PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

Comparison of diet and physical activity of children and adolescents with patients after cancer treatment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Properly balanced diet and exercise are an essential element of healthy living for children and adolescents. Particular attention should be paid to nutrition and physical activity among juniors after cancer treatment, which is one of the most important elements of the convalescence period. Objective. The aim of the study was a comparative analysis of diet, physical activity of healthy children and adolescents with patients after cancer treatment. Material and methods. The study involved 60 children and adolescents; 30 healthy juniors and 30 patients after treatment for cancer. An analysis of diets based on a 3-day 24-hour nutrition diary. The questionnaire surveyed collected data about participation and physical activity preferences. Statistical program-Statistica 12.0, published by StatSoft, was used to develop the results. Results. Both groups were characterized by increased consumption of proteins and carbohydrates. Insufficient fat intake was shown in comparison with the recommended amounts in all study groups. It was observed that in the group of patients after treatment, vitamins B1, A, E and D intake was higher than in their healthy peers. Determinants of the choice of physical activity among children after cancer treatment was pleasure and fun, while among their healthy peers, aesthetic considerations (taking care of appearance). Conclusions. Children and adolescents after cancer treatmentin a much greater percentage covered of daily intake of nutrients than healthy children, and more willingly spent time on physical activity. Greater interest in physical activity in this group was probably due to previous restrictions related to illness and therapy.
PL
Wprowadzenie. Odpowiednio zbilansowana dieta i ćwiczenia fizyczne są niezbędnym elementem zdrowego życia dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę należy zwrócić na odżywianie i aktywność fizyczną wśród młodych po leczeniu raka, co jest jednym z najważniejszych elementów okresu rekonwalescencji. Cel. Celem pracy była analiza porównawcza diety, aktywności fizycznej zdrowych dzieci i młodzieży z pacjentami po leczeniu nowotworu. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 60 dzieci i młodzieży; 30 zdrowych juniorów i 30 pacjentów po leczeniu raka. Analizę diet oparto na 3-dniowym 24-godzinnym dzienniku żywieniowym. Ankieta zgromadziła zebrane dane dotyczące preferencji uczestnictwa i aktywności fizycznej. Program statystyczny Statistica 12.0, opublikowany przez StatSoft,, został wykorzystany do opracowania wyników. Wyniki. Obie grupy badanych charakteryzowały się zwiększonym spożyciem białka i węglowodanów. Niewystarczające spożycie tłuszczu wykazano w porównaniu z zalecanymi ilościami we wszystkich grupach badanych. Zaobserwowano, że w grupie pacjentów po leczeniu raka spożycie witaminy B1, A, E i D było wyższe niż u zdrowych rówieśników. Determinantami wyboru aktywności fizycznej wśród dzieci po leczeniu nowotworowym była przyjemność i zabawa, a wśród zdrowych rówieśników - względy estetyczne (dbanie o wygląd). Wnioski. Dzieci i młodzież po leczeniu nowotworowym w znacznie większym odsetku pokrywały dzienne spożycie składników odżywczych niż zdrowe dzieci, a chętniej spędzali czas na aktywności fizycznej. Większe zainteresowanie aktywnością fizyczną w tej grupie prawdopodobnie wynikało z wcześniejszych ograniczeń związanych z chorobą i terapią.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
p.79-86,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Mieszka I 4B, 15-054 Bialystok, Poland
 • Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Mieszka I 4B, 15-054 Bialystok, Poland
 • Department of Pediatric Oncology and Hematology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
 • Department of Pediatric Oncology and Hematology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland
autor
 • Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Mieszka I 4B, 15-054 Bialystok, Poland
autor
 • Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Mieszka I 4B, 15-054 Bialystok, Poland
Bibliografia
 • 1. Allen N.E., Key T.J., Appleby P.N., et al.: Animal foods, protein, calcium and prostate cancer risk: the European prospective investigation into cancer and nutrition. Brit J Cancer, 2008;98:1574-1581.
 • 2. Bączyk I., Sawicka N., Gutaj P., Dzikowska K., Snarska M., Skitek K., Fidler E., Błaszyńska A.: Analiza nawyków żywieniowych dzieci miejskich w wieku 10-12 lat z województwa wielkopolskiego. Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka. 2010; 12 (3): 113-116.
 • 3. Błaszczyk A., Chlebna-Sokół D., Frasunkiewcz J.: Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat. Pediatr Współcz Gastroenterol Hepatol Żywienie Dziecka 2005;7 (4): 275-279.
 • 4. Chwojnowska Z., Charzewska J., Wajszczyk B., Chabros E.: Trends in daily intake of calcium and vitamin D by adolescents. Probl Hig Epidemiol, 2010, 91(4): 544-548.
 • 5. Falkowska A., Stefańska E., Ostrowska L.: Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10–12 lat o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011; 7 (4): 222–228.
 • 6. Goluch-Koniuszy Z., Friedrich M., Radziszewska M.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz prozdrowotna edukacja żywieniowa dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z terenu miasta Szczecin. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60(2):143-149.
