PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1960 | 06 | 1 |

Tytuł artykułu

Zagadnienie rzęsistnicy zwierząt w piśmiennictwie polskim w latach 1936-1958

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The problem of trichomoniasis of animals in the Polish literature, in the years 1936-1958
RU
Problema trikhomonoza zhivotnykh v pol'skojj literature v 1936-1958 gg.

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The interest in trichomoniasis of cattle in Poland dates from 1936, in which year one began to pay attention to Trichomonas foetus as the etiological factor in some cases of miscarriage. This interest increased and became more permanent beginning from 1947. The registrational and apizootiological investigations carried out in the provinces Bydgoszcz, Katowice, Cracow, Poznań, Rzeszów and Warsaw showed that the Trichomonas infection represents a serious problem in the pathology of the genital system being at the same time an important question in cattle breeding and economical calculations. In the years 1942-1943 one found in the Cracow province 8.6% of positive results out of 5267 mucus samples and miscarried foetuses examined. In the years 1953-1957 the rinsings from prepuces of 8172 bulls were examined in various regions of Poland and an average percentage of infections amounting to 9,6 was ascertained. The most systematical investigations on trichomoniasis of cattle has been carried out in the Katowice province. In the period 1954-1958 6171 bulls were examined. The average percentage of infections in the last few years amounted to about 5.2. In the years 1936-1958 47 papers (available to the author) were published in the Polish literature. They concerned recording of trihomoniasis, the biology of the parasite, the diagnostics, treatment, eradication and prophylaxis. The most permanent interest in the problem of trichomoniasis in Poland show three centres: the Bydgoszcz centre (Jaśkowski, Romaniuk and others), the Katowice-Cracow centre (Bielański, Szaflarski, Steffen and others) and the Warsaw centre (Hoppe, Markowski, Kowalczyk and others). The greatest scientific achievements in the trichomoniasis problem possesses the Bydgoszcz centre under the guidance of Jaśkowski. In this centre the greatest attention is paid to the registration of the infection, to the biology of the parasite, to the treatment, epizootiology, eradicatlion and prophylaxis of the disease. The activity of the Katowice-Cracow centre is mainly concentrated on registrartion of the infection in bulls and on diagnostics, the Warsaw centre on treatment of the bulls and registratiron.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

06

Numer

1

Opis fizyczny

s.53-65,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wojewódzki Zakład Higieny Weterynaryjnej, Katowice

