PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1(12) |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie serwatki w procesach biotechnogicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The whey utilisation in biotechnological processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Procesy biotechnologiczne są zaliczane do atrakcyjnych kierunków zagospodarowania i przetwarzania serwatki. Serwatka jako produkt uboczny jest tanim substratem dla różnych procesów i jednocześnie jest bardzo cenna ze względu na swój skład. Dobranie odpowiednich mikroorganizmów, mających zdolność do przekształcania składników zawartych w serwatce (głównie laktozy), oraz właściwych warunków procesu pozwala na uzyskanie wartościowych produktów wykorzystywanych najczęściej w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
EN
Biotechnological methods are an attractive direction of whey utilisation and processing. Whey, as a by-product, is a cheap substrate for different processes and at the same time it is very valuable on account of its composition. The selection of appropriate microorganism, which have the ability to transform the components contained in whey (mainly lactose), and proper technological conditions allows valuable products to be obtained which are used most frequently in the food and pharmaceutical industries.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.102-119,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • Amrane A., Effect of inorganic phosphate on lactate production by Lactobacillus helveticus grown on supplemented whey permeate, “Journal of Chemical Technology and Biotechnology” 2000, vol. 75, no. 3, s. 223-228.
 • Anvari M., Khayati G., Submerged yeast fermentation of cheese whey for protein production and nutritional profile analysis , “Advance Journal of Food Science and Technology” 2011, vol. 3, s. 122-126.
 • Asplung S., The Biogas Production Plant at Umeå Dairy , 2005, 11-14. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:21340
 • Athanasiadis I., Paraskevopoulou A., Blekas G., Kiosseoglou V., Development of a novel whey beverage by fermentation with kefir granules. Effect of various treatments , „Biotechnology Progress” 2004, vol. 20, s. 1091-1095.
 • Bednarski W., Fiedurek J., Podstawy biotechnologii przemysłowej , Warszawa 2007.Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywności, Warszawa 2003.
 • Bekatorou A., Psarianos C., Koutinas A.A., Production of food grade yeasts , “Food Technology and Biotechnology” 2006, vol. 44, s. 407-415.
 • Castrillo J.I., Ugalde U.O., Patterns of energy metabolism and growth kinetics of Kluyveromyces marxianus in whey chemostat culture , “Applied Microbiology Biotechnology” 1993, vol. 40, s. 386-393.
 • Djurić M., Carić M., Milanović S., Tekić M., Panić M., Development of whey-based beverages , “European Food Research and Technology” 2004, vol. 219, s. 321-328.
 • Dragone G., Mussatto S.I., Oliveira J.M., Teixeira J.A., Characterisation of volatile compounds in an alcoholic beverage produced by whey fermentation , Food Chemistry 2009, vol. 112, s. 929-935.
 • El-Holi M.A., Al-Delaimy K.S., Citric acid production from whey with sugars and additives by Aspergillus niger , “African Journal of Biotechnology” 2003, vol. 2, s. 383-392.
 • El-Samragy Y.A., Khorshid M.A., Foda M.I., Shehata A.E., Effect of fermentation conditions on the production of citric acid from cheese whey by Aspergillus niger , “International Journal of Food Microbiology” 1996, vol. 29, s. 411-416.
 • Fontes C.L., Bolner de Lima C.J., Piassi Bernardo M., Contiero J., D (−)-Lactic acid production by Leuconostoc mesenteroides B512 using different carbon and nitrogen sources, “Applied Biochemistry and Biotechnology” 2011, vol. 164, s. 1160-1171.
 • Ghaly A.E., Kamal M.A., Submerged yeast fermentation of acid cheese whey for protein production and pollution potential reduction , “Water Research” 2004, vol. 38, s. 631-644.
 • Ghaly A.E., Rushton D.G., Mahmoud N.S., Potential air and groundwater pollution from continuous high land application of cheese whey
 • , “American Journal of Applied Sciences” 2007, vol. 4, s. 619-627.
 • Ghaly A.E., Tango M.S.A., Mahmoud N.S., Avery A.C., Batch propagation of Lactobacillus helveticus for production of lactic acid from lactose concentrated cheese whey with microaeration and nutrient supplementation, “World Journal of Microbiology and Biotechnology” 2004, vol. 20, s. 65-77.
