PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 09 | 4 |
Tytuł artykułu

Conditions of pro-ecological activities of bioeconomy sector enterprises in the environmentally valuable areas of the Lubelskie Voivodeship

Warianty tytułu
PL
Uwarunkowania działalności proekologicznej przedsiębiorstw sektora biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Subject and purpose of work: The aim of the study is to make a characteristic and evaluation of the conditions of environmental activities of companies representing the bioeconomy sector located in environmentally valuable areas of Lublin Voivodeship. The study also identifies key factors and barriers to eco-activity from the perspective of the surveyed companies. Materials and methods: To achieve the goal a review of literature and surveys were conducted in 2013 in 30 communes of the Lublin province (Poland), characterized by the highest level of the indicator of ecological value. The study used the method of diagnostic survey with a questionnaire interview. Results: Environment-friendly activities undertaken in the studied companies were conditioned largely by economic factors and the need to adapt the organization to meet the standards of environmental protection. Among the problems concerning determinants of eco-friendly activity entrepreneurs pointed high cost of adapting the organization to the increasingly stringent environmental legislation and organizational difficulties to adapt to these regulations. Conclusions: Bioeconomy sector companies operating in environmentally valuable areas are characterized by mutual harmonious relationship with the local natural environment. In the study group, there is a need to promote awareness of the possibility of external support for environmental activities.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest charakterystyka i ocena uwarunkowań działalności proekologicznej przedsiębiorstw sektora biogospodarki zlokalizowanych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego oraz wskazanie najważniejszych jej czynników i barier z perspektywy badanych przedsiębiorstw. Materiały i metody: Osiągnięciu celu służyła analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza wywiadu. Wyniki: Podjęte w przedsiębiorstwach działania proekologiczne w głównej mierze warunkowane były czynnikami ekonomicznymi oraz potrzebą dostosowania organizacji do sprostania standardom z zakresu ochrony środowiska. Wśród ograniczeń działalności proekologicznej wskazano wysokie koszty dostosowania się do zaostrzanych przepisów prawa ochrony środowiska oraz związane z tym trudności organizacyjne. Wnioski: Przedsiębiorstwa sektora biogospodarki funkcjonujące na obszarach przyrodniczo cennych charakteryzują wzajemne harmonijne relacje z lokalnym środowiskiem przyrodniczym. W badanej grupie dostrzeżono potrzebę upowszechniania wiedzy na temat możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego działalności proekologicznej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
4
Opis fizyczny
p.53-69,fig.,ref.
Twórcy
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
Bibliografia
 • 1. Czaja S., Becla A. (2008), Rozwój prośrodowiskowych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, W: A. Graczyk (red.), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 21-36.
 • 2. Dangelico R.M., Pujari D. (2010), Mainstreaming Green Product Innovation: Why and how companies integrate environmental sustainability. Journal of Business Ethics, 95, s. 471-486.
 • 3. Dobrzańska B.M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wydawnictwo UwB w Białymstoku, Białystok.
 • 4. Dobrzański G. (2010), Instrumenty ochrony środowiska, W: B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski (red.), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 314-323.
 • 5. Ekins P. (2010), Eco-innovation for environmental sustainability: concepts, progress and policies. Int Econ Econ Policy, 7, s. 267–290.
 • 6. Fiedor B., Graczyk A. (2015), Instrumenty ekonomiczne II Polityki Ekologicznej Państwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/Research Papers of Wrocław University of Economics nr 409, Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy, DOI: 10.15611/pn.2015.409.09
 • 7. Górka K. (2007), Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Ekonomia i Środowisko, 2 (32), s. 15-16.
 • 8. Graczyk M., Kaźmierczak-Piwko L. (2011), Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 45.
 • 9. Guzal-Dec D. (2013), Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrony Środowiska/Annual Set the Environment Protection, T. 15, nr 3, s. 2925-2941.
 • 10. Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. (2015), Propozycja modelu instytucjonalno-organizacyjnego wsparcia wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesach stymulowania rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, W: D. Guzal--Dec, A. Siedlecka, M. Zwolińska-Ligaj, Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Wyd. PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • 11. Lisiecka K., Kubasik A. (2001), Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • 12. Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarzadzanie środowiskiem w Polsce, Wyd. PWE, Warszawa 2012.
 • 13. Raport: Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska, maj 2012, http://greencrosspoland.org/wp-content/uploads/2013/05/RAPORT_GfK_Biznes-a-ekologia_2012.pdf, (data dostępu: 2.02.2015).
 • 14. Witkowska-Dąbrowska M. (2010), Zarządzanie środowiskiem i zasobami naturalnymi, W: T. M. Łaguna, M. Witkowska-Dąbrowska (red.), Zarządzanie zasobami środowiska. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Olsztyn, s. 197-202.
 • 15. Zwolińska-Ligaj M. (2015a), Corporate social responsibility of bioeconomy in the natural valuable areas of the lubelskie voivodship/Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, Vol. 8, nr 1, s. 92-111.
 • 16. Zwolińska-Ligaj M. (2015b), Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Perspektywa przedsiębiorstw. Wydawnictwo PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • 17. Zwolińska-Ligaj M. (2015c), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach – stan i uwarunkowania upowszechniania, W: D. Guzal-Dec, A. Siedlecka, M. Zwolińska-Ligaj, Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Wyd. PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • 18. Zwolińska-Ligaj M. (2016), Bioeconomy as a direction of the development of natural valuable areas in Lublin voivodeship (Poland), Proceedings of the 2016 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” No 41. Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016, s. 281-290.
 • 19. Zwolińska-Ligaj M., Guzal-Dec D. (2016), Przedsiębiorczość w sektorze biogospodarki jako kierunek zrównoważonego rozwoju lokalnego na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, T. XVIII, Z. 2, s. 310-316.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fcbe12fa-76a9-4693-8e9f-e0e08c4aef78
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.