Bibliografia

 • 1. Bielański W., Steffen J., Szaflarski J., Nasilenie zarazy rzęsistkowej u buhajów w woj. południowych, ze szczególnym uwzględnieniem woj. katowickiego. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., 11 : 93, 1938.
 • 2. Bulik P., Zagadnienie rzęsistka bydlęcego w związku z badaniami nad jego rozprzestrzenieniem w Polsce, Przegląd Wet., 2: 76, 1937.
 • 3. Bulik P., Zagadnienie rzęsistka bydlęcego. Przegląd Wet., 5, 1938.
 • 4. Czarnowski A., Witkowski E., Obserwacje nad biologią rzęsistka bydlęcego. Wiad. Parazytol., 5, 1956.
 • 5. Czarnowski A., Instrukcja tymczasowa badania na obecność rzęsistka bydlęcego. Inst. Wet., Puławy, 1958.
 • 6. Dobrowolska D., Jaśkowski L., Badania nad wartością metody hodowlanej w wykrywaniu rzęsistka u buhai podejrzanych o chorobę. Med. Wet. 4: 213, 1950.
 • 7. Dutkiewicz J., Działanie largactilu na Trichomonas foetus Ried in vitro. Acta Parasitol. Polon., 4 : 601, 1956.
 • 8. Dziekoński J., Krzyweszyński W., Steffen J., Wieczorowski S., Dane statystyczne dotyczące występowania trichomoniazy u buhajów w Polsce. Wiad. Parazytol., 319, 1958.
 • 9. Gedroyć M., Dziżyński A., Substancje roślinne i inne środki działające antybioitycznie na rzęsistka bydlęcego, IV Zjazd Pol. Tow. Parazytal., Gdańsk, Streszczenie referatów, 1954.
 • 10. Hoppe R., Markowski A., Jaśkowski L., Doświadczenia nad leczeniem buhajów zakażonych męsistkiem bydlęcym, I. Skuteczność opryskiwania prącia pod ciśnieniem metodą własną. Med. Wet., 3: 163, 1956.
 • 11. Hoppe R., Przegląd polskiego dorobku naukowego w zakresie patologii rozrodu zwierząt (1945-1956). Zeszyty Probl. Post.,Nauk Rol., 11: 76, 1958.
 • 12. Hoppe R., Markowski A., Doświadczenia nad leczeniem metodą Vaindeplassche buhajów zakażonych rzęsistkiem bydlęcym. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., 11 : 97, 1958.
 • 13. Jaśkowski L., Dobrowolska D., Domański E., Grycz E., Gurlicki A., Iwańsk i E., Zalewska E., Badania nad stanem zdrowotnym buhai licencjonowanych, ze szczególnym uwzględneniem zakażeń przenoszonych w drodze aktu kopulacyjnego oraz jakości nasienia. Med. Wet., 12 : 904, 1949.
 • 14. Jaśkowski L., Badania nad trichomoniazą buhajów. Med. Wet., 10 : 570, 1950.
 • 15. Jaśkowski L., Spostrzeżenia nad leczeniem niektórych przypadków trichomoniazy. Med. Wet., 12 : 725, 1950.
 • 16. Jaśkowski L., Spostrzeżenia nad żywotnością rzęsistka w roztworze fizjologicznym soli kucheninej (streszczenie). Med. Wet., 11 : 649, 1950.
 • 17. Jaśkowski L., Uwagi o zapobieganiu zarazie rzęsistikowej. Med. Wet., 1: 10, 1953.
 • 18. Jaśkowski L., O zapobieganiu zarazie rzęsistkowej u bydła oraz innym chorobom przenoszonym przez stanowienie. Med. Wet., 4: 163, 1953.
 • 19. Jaśkowski L., Zaraza rzęsistkowa. Med. Wet., 1 : 9, 1954.
 • 20. Jaśkowski L., Badania nad zarazą rzęsistkową. I. Występowanie choroby w Bolsce. Racz. Nauk Rol., S. E, 66, 2: 151, 1954.
 • 21. Jaśkowski L., Badania nad zarazą rzęsistkową. II. Przebieg enzootii w terenie. Rocz. Nauk Rol., S. E., 66, 2 : 163, 1954.
 • 22. Jaśkowski L., Badania nad zarazą rzęsistkową. III. Doświadczenia nad zwalczaniem enzootii Rocz. Nauk Rol., S. E., 66, 2 : 187, 1954.
 • 23. Jaśkowski L., Badania nad zarazą rzęsistkową. IV. Wartość testu śluzowego w rozpoznawaniu choroby. Rocz. Nauk Rol., S. E., 6G, 22 : 291, 1954.
 • 24. Jaśkowski L., Badania nad zarazą rzęststikową. V. Przenoszenie się choroby przez nasienie zarażonego buhaja. Rocz. Nauk Rol., S. E., 67, 2 : 223, 1954.