 • Gonzalez S. M. I., Utilization of cheese whey: A review , “Bioresource Technology” 1996, vol. 57, s. 1-11.
 • Guimarães P.M.R., Teixeira J.A., Domingues L., Fermentation of high concentrations of lactose to ethanol by engineered flocculent Saccharomyces cerevisiae, “Biotechnology Letters” 2008, vol. 30, s. 1953-1958.
 • Guimarães P.M.R., Teixeira J.A., Domingues L., Fermentation of lactose to bio-ethanol by yeasts as part of integrated solutions for the valorisation of cheese whey, “Biotechnology Advances” 2010, vol. 28, s. 375-384.
 • Gupta A., Srivastava A.K., Continuous propionic acid production from cheese whey using in situ spin filter , “Biotechnology Bioprocess Engeneering” 2001, vol. 6, s. 1-5.
 • Hofvendahl K., Hahn-Hӓgerdal B., Factors affecting the fermentative lactic acid production from renewable resources, “Enzyme and Microbial Technology” 2000, vol. 26, s. 87-107.
 • Janczukowicz W., Zieliński M., Dębowski M., Biodegradability evaluation of dairy effluents originated in selected sections of dairy production, “Bioresource Technology” 2008, vol. 99, s. 4199-4205.
 • Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, Warszawa 2008.
 • Jędrzejewska-Cicińska M., Kozak K., Przetwarzanie permeatów powstających podczas filtracji membranowej serwatki do paliw gazowych, „Przegląd Mleczarski” 2007, vol. 1, s. 16-18.
 • Jodłowski P.J., Jodłowski G.S., Serwatka jako substrat do otrzymywania biogazu w procesie fermentacji metanowej, Krakowska Konferencja Młodych Uczonych 2008, s. 93-95.
 • Kośmider A., Drożdżyńska A., Czaczyk K., Możliwości wykorzystania surowców odpadowych w procesie fermentacji propionowej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2009, vol. 6, s. 47-58.
 • Kossevaa M. R., Panesarb P. S., Kaurb G., Kennedyc J. F., Use of immobilised biocatalysts in the processing of cheese whey, “International Journal of Biological Macromolecules” 2009, vol. 45, s. 437-447.
 • Koutinas A.A., Athanasiadis I., Bekatorou A., Iconomopoulou M., Blekas G., Kefir yeast technology: Scale-up in SCP production using milk whey , “Biotechnology and Bioengineering” 2005, vol. 89, s. 788-796.
 • Kumider J., Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Aspekty towaroznawcze i ekologiczne, Poznań 1996.
 • Lewis V.P., Yang S.-T., A novel extractive fermentation process for propionic acid production from whey lactose, “Biotechnology Progress” 1992, vol. 8, s. 104-110.
 • Magalhães K.T., Dias D.R., de Melo Pereira G.V., Oliveira J.M., Domingues L., Teixeira J.A., de Almeida Silva J.B., Schwan R.F.,
 • Chemical composition and sensory analysis of cheese whey-based beverages using kefir grains as starter culture, „International Journal of Food Science and Technology” 2011, vol. 46, s. 871-877.
 • Magalhães K.T., Pereira M.A., Nicolau A., Dragone G., Domingues L., Teixeira J.A., de Almeida Silva J.B., Schwan R.F., Production of fermented cheese whey-based beverage using kefir grains as starter culture: Evaluation of morphological and microbial variations, “Bioresource Technology” 2010, vol. 101, s. 8843-8850.
 • Magrel L., Prognozowanie procesu fermentacji metanowej mieszaniny osadów ściekowych i gnojowicy, Białystok 2004.
 • Marwaha S.S., Kennedy J.F., Review: Whey - Pollution problem and potential utilization, “International Journal of Food Science and Technology” 1988, vol. 23, s. 323-326.
 • Mesomo M., Silva M.F., Boni G., Padilha F.F., Mazutti M., Mossi A., Oliveira D., Cansian R.L., Di Luccioa M., Treichel H., Xanthan gum produced by Xanthomonas campestris from cheese whey: Production optimisation and rheological characterisation, „Journal of the Science of Food and Agriculture” 2009, vol. 89, s. 2240-2245.
