PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2017 | 21 | 4 |

Tytuł artykułu

New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 12

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This work presents a list of localities for the following species: Bucklandiella heterosticha, Conocephalum salebrosum, Fuscocephaloziopsis lunulifolia, Hamatocaulis vernicosus, Harpanthus scutatus, Hedwigia ciliata, Leskea polycarpa, Lophoziopsis excisa, Odontoschisma denudatum, Schljakovia kunzeana, Sciuro-hypnum reflexum, Sphagnum riparium and Tomentypnum nitens.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

21

Numer

4

Opis fizyczny

p.159-166,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Plant Ecology and Environmental Conservation, Institute of Botany, Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw, Zwirki i Wigury 101, 02-096 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Botany and Nature Protection, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, Jagiellonska 28, 40-032 Katowice, Poland
autor
 • Department of Botany and Plant Ecology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, Poland
 • W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, 31-512 Krakow, Poland
autor
 • 19 Podtatranska, SK 058 01 Poprad, Slovakia
autor
 • Department of Botany and Nature Protection, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, Jagiellonska 28, 40-032 Katowice, Poland
autor
 • Department of Botany and Plant Ecology, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • Bednarek-Ochyra H. (1995): Rodzaj Racomitrium (Musci, Grimmiaceae) w Polsce: taksonomia, ekologia i fitogeografia. Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 2: 3–307.
 • Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Szmajda P. (1990): M. 268. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. In: R. Ochyra, P. Szmajda (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 6. Series 5. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences and Adam Mickiewicz University, Kraków–Poznań: 15–20.
 • Berdowski W. (1988): Flora mchów Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Acta Universitatis Wratislaviensis 974, Prace Botaniczne 40: 47–59.
 • Bloch M., Karczmarz K., Sokołowski A.W. (1979): Nowe dane do flory mszaków północno-wschodniej Polski. II. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, Biologia 34(5): 47–53.
 • Bloch-Orłowska J., Pisarek W. (2005): Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe oraz mchy torfowiska „Zocie” na Pojezierzu Ełckim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(3): 5–12.
 • Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora [on line]. Official Journal of the European Communities L 206 of 22.07.1992, Brussels (access: 15.11.2017).
 • Cykowska B. (2011): Bryophytes of Sphagnum-Polytrichum hummocks in the Polish Tatra Mountains. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Chorological studies in the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 233–259.
 • Dierssen K. (2001): Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes. Bryophytorum Bibliotheca 56: 1–289.
 • Duda J., Váňa J. (1978): Die Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei. XXIII. Časopis Slezského Muzea, Series A, Opava 27: 17–31.
 • Fojcik B. (2011): Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2800. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Fudali E. (1996): Distribution of bryophytes in various urban-use complexes of Szczecin. Fragmenta Floristica et Geobotanica 41(2): 717–745.
 • Fudali E. (2001): Mszaki miejskich parków i cmentarzy Wrocławia. Przegląd Przyrodniczy 12(1–2): 3–20.
 • Fudali E. (2007): Tendencje dynamiczne w brioflorze miejskich parków – na przykładzie Wrocławia. Annales Silesiae 35: 11–20.
 • Fudali E. (2013): Moss species diversity in the glacial cirques of the Polish Karkonosze Mts. and its changes during the 20th century. Biodiversity: Research and Conservation 29: 81–95.
 • Fudali E., Wolski G.J. (2015): Ecological diversity of bryophytes on tree trunks in protected forests (a case study from central Poland). Herzogia 28(1): 87–103.
 • Fudali E., Zubel R., Stebel A., Rusińska A., Górski P., Vončina G., Rosadziński S., Cykowska-Marzencka B., Staniaszek-Kik M., Wierzcholska S., Wolski G.J., Wojterska M., Wilhelm M., Paciorek T., Piwowarski B. (2015): Contribution to the bryoflora of the Roztocze National Park (SE Poland) – bryophytes of the Świerszcz river valley. Steciana 19(1): 39–54.
 • Górski P. (2013): Wątrobowce (Marchantiophyta) Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” (Pomorze Zachodnie). PGL Lasy Państwe Nadleśnictwo Karnieszewice, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Sianów–Poznań.
