109-115.
 • Spława-Neyman S., Owczarzak Z., 2006. Użytkowe gatunki drewna [Wood species with utility values]. [online], http://www.itd.poznan.pl [in Polish].
 • Stanisz A., 1998. Przystępny kurs statystyki [A statistics course for everyone]. Kraków [in Polish].
 • Statistica (data analysis software system). Version 8.0. 2008. StatSoft Inc. [online], www.statsoft.com.
 • Szymkiewicz B., 2001. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów ważniejszych gatunków drzew leśnych [Tables of volume and increment of stands of the main forest tree species]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • The Wood Explorer. 2008. [online], http://www.thewoodexplorer.com.
 • Warunki techniczne: Drewno wielkowymiarowe iglaste [Technical requirements: large-sized coniferous wood]. 2002. Załącznik nr 1 do zarządzenia DGLP Warszawa [in Polish].
 • Wąsik R., 2007. Zmienność cech makrostruktury i gęstości drewna daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) na terenie Polski [Variability of the features of macrostructure and wood density of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) in Poland]. Drewno 50, 178, 57-85 [in Polish].
 • Wąsik R., 2010. Analiza związków między wybranymi parametrami korony a cechami makrostruktury i gęstością drewna daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) [Analysis of the relationships between selected parameters of the crown and the features of the macrostructure and wood density of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco)]. Sylwan 154 (11), 783-790 [in Polish].
 • Wilson P., Funck J., Avery R., 1987. Fuelwood characteristics of northwestern conifers and hardwoods. For. Res. Lab. Oregon State Univ. Corvallis. Res. Bull. 60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fd56143a-1ffb-4e54-99ed-a9877c5b192a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.