PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 |
Tytuł artykułu

Variability of the structure and directions in the development of heaths and psammophilous grasslands within the artillery range near the city of Torun

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Phytosociological analysis of non-forest communities was carried out on one of the oldest and the biggest military training grounds in Europe, located near the city of Toruń, in central Poland. Heaths and psammophilous grasslands developed here as a result of deforestation of inland dunes in the valley of the Vistula River, as well as a result of destruction of soils and vegetation brought on by manoeuvres and artillery firings. They form a landscape mosaic with young self-seeding pines, mature pine forests and birch forests. Using the Braun-Blanquet method, 84 relevés were made in the areas dominated by dwarf shrubs and 32 relevés within psammophilous grasslands. Applying the classic phytosociological method, the following plant associations were distinguished in the first set of relevés: Pohlio-Callunetum and Arctostaphylo-Callunetum, as well as the community with Cytisus scoparius. Within the psammophilous grasslands, two associations were distinguished: Spergulo vernalis-Corynephoretum and Calamagrostietum epigeji. In this paper, the heterogeneity within associations and communities was presented together with descriptions of individual syntaxa, as well as dynamic and developmental relationships between the aforementioned were identified.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Opis fizyczny
p.87-125,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Ecology and Nature Protection, Institute of Ecology and Protection of Environment, Faculty of Biology and Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 9, 87–100 Torun, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • Braun-Blanquet J., 1951, Pflanzensoziologie-Grundzüge der Vegetationskunde, Wien.
 • Ciosek M. T., 2000, Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi i wrzosowiska mącznicowe Arctostaphylo-Callunetum w Polsce środkowowschodniej na tle ich zróżnicowania w Polsce [Bearberry, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spring., and bearberry moors, Arctostaphylo-Callunetum R. Tx. et Prsg 1949, in eastern central Poland in relation to their diversity in Poland], Rozprawa Naukowa 65, WAP, Siedlce.
 • Dzięgielewski K., 1997, Toruński poligon artyleryjski, Praca dyplomowa napisana w Podyplomowym Studium Polityki Regionalnej [The artillery range in Toruń, Thesis written in the Graduate School of Regional Policy], UMK, Toruń.
 • Galon R., 1958, Z problematyki wydm śródlądowych w Polsce, tom 1 [Sur les dunes continentales en Pologne, vol. 1], [in]: R. Galon (ed.), Wydmy śródlądowe Polski [Inland Sand Dunes of Poland], PWN, Warszawa: 13-31.
 • Gawłowska J., 1964, Mącznica lekarska - Arctostaphylos uva-ursi L. w Polsce, jej zasoby i ochrona [Bearberry, Arctostaphylos uva-ursi L., in Poland, its resources and protection], Ochrona Przyrody 30: 23-50.
 • Hobbs R. J., 1984, Possible chemical interactions among heathland plants, Oikos 43 (1): 23-29. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3544241
 • Kejna M., 2009, Dane klimatyczne ze Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska w Koniczynce za lata 1994-2008, materiały niepublikowane [Climatic data from the Base Station of Integrated Environmental Monitoring in the village of Koniczynka for the years 1994-2008, unpublished materials], UMK, Toruń.
 • Kobendza J. & Kobendza R., 1958, Rozwiewane wydmy Puszczy Kampinoskiej, tom 1 [Les dunes éparpillées de la Forét de Kampinos, vol. 1], [in]: R. Galon (ed.), Wydmy śródlądowe Polski [Inland sand dunes of Poland], PWN, Warszawa: 95-170.
 • Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland], WN PWN, Warszawa.
 • Kujawa-Pawlaczyk J., 2004, Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) [Dry heathlands (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)], [in]: J. Herbich (ed.), Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, t. 3 [Grasslands, meadows, tall herb vegetation, heaths, thickets, Guides to conservation of habitats and species Natura 2000 - The methodical guidebook, vol. 3], Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 32-48.
 • Matuszkiewicz J. M., 1993, Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace geograficzne nr 158 [Vegetation landscape and geobotanical regions of Poland, Geographical studies, No. 158] PAN, Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Matuszkiewicz W., 2007, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [A guide for identification of plant communities in Poland], WN PWN, Warszawa.
 • Melkowska M., 2009, Kształtowanie się zbiorowisk leśnych na poligonie artyleryjskim pod Toruniem [Development of forest plant communities on the artillery range near the city of Toruń], praca magisterska, Wydział BiNoZ, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody [Master's Thesis, Nicolaus Copernicus University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Department of Plant Ecology and Nature Protection], UMK, Toruń.
 • Namura-Ochalska A., 2003, Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi [Inland dunes with arenaceous grasslands], [in]: J. Herbich (ed.), Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, t. 1 [Marine and coastal habitats; coastal and inland salt marshes and dunes, Guides to conservation of habitats and species Natura 2000 - The methodical guidebook, vol. 1], Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 191-195.
 • Operat glebowo-siedliskowy. Nadleśnictwo Gniewkowo, Obręb Otłoczyn, 2000, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu [Survey of soils and habitats, the Forest Division of Gniewkowo, the District of Otłoczyn, 2000, Regional Administration of State Forests in Toruń], RDLP, Toruń.
 • Wasilewski S., 2004, Zarys historii toruńskiego poligonu artyleryjskiego [An outline history of the artillery range in the city of Toruń], Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu [The Centre for Artillery and Weaponry Training in Toruń], CSzAiU, Toruń.
 • Werdyn L., 1964, Materiały do rozmieszczenia Arctostaphylos uva-ursi L. na Niżu Polskim [Notes on distribution of Arctostaphylos uva-ursi L. in the Polish Lowlands], Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 14: 127-143.
 • Wilkoń-Michalska J., 1964, Szata roślinna Kujaw, Przewodnik florystyczny [Vegetation cover of the Kujawy region, Floristic guidebook], TNT, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-fafdff76-c865-425e-95b8-f3ea3e84c3d4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.