PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Rola doradztwa w procesie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rodzinnych Pomorza Zachodniego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Role of advisory in restructuring and modernization process of family farms in Western Pomerania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania było określenie najważniejszych zadań doradztwa w warunkach gospodarki rynkowej w aspekcie dostosowania polskiego rol­nictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz określenie oczekiwań rolników pod adresem doradztwa rolniczego. Badania empiryczne przeprowadzono w 1995 roku na terenie Pomorza Zachodniego. Podstawową metodą badań była ankieta społeczno-ekonomiczna. W opracowaniu przedstawiono: cele i zadania doradztwa rolniczego, miejsce doradztwa w systemie wiedzy rolni­czej, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne doskonalenia systemu do­radztwa w Polsce, rolę doradców i środków przekazu w procesie przenika­nia postępu do gospodarstw rodzinnych. Oczekiwania rolników w zakresie doradztwa rolniczego to prowadzenie doradztwa prawno-ekonomicznego, z zakresu rachunkowości rolnej, kompleksowych technologii i doskonale informacji rynkowej.
EN
The paper aimed to present the most important tasks of the advisory J under market economy conditions in aspect of adaptating Polish agricul­ture to European Union requirements and to determine farmers expecta­tions towards the agricultural advisory. Empirical studies were carried out in Western Pomerania in 1995. Social-economic inquire was the basic met­hod of the studies. Paper presents the targets of agricultural advisory, place of the advi­sory in agricultural knowledge system, internal and external conditions of agricultural advisory improvement in Poland, role of the advisors and mass-media in the process of penetrating progress into family farms. The farmers' expectations regarding agricultural advisory deal with the legal- economic advisory including agricultural accountancy, complex technolo­gies and improvement of market information.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.257-272,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
  • Katedra Polityki Gospodarczej i Rynku, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
  • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
Bibliografia
  • [1] Blum A. 1995. Comparative research on agricultural extension in Europe. 13th European Seminar on Extension Education, Saloniki.
  • [2] Chyłek E.K. 1996. Rola doradztwa w rozwoju przedsiębiorczości w gospodarstwie rolnym. W: Przedsiębiorczość a wielofunkcyjny rozwój ob­szarów wiejskich. AR Szczecin, ART Olsztyn: 9-18.
  • [3] Drygas M. 1995. Cele, funkcja, zadania, struktury organizacyjne oraz miejsce państwowego doradztwa rolnego w Polsce w systemie wiedzy rol­niczej. W: Doradztwo rolnicze w Europie Środkowej i Wschodniej. Materiały konf. MRiGŻ, Rynia: 219-232.
  • [4] Lewczuk A., Stajszczak M., Brodziński Z. 1995. Procesy adaptacyjne doradztwa rolniczego do warunków gospodarki rynkowej. W: Przedsię­biorczość a ekologia na obszarach wiejskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 420: 41-58.
  • [5] Mickiewicz A., Malicki M. 1994. Rola doradztwa w procesie restruktu­ryzacji gospodarstw rodzinnych Pomorza Zachodniego. W: Problemy doradztwa w procesie restrukturyzacji i transformacji gospodarstw rodzinnych w gospodarce rynkowej. AR Szczecin: 7-11.
  • [6] Mickiewicz A. 1996. System doradztwa rolniczego w procesie restruktu­ryzacji gospodarstw rodzinnych Pomorza Zachodniego. W: Procesy transformacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw rodzinnych i przemysłu rolno-spożywczego. UMK Toruń: 49-54.
  • [7] Raport. 1994. nt. Przygotowanie programu przebudowy systemu intele­ktualnego wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Projekt: Koor­dynacja rozwoju doradztwa rolniczego. FAPA/ASAP: 137 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fd065dba-a94e-448d-9882-6ba3d9da0caf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.