PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 3(22) |
Tytuł artykułu

Procesy technologiczne i ich wizualizacja na potrzeby zautomatyzowanej linii do wypieku bułek kajzerek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Technological processes and their visualization for automated Kaiser Rolls baking line
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawową zaletą automatyzacji jest zmniejszenie nakładów przedsiębiorstwa, w tym kosztów pracy. Istotne zwiększenie wykorzystania surowców, wydajności produkcji i poprawa efektywności energetycznej mogą zostać osiągnięte dzięki zastosowaniu automatycznej regulacji, np. w piekarni. Produkcja bułek kajzerek z dużą wydajnością oraz ograniczanie zawodności maszyn i urządzeń są możliwe dzięki regulacji i sterowaniu. Celem pracy jest analiza praktycznych aspektów dotyczących zastosowanych maszyn, układów automatyki i uwarunkowań eksploatacyjnych oraz rozpatrzenie możliwości wprowadzenia wizualizacji procesów technologicznych zachodzących w wybranej linii do wypieku bułek kajzerek. W tym celu przeprowadzono identyfikację maszyn lub urządzeń oraz ocenę warunków eksploatacji na podstawie zebranej literatury i dokumentacji technicznej udostępnionej przez zakład odniesienia. Pracownicy piekarni, wykorzystując proponowany system SCADA z wizualizacją parametrów procesów i innych danych, zyskaliby nową jakość podstawowej kontroli przebiegu operacji technologicznych zachodzących w automatycznej linii do wypieku bułek kajzerek.
EN
The primary advantage of automation is decreasing the expenses of an enterprise, including costs of the work. A real improvement of the use of raw materials, of productivity and energetic efficiency may be obtained by implementing automatic control e.g. in a bakery. The production of Kaiser Rolls at a high speed and the limitation of the potential failure of machines and devices are enabled by regulation and process control. The aim of the work was to analyze practical aspects concerning applied machines, automatic units and operating conditions as well as the possibility of implementing visualisations for technological processes in the selected line for baking Kaiser Rolls. For this purpose the identification of machines or devices and evaluation of operating conditions on the basis of gathered literature and technical records accessible through the references plant were carried out. Employees of the bakery using proposed SCADA system with visualisation of process parameters and other data would gain new quality for the basic control of the technological operations occurring in the automated Kaiser Rolls baking line.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.63-76,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Ambroziak Z. (red.), 1988, Piekarstwo i ciastkarstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 355-362.
 • Bailey D., 2003, Practical SCADA for Industry, Elsevier, Burlington, s. 1-75.
 • Borowska A., Kowrygo B., 2013, Innowacyjność produktów na przykładzie sektora piekarskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Boucher T., Yalcin A., 2006, Design of Industrial Information Systems, Academic Press, Burlington, s. 163-178.
 • Bransby M., Noyes M.J. (eds.), 2001, People in Control: Human Factors in Control Room Design, Institution of Electrical Engineers, London, s. 207-222.
 • Castro W., Oblitas J., Chuquizuta T., Avila-George H., 2017, Application of image analysis to optimization of the bread-making process based on the acceptability of the crust color, Journal of Cereal Science, vol. 74, s. 194-199.
 • Cauvain S.P., Young L.S. (eds.), 2007, Technology of Breadmaking, Springer Science Business Media, New York, s. 21-47.
 • Cichocka K., 2015, Automatyczna linia produkcyjna do wytwarzania bułki hamburgerowej, praca inżynierska, WNoŻiK, SGGW, Warszawa, s. 1-63.
 • Czerwińska E., Piotrowski W., 2009, Technologiczne aspekty wypieku pieczywa z określeniem punktów krytycznych zanieczyszczeń mikrobiologicznych (surowiec, urządzenia, produkt), Ochrona Środowiska, t. 11, s. 449-464.
 • Diakun J., Sobieraj I., 2005, Systemy i warunki eksploatacji urządzeń w zakładach piekarskich, Inżynieria Rolnicza, nr 9, s. 51-57.
 • Kondakci T., Zhou W., 2017, Recent applications of advanced control techniques in food industry, Food and Bioprocess Technology, vol. 10, no. 3, s. 522-542.
 • Łuczycka D., 2012, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 • Maśliński K., 2007, Użytkowanie maszyn i urządzeń do wytwarzania i obróbki produktów piekarskich, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom http://biblioteka.cyfrowaszkola.waw.pl/biblioteka/piekarz/pdf/5.pdf (dostęp 4.04.2017).
 • Okruszek A., Skrabka-Błotnicka T., 2014, Automatyczne linie uboju bydła i trzody chlewnej, Nauki Inżynierskie i Technologie, nr 4(15), s. 84-99.
 • Paquet-Durand O., Solle D., Schirmer M., Becker T., Hitzmann B., 2012, Monitoring baking processes of bread rolls by digital image analysis, Journal of Food Engineering, vol. 111, no. 2, 425-431.
 • Piotrowski D., 2008, Optymalizacja a stosowanie oprogramowania komputerowego, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, t. 52, nr 11, 26, s. 28-29.
 • Piotrowski D., Jakubczyk E., 2002, Komputerowe sterowanie w przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy, t. 56, nr 9, s. 36-39.
 • PN-EN 12042:2014, Maszyny dla przemysłu spożywczego – Automatyczne dzielarki ciasta – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Skup Z., 2012, Podstawy automatyki i sterowania, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Tatjewski P., 2016, Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych. Struktury i algorytmy, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Andrzej Lang, Warszawa.
 • Van der Berg F., Lyndgaard C.B., Sorensen K.M., Engelsen S.B., 2013, Process Analytical Technology in the food industry, Trends in Food Science & Technology, vol. 31, no. 1, s. 27-35.
 • Van der Spiegel M., Luning P.A., De Boer W.J., Ziggers G.W., Jongen W.M., 2005, How to improve food quality management in the bakery sector, NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, vol. 2, no. 53, s. 131-150.
 • Ward M., Grinstein G.G., Keim D., 2010, Interactive Data Visualization: Foundations, Techniques, and Applications, A.K. Peters, Ltd. Natick, MA, USA.
 • Ware C., 2004, Information Visualization: Perception for Design, Morgan Kaufmann, San Francisco, s. 1-27.
 • Werner & Pfleiderer, 2001, Dokumentacja producencka linii do wypieku bułek, Warszawa.
 • Zhang M., Nelson B.J., Felder R. (eds.), 2007, Life Science Automation Fundamentals and Applications, Artech House, Norwood, s. 153-196.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fc44b30a-f671-415a-b85e-a5e65d0d0dd4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.