 • 25. Jaśkowski L., Występowanie zarazy rzęsistkowej w woj. bydgoskim. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., 11 : 87, 1958.
 • 26. Kowalczyk S., Markowski A., Spostrzeżenia nad zwalczaniem zarazy rzęsistkowej w zamkniętych kręgach krycia. Med. Wet., 4: 216, 1958 albo Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., 11 : 111, 1958.
 • 27. Luks J.. Badania nad wpływem niektórych drobnoustrojów na namnażanie rzęsistka bydlęcego w pożywce sztucznej. Rocz. Nauk Rol., S. E., 66, 2: 211, 1954.
 • 28. Madeyski S., Leczenie buhajów zakażonych rzęsistkiem zmodyfikowaną metodą Abeleina. Med. Wet., 8: 460, 1957.
 • 29. Marek K., Rzęsistek bydlęcy jako przyczyna niezacielania i wczesnego ronienia u bydła w woj. krakowskim. Med. Wet., 6, 1945.
 • 30. Markowski A., Badania nad rozprzestrzenieniem zarazy rzęsistkowej w rejonie podwarszawskim oraz adaptacją do warunków terenowych diagnostyki tego schorzenia przez hodowlę na pożywkach sztucznych. Med. Wet., 4: 203, 1956, albo Rocz. Nauk Rol., S. E., 67, 4: 425, 1956.
 • 31. Nawrocki J., Zaprzał K., Zwalczanie jałowości i niepłodności u bydła w majątkach P.G.R. na terenie woj. katowickiego. Med. Wet., 6: 349, 1955.
 • 32. Olbrycht T., Technika sztucznego unasieniania bydła. Przegl. Wet., 11, 12, 1936.
 • 33. Romaniuk J., Jaśkowski L., Doświadczenia nad leczeniem buhajów zarażonych rzęsistkiem. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., 11. 107, 1958.
 • 34. Senze A., Wczesne określanie rzęsistowicy u ciężarnych krów przy pomocy stilboestroli Zeszyty Naukowe W.S.R. Wrocław, I. Wet. 95, 1955.
 • 35. Senze A., Samborski Z.. Borkowski B., Leczenie rzęsistowicy u buhajów metodą własną. Med. Wet., 6 : 335, 1957.
 • 36. Steffen J., Szaflarski J., Dane statystyczne dotyczące występowania trichomoniazy u buhajów w woj. katowickim w latach 1954 do 1958. Med. Wet., 9 : 513, 1958 - albo Wiad. Parazyt., 597, 1958.
 • 37. Stępkowski S., Porównarwcze obserwacje nad własnościami hodowlanymi, budową antygenową oraz próbami transformacji Tr. vaginalis i Tr. foetus. Wiad. Parazytol., 2/3 : 345, 1957.
 • 38. Stępkowski S., Bartoszewski A., Stan badań nad trychomonadozą ludzi i zwierząt w Polsce. Wiad. Parazytol., 5, 1, 1959.
 • 39. Szaflarski J., Steffen J. Trichomoniaza u ptaków. Med. Wet., 11 : 486, 1952.
 • 40. Szaflarski J., Bielański W., Zaprzal K., Usadowienie rzęsistka bydlęcego (Trichomonas bovis) w narządach moczopłciowych buhaja. Med. Wet., 10: 586, 1955.
 • 41. Szaflarski J., Dalszy przyczynek do usadawiania się rzęsistka bydlęcego (Trichomonas bovis) w narządach moczopłciowych buhaja. Med. Wet., 2: 79, 1956.
 • 42. Szaflarski J., Stwierdzenie rzęsistka bydlęcego w jądrze u buhaja. Wiad. Parazytol., 5, 1956.
 • 43. Szaflarski J., Próba inwentaryzacji zarazy rzęsistkowej u buhajów na terenie woj. katowickiego. Wiad. Parazytal., 1 : 51, 1958.
 • 44. Szaflarski J., Dalsza próba inwentaryzacji zarazy rzęsistkowej u buhajów na terenie woj. katowickiego. Wiad. Parazytal., 2 : 121, 1958.
 • 45. Zieliński Z., Obserwacje nad hodowlą szczepów rzęsistka bydlęcego uzyskanych z próbek przechowywanych w warunkach obniżonej temperatury. Wiad. Parazytoz., 5/6 : 601, 1958.
 • 46. Zieliński Z., Spostrzeżenia nad możliwością zastosowania rozmaitych surowic w hudowli rzęsistka bydlęcego. Wiad. Parazytol., 5/6 : 605, 1958.
 • 47. Żuliński T., Trichomoniasis gołębi. Przegląd. Wet., 9 : 612, 1937.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-f8fa1bea-9fc5-45fe-b899-204dd17bbbc6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.