 • 7. Grzegorczyk A., Cielecka E.: Żywność bezpieczna dla zdrowia jako narzędzie w walce z chorobami nowotworowymi. Medycyna Rodzinna 2009;4: 64-69.
 • 8. Hampton T.: Cancer survivors need better care: new report makes recommendations. JAMA2005;23: 2959–2960.
 • 9. Huan T.T., Ness K.K.: Exercise Interventions in Children with Cancer.International Journal of Pediatrics. 2011;11.
 • 10. Jansen H., Postma A., Stolk R.P., Kamps W.A.: Acute lymphoblastic leukemia and obesity: increased energy intake or decreased physical activity? Support Care Cancer, 2009; 17: 103–106.
 • 11. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej-nowelizacja. IŻŻ, POL HEALTH, 2012: 32-154.
 • 12. Krzysik M., Biernat J., Grajeta H.: The influence of Chosen Nutrients on Immune System Functioning Part II. Immunomodulatory Effects of Vitamins and Trace Elements on the Human Body. Adv Clin Exp Med, 2007;16 (1):123–133.
 • 13. Kulińska-Szukalska K., Chlebna-Sokół D.: Styl życia a występowanie otyłości w badanej grupie dzieci łódzkich. Przegląd Pediatryczny 2011;41 (4):152-158.
 • 14.Kwolek A., Mazur A., Grzegorczyk J.: Nowoczesna rehabilitacja w chorobach onkologicznych narządu ruchu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007; 1: 14–23.
 • 15.Lizoń M., Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska I., Bodziarczyk I.: Zawartość witamin z grupy B w całodziennych racjach pokarmowych młodzieży gimnazjalnej. Żywność Nauka Technologia Jakość 2007;6 (55): 343–351.
 • 16.Malicka I., Pawłowska K., Woźniewski M.: Zawody sportowe jako forma aktywizacji dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Pediatria Polska 2011; 86 (5): 492-497.
 • 17.Oeffinger K.C, Nathan P.C., Kremer L.C.M.: Challenges after curative treatment for childhood cancer and long-term follow up of survivors., Pediatr Clin N Am.2008;55 (1):251-273. Pawłowska D., Kardasz M.: Rola składników odżywczych oraz innych substancji w powstaniu nowotworów. Nowa Medycyna 2008; 2: 7-14.
 • 18.Sitko D., Wojas M., Gronowska-Senger A.: Food patterns of youth from gymnasium and lyceum. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(3):319-327.
 • 19.Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska J., Wajszczyk B.: Ocena spożycia witamin i składników mineralnych przez dziewczęta z warszawskiego gimnazjum sportowego. Probl Hig Epidemiol. 2011;92(3):644-647.
 • 20.Tomaszewska-Lampart I., Samardakiewicz M.: Aktywność fizyczna u dzieci leczonych z powodu nowotworu. Psychoonkologia 2013;3:113–118.
 • 21.Tuchowska P., Worach-Kardas H., Marcinkowski J.T.: Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce – główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol, 2013;94(2):166-171.
 • 22.Wanat G., Grochowska-Niedworok E., Kardas M., Całyniuk B.: Irregular heating habits and correlated health treats among junior high school pupils, Hygeia Public Health, 2011, 46(3), 381-384.
 • 23.Withycombe J.S., Post-White J.E., Meza J.L., Hawks R.G., Smith L.M., Sacks N., Seibel N.L.: Weight patterns in children with higher risk all: A report from the Children’s Oncology Group (COG) for CCG 1961., Pediatric Blood & Cancer, 2009.
 • 24.Wolańska D.: Evaluation of diets of Young people aged 13-15 from rural areas in Karpatian Provence In terms of diet-related disease risk in adulthood. Gastroenterol Pol 2011; 18 (4): 141-146.
 • 25.Wolin K.Y., Ruiz J.R., Tuchman H., Lucia A.: Exercise in adult and pediatric hematological cancer survivors: an intervention review. Leukemia: Official Journal of The Leukemia Society of America, Leukemia Research Fund, U.K., 2010; 24 (6): 1113-1120.
 • 26.Wolnicka K., Taraszewska A.: Assessment of the vitamin and mineral content in the daily food intake of pupils from primary schools in Warsaw. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 408-413.
 • 27.Wołowski T., Jankowska M.: Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Część I. Zachowania młodzieży związane z odżywianiem. Probl Hig Epidemiol 2007; 88 (1), 64-68.
 • 28.Zalega J., Szostak-Węgierek D.: Nutrition in cancer prevention. Part II. Minerals, vitamins, polyunsaturated fatty acids, probiotics, prebiotics. Probl Hig Epidemiol 2013;94 (1):50-58.
 • 29.Zimna-Walendzik E., Kolmaga A., Tafalska E.: Styl życia, aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. Żywność Nauka Technologia. Jakość, 2009;4(65):195–203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f9746271-87f1-48a7-b1f9-14c8727c1c86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.