 • Górski P. (2016): 11. Schljakovia kunzeana (Huebener) Konst. et Vilnet [=Barbilophozia kunzeana (Huebener) Müll. Frib.]. In: P. Górski, A. Rusińska (eds). New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 7. Steciana 20(3): 122–123.
 • Górski P., Váňa J. (2014): A synopsis of liverworts occurring in the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland and Slovakia): checklist, distribution and new data. Preslia 86(4): 381–485.
 • Hołdyński Cz., Krupa M. (eds). (2009): Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.
 • Klama H. (1996): Wątrobowce Hepaticae Beskidu Żywiecko-Orawskiego (Karpaty Zachodnie). Monographiae Botanicae 79: 1–144.
 • Klama H. (2004): Wątrobowce (Marchantiophyta) Babiogórskiego Parku Narodowego. In: B.W. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (eds). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Komitet Ochrony Przyrody PAN and Babiogórski Park Narodowy, Kraków: 333–356.
 • Klama H. (2013a): Materiały do flory wątrobowców masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20: 93–108.
 • Klama H. (2013b): Wątrobowce Doliny Terebowca w Bieszczadach Zachodnich (Polskie Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 21: 42–56.
 • Koppe F., Koppe K. (1931): Zur Moosflora Ostpreussens. Unser Ostland 1(6): 299–394.
 • Krupa J. (1882): Zapiski bryjologiczne. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 16. Akademia Umiejętności, Kraków: 160–204.
 • Kuc M. (1956): Mchy Wyżyny Śląskiej (Okręg Wapienia Muszlowego). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 15(4): 629–673.
 • Lilienfeldówna F. (1914): Przyczynek do znajomości krajowych wątrobowców. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 48. Akademia Umiejętności Kraków: 59–63.
 • Limpricht G. (1877a): Die Lebermoose der Hohen Tatra. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur, Breslau 54: 143–152.
 • Limpricht G. (1877b): Zur Lebermoosflora der hohen Tatra. Hedwigia 16: 59–62.
 • Łachacz A., Olesiński L. (2000): Flora i roślinność trzęsawiskowego torfowiska Jeziorko na Pojezierzu Mazurskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 129-144.
 • Łachacz A., Pisarek W. (2002): Rzadsze gatunki roślin naczyniowych i mchów Nietlickiego Bagna na Pojezierzu Mazurskim. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 2: 53–61.
 • Łachacz A., Pisarek W. (2007): Flora mszaków i roślin naczyniowych rezerwatu przyrody Małga na Równinie Mazurskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26(2): 17–28.
 • Mamczarz H. (1977): Brioflora i zbiorowiska mszaków Beskidu Sądeckiego. Cz. 1. Brioflora Beskidu Sądeckiego. Monographiae Botanicae 54: 1–158.
 • Mierzeńska M. (1994): Wątrobowce Gorców. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1: 235–346.
 • Mierzeńska M. (2000): Wątrobowce (Hepaticae) Magurskiego Parku Narodowego. In: A. Zając, M. Zając, B. Zemanek (eds). Plan ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Typescript. Magurski Park Narodowy, Krempna.
 • Mierzeńska M. (2001): Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce. 1. Wątrobowce Magurskiego Parku Narodowego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 8: 257–261.
 • Mierzeńska M., Drewniok B. (2000): Wątrobowce (Hepaticae) Doliny Białej Wisełki (Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 305–332.
 • Milde J. (1869): Bryologia Silesiaca, Laubmoss-Flora von Nord und Mittel-Deutschland. Verlag von Arthur Felix, Leipzig.
 • Ochyra R., Szmajda P., Bednarek H., Bocheński W. (1988a): M. 539. Tomentypnum nitens (Hedw.) Limpr. In: Z. Tobolewski, T. Wojterski (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 3. Series 5. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Science, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 53–61.
 • Ochyra R., Szmajda P., Bocheński W., Karczmarz K. (1988b): M. 439. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. In: Z. Tobolewski, T. Wojterski (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 4. Series 5. Mosses (Musci). Polska Akademia Nauk, Komitet Botaniki i Instytut Botaniki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań: 19–25.
 • Pawlikowski P. (2017a): 7. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs. In: P. Górski, A. Rusińska (eds). New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 9. Steciana 21(1): 33–34.
 • Pawlikowski P. (2017b): 13. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske. In: P. Górski, A. Rusińska (eds). New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 9. Steciana 21(1): 37.
 • Pawlikowski P., Jarzombkowski F. (2010): Torfowiska Puszczy Rominckiej. In: A. Obidziński (ed.). Z Mazowsza na Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Polskie Towarzystwo Botaniczne – Zarząd Główny, Warszawa: 390–407.