 • Moeini H., Nahv, I., Tavassoli M., Improvement of SCP production and BOD removal of whey with mixed yeast culture , “Electronic Journal of Biotechnology” 2004, vol. 7 no. 3, s. 249-255.
 • Morales J., Choi J.-S., Kim D.-S., Production rate of propionic acid in fermentation of cheese whey with enzyme inhibitors, “Envirnomental Progress” 2006, vol. 25, s. 228-234.
 • Najafpour G.D., Komeili M., Tajallipour M., Asadi M., Bioconversion of cheese whey to methane in an upflow anaerobic packed bed bioreactor, “Chemical and Biochemical Engineering Quarterly” 2010, vol. 24, s. 111-117.
 • Panesar P.S., Kennedy J. F., Gandhi D.N., Bunko K., Bioutilisation of whey for lactic acid production, “Food Chemistry” 2007, vol. 105, s. 1-14.
 • Paraskevopoulou A., Athanasiadis I., Blekas G., Koutinas A.A., Kanellaki M., Kiosseoglou V., Influence of polysaccharide addition on stability of a cheese whey kefir-milk mixture, “Food Hydrocolloids” 2003, vol. 17, s. 615-620.
 • Pijanowski E., Gaweł J., Zarys chemii i technologii mleczarstwa, t. III, Warszawa 1986.
 • Plessas S., Bosnea L., Psarianos C., Koutinas A.A., Marchant R., Banat M.I., Lactic acid production by mixed cultures of Kluyveromyces marxianus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Lactobacillus helveticus, “Bioresource Technology” 2008, vol. 99, s. 5951-5955.
 • Schultz N., Chang L., Hauck A, Reuss M., Syldatk C., Microbial production of single-cell protein from deproteinized whey concentrates, “Applied Microbiology and Biotechnology” 2006, vol. 69, s. 515-520.
 • Secchi N., Giunta D., Pretti L., Ruiz García M., Roggio T., Mannazzu I., Catzeddu P., Bioconversion of ovine scotta into lactic acid with pure and mixed cultures of lactic acid bacteria, “Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology” 2011, vol. 1, s. 1-7.
 • Silva M.F., Fornari R.C.G., Mazutti M.A., Oliveira D., Padilha F.F., Cichoski A.J., Cansian R.L., Di Luccio M., Treichel H., Production and characterization of xantham gum by Xanthomonas campestris using cheese whey as sole carbon source, „Journal of Food Engineering” 2009, vol. 90, s. 119-123
 • Singh S., Khemariya P., Rai A., Process optimization for the manufacture of lemon based beverage from hydrolyzed whey, “Journal of Food Science and Technology” 2011, vol. 3, s. 1-9.
 • Soriano-Perez S., Flores-Velez L., Alonso-Davila P., Cervantes-Cruz G., Arriaga S., Production of lactic acid from cheese whey by batch cultures of Lactobacillus helveticus, “Annals of Microbiology” 2011, vol. 1, s. 1-5.
 • The World Market for Whey and Lactose Products 2006-2010. From Commodities to Value Added Ingredients, http://www.3abc.dk/Report%20information%202007.
 • Tranjan B.C., Cruz A.G., Walter E.H.M., Faria J.A.F., Bolini H.M.A., Moura M.R.L., Carvalho L.M.J., Development of goat cheese whey-flavoured beverages, “International Journal of Dairy Technology” 2009, vol. 62, s. 438-443.
 • Ugalde U.O., Castrillo J.I., Single cell proteins from fungi and yeasts, “Applied Mycology and Biotechnology” 2002, vol. 2, s. 123-149.
 • Yalcin S.K., Bozdemir M.T., Ozbas Z.Y., Citric acid production by yeasts: Fermentation conditions, process optimization and strain improvement, “Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology” 2010, vol. 9, s. 1374-1382.
 • Yalcin S.K., Tijen B.M., Yesim O.Z., Utilization of whey and grape must for citric acid production by two Yarrowia lipolytica strain , “Food Biotechnology” 2009, vol. 23, s. 266-283
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f972daa6-c1a9-49ef-b9b8-a86994c2617b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.