PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 08 | 4 |
Tytuł artykułu

Wpływ sposobu chłodzenia na jakość mikrobiologiczną surowców przeznaczonych do produkcji żywności wygodnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of cooling method on the microbiological quality of raw materials meant for the convenience food production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
4
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_53.pdf
Twórcy
autor
 • Instytut Technologii Mięsa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Technologii Mięsa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • SOVIT Sp. z o.o., Warszawa
Bibliografia
 • ALLEN V.M., CORRY J.E.L., BURTON C.H., WHYTE R.T., MEAD G.C., 2000. Hygiene aspects of modern poultry chilling. Int. J. Food Microbiol. 58: 39-48. BEŁKOT Z., PEŁCZYŃSKA E., 2008. Wpływ systemu chłodzenia na zanieczyszczenie bakteryjne i cechy jakościowe tuszek kurcząt rzeźnych. Med. Wet. 64, 10: 710-714.
 • BILSKA A., 2011. Packaging systems for animal origin food. LogForum 7, 1, 4. DOBRUCKA R., 2013. The future of active and intelligent packaging industry. LogForum 9, 2: 103-110.
 • ELLERBROEC L., 1997. Airborne microflora in poultry slaughtering establishments. Food Microbiol. 14: 527-531.
 • JAMES C., VINCENT C., DE ANDRADE LIMA T.I., JAMES S.J., 2006. The primary chilling of poultry carcasses – a review. Int. J. Refrig. 29: 847-862.
 • KONDRATOWICZ J., 2006. Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiowego przechowywanego w warunkach chłodniczych. Chłodnictwo 41, 3: 44-49.
 • KONDRATOWICZ J., CHWASTOWSKA-SIWIECKA I., BURCZYK E., PIEKARSKA J., KUŁDO Ż., 2011. Ocena sensoryczna i mikrobiologiczna mięśni piersiowych indyczek w zależności od metody i czasu przechowywania chłodniczego. Żywn. Nauka Technol. Jakość 76, 3: 143-152.
 • KORPYSA-DZIRBA W., ROLA J.G., OSEK J., 2012. Enterotoksyny gronkowcowe. Część I. Epidemiologia i znaczenie dla zdrowia publicznego. Życie Wet. 87, 8: 695-697.
 • KOSEK-PASZKOWSKA K., 2009. Ocena sanitarna tuszek i przetworów drobiowych. W: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Materiały szkoleniowe. Zeszyt 2. Red. M. Mazurkiewicz. Wyd. UP, Wrocław: 71-108.
 • KOZIOŁ I., KRZYWOŃ M., 2014. Stan przemysłu drobiarskiego w Polsce. Prog. Econ. Sci. 1: 85-98.
 • MAĆKIW E., ŚCIEŻYŃSKA H., PAWŁOWSKA K., MĄKA Ł., 2012. Ocena jakości mikrobiologicznej żywności w Unii Europejskiej w oparciu o doniesienia RASFF. Bromatol. Chem. Toksykol. 45, 3: 1046-1049.
 • OTLES S., YALCIN B., 2012. Review on the application of nanobiosensors in food analysis. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 11, 1: 7-18.
 • PAŁKOWSKA A., 2013. Wpływ kontroli monitorowania warunków przechowywania i dostaw na optymalizację jakości mikrobiologicznej mięsa. Zesz. Nauk. Akad. Mor. w Gdyni 80: 43-49.
 • PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w temperaturze 30°C. PKN, Warszawa.
 • PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera. PKN, Warszawa.
 • PN-ISO 16649-2:2004. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo ß-D-glukuronidu. PKN, Warszawa.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG). 2005. Dz. Urz. UE L 338: 1-26. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG). 2007. Dz. Urz. UE L 322: 12-29.
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 2002. Dz. Urz. UE 15/6: 463-486.
 • ŚCIEŻYŃSKA H., MAĆKIW E., MĄKA Ł., PAWŁOWSKA K., 2012. Nowe zagrożenia mikrobiologiczne w żywności. Rocz. PZH 63, 4: 397-402.
 • WELNER M., 2011. Shigatoksyczne enterokrwotoczne szczepy Escherichia coli – nowe czy dobrze znane zagrożenie. Życie Wet. 86, 7: 507-514.
 • WYSŁOUCH W., CEGIELSKA-RADZIEJEWSKA R., 2004. Zasady sanitarne i weterynaryjne w produkcji mięsa i przetworów drobiowych. W: Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość. Red. T. Grabowski, J. Kijowski. WN-T, Warszawa.
 • WYSOK B., URADZIŃSKI J., GOMÓŁKA-PAWLICKA M., 2008. Wpływ metod chłodzenia na stopień zanieczyszczenia tuszek drobiowych bakteriami rodzaju Campylobacter. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz. 46, 1: 73-78.
 • ZDANOWSKA-SĄSIADEK Ż., MICHALCZUK M., MARCINKOWSKA-LESIAK M., DAMAZIAK K., 2013. Czynniki kształtujące cechy sensoryczne mięsa drobiowego Bromatol. Chem. Toksykol. 46, 3: 344-353.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fd2d8f40-70dd-4115-8fcd-e20e31639bdd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.