 • Rejment-Grochowska I. (1950): Czynniki ekologiczne i rozmieszczenie geograficzne wątrobowców (Hepaticace) Beskidu Śląskiego. Prace Biologiczne Śląskie 2: 3–71.
 • Rusińska A. (1981): Mchy Pojezierza Kartuskiego. Prace Komisji Biologicznej PTPN 59. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
 • Sanderska A., Filipiak E., Pisarek W. (2003): Bryophytes in the Bolimów Landscape Park. Monographiae Botanicae 92: 197–231.
 • Stebel A. (1997a): Mszaki okolic Węgorzewa na Pojezierzu Mazurskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 4: 235–244.
 • Stebel A. (1997b): Mszaki Rybnickiego Okręgu Węglowego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 4: 121–233.
 • Stebel A. (2006a): Atlas rozmieszczenia wątrobowców chronionych Polski w województwie śląskim. Materiały Opracowania 9. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
 • Stebel A. (2006b): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Sorus, Katowice–Poznań.
 • Stebel A. (2012): 1393 Haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs. In: J. Perzanowska (ed.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część 2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa: 127–140.
 • Stebel A., Zubel R., Fojcik B., Górski P., Rusińska A., Sawicki J., Szczepański M., Wolski G.J. (2011): Bryophytes of the Muńcuł nature reserve in the Beskid Wysoki Range (Polish Western Carpathians). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes. Sorus, Poznań: 193–205.
 • Steffen H. (1922): Zur weiteren Kenntnis der Quellmoore des Preussischen Landrückens mit hauptsä chlicher Berü cksichtigung ihrer Vegetation. Botanisches Archiv 1: 261–313.
 • Steffen H. (1931): Vegetationskunde von Ostpreussen. Pflanzensociologie 1. Fisher Verlag, Jena.
 • Szczepański M. (2010): Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. In: Cz. Hołdyński (ed.). Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006–2008. Mantis, Olsztyn: 175–179.
 • Szczepański M., Fudali E., Staniaszek-Kik M., Stebel A., Cykowska-Marzencka B., Górski P., Zalewska-Gałosz J., Wolski G.J., Wilhelm M., Koopman J. (2008): Materiały do brioflory „Lasu Nadwelskiego” – planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(3): 17–29.
 • Szweykowski J. (1956): Materiały do geografii wątrobowców polskich. I. Rozmieszczenie wątrobowca Barbilophozia kunzeana (Hüb.) K.M. w Polsce. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 25: 589–602.
 • Szweykowski J. (2006): An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. Biodiversity of Poland. Vol. 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Szweykowski J., Buczkowska K. (1996): Liverworts of the Bieszczady Zachodnie Range (Polish Eastern Carpathians) – a vanishing relict boreal flora. Fragmenta Floristica et Geobotanica 41: 865–934.
 • Szweykowski J., Buczkowska K. (2000): Sphagnum-Polytrichum hummocks: a bryologically neglected plant formation. Fragmenta Floristica Geobotanica 45: 475–484.
 • Szweykowski J., Buczkowska K., Odrzykoski I.J. (2005): Conocephalum salebrosum (Marchantiopsida, Conocephalaceae) – a new Holarctic liverwort species. Plant Systematics and Evolution 253: 133–158.
 • Wajda P., Klama H. (2014): Wątrobowce (Marchantiophyta) Cygańskiego Lasu w Bielsku-Białej. In: XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, Szczyrk, 20–21 listopada 2014 r. Streszczenia prezentacji. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 85.
 • Wilczyńska W., Koła W. (1974–1975): Flora i zbiorowiska mszaków rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy w woj. wrocławskim. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 14–15: 65–86.
 • Zubel R. (2002): Siedliskowe uwarunkowania występowania i rozmieszczenie wątrobowców w dolinie Potoku Olchowskiego (Góry Słonne, Bieszczady Niskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 329–344.
 • Zubel R. (2004): Wątrobowce pasma Mogielicy i Łopienia w Beskidzie Wyspowym. PhD thesis. Typescript. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Kraków.
 • Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryological Studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 9–28.
 • For citation (1): Górski P., Pawlikowski P., Fojcik B., Fudali E., Cykowska-Marzencka B., Šoltés R., Wierzgoń M., Żołnierz L. (2017): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 12. Steciana 21(4): 159–166. doi:10.12657/steciana.021.019.
 • For citation (2): Pawlikowski P. (2017): 4. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs. In: Górski P., Rusińska A. (eds). New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 12. Steciana 21(4): 160–161. doi:10.12657/steciana.021.019

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f9d4a41c-dd03-4942-a6a9-5219175bd48f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.