PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | 58 | 1 |
Tytuł artykułu

Reakcja grzybów owadobójczych na fungicydy pochodzenia roślinnego i syntetycznego in vitro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
A response of entomopathogenic fungi to botanical fungicides and synthetic fungicides in vitro
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano oddziaływanie fungicydów pochodzenia roślinnego Bioczos pł. i Biosept 33 SL oraz syntetycznych - Sumilex 500 SC i Teldor 500 SC na wzrost, morfologię i zarodnikowanie grzybów owadobójczych in vitro. Grzyby owadobójcze Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Bb I, Bb II), Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok (Ma I, Ma II) i Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown et Smith. (Pf I, Pf II) wyizolowano z gleby metodą owadów pułapkowych na larwy Galleria mellonella L. Izolaty Bb I, Ma I, Pf I pochodziły z ugoru herbicydowego z sadu jabłoniowego, a izolaty Bb II, Ma II i Pf II - z pola uprawnego sąsiadującego z sadem. Fungicydy dodano do sterylnego podłoża Sabouraďa w 3 koncentracjach: A - zalecanej w praktyce rolniczej, B - 10-krotnie mniejszej i C - 100-krotnie mniejszej od zalecanej. W 5 i 20 dniu eksperymentu obserwowano wzrost kolonii, zmiany morfologiczne oraz zarodnikowanie kultur. Zbadano również następczy wpływ fungicydów na cechy morfologiczne i wzrost kolonii grzybów. Z preparatów pochodzenia roślinnego Bioczos pł. silniej ograniczał wzrost testowanych grzybów owadobójczych niż Biosept 33 SL. Oba preparaty były najbardziej toksyczne dla badanych grzybów przy koncentracji A. Bioczos pł. był najbardziej toksyczny dla obu izolatów P. fumosoroseus, a Biosept 33 SL dla M. anisopliae. Fungicydy syntetyczne Sumilex 500 SC oraz Teldor 500 SC przy wszystkich koncentracjach silniej hamowały wzrost izolatów M. anisopliae i B. bassiana z pola uprawnego oraz izolatu P. fumosoroseus z ugoru harbicydowego.
EN
The growth colonies’ morphology and sporulation of entomopathogenic fungi was estimated on Sabouraud medium containing botanical fungicides (Bioczos liquid and Biosept 33 SL), and synthetic ones (Teldor 500 SC and Sumilex 500 SC). Entomopathogenic fungi (Beauveria bassiana (Balls.) Vuill., Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok, and Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown et Smith.), were isolated from soil by means of Galleria mellonella larvae as baits. Isolates Bb I, Ma I, Pf I delivered from herbicide fallow from apple orchard and isolates Bb II, Ma II and Pf II from arable field adjacent to orchard. Fungicides were added to Sabouraud medium at the following concentrations: A-recommended dose, B-10-times lower than the recommended, C-100-times lower than the recommended. The growth of colonies their morphological changes and sporulations were estimated after 5 and 20 days. The same parametrs were observed when fungi were transfered from the medium containing fungicides on the medium with out fungicides. From botanical fungicides Bioczos liquid inhibited fungal growth more than Biosept 33 SL. Both of fungicides were most toxic to fungi at concentration A. Both of P. fumosoroseus isolates were the most sensitive to Bioczos liquid and M. anisopliae to Biosept 33 SL. All concentrations of synthetic fungicides (Sumilex 500 SC, Teldor 500 SC) restricted growth of B. bassiana and M. anisopliae isolates more from arable soil than from herbicide fallow but opposite reaction was found with respect to P. fumosoroseus.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
58
Numer
1
Opis fizyczny
s.101-111,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Roślin, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul.B.Prusa 12, 08-110 Siedlce
 • Pracownia Sadownictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul.B.Prusa 12, 08-110 Siedlce
 • Katedra Ochrony Roślin, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul.B.Prusa 12, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Ochrony Roślin, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul.B.Prusa 12, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Augustyniuk A., Kmitowa K., Bajan C., 1997. Differentiation of the reaction of Beauveria bassiana strains to plant extracts. Pol. Ecol. Stud. 23 (3-4): 187-198.
 • Banaszkiewicz T., Kurowski T. P., Kopytowski J., 1999. Przydatność alternatywnych metod zwalczania szarej pleśni w truskawce. Mat. Ogólnopol. Konf. Ochrony Rośl. Sadown. ISK Skierniewice: 81-84.
 • Ferron P., 1981. Pest control by the fungi Beauveria and Metarhizium. W: Microbial control of pest and Plant Diseases 1970-1980. Red. Burges H. D.: 465-482.
 • Ignoffo C. M., Garcia C., Hostetter D. L., Pinnell R. E., 1978. Stability of conidia on entomopathogenic fungus Nomuraea rileyi in and on soil. J. Invertebr. Pathol. 28: 259-268.
 • Jaworska M., 1979. Badania nad możliwością ograniczania populacji owocnicy jablkowej- Hoplocampa testudinea Klug. (Hymenoptera, Tenthredinidae) przez pasożytnicze grzyby. Roczn. Nauk Roln. E 9 (2): 169-181.
 • Kmitowa K., Augustyniuk A., Bajan C., 1997. A response of entomopathogenic fungi to plant extracts. Pol. Ecol. Stud. 23 (3-4): 171-185.
 • Kowalska J., 2001. Proekologiczne metody produkcji owoców w Polsce. OWK 24: 14-15.
 • Lipa J. J., Jarosz J., 1990. Fungistatic and fungicidal activity of Albarep and garlic juice against phytopathogenic fungi. Roczn. Nauk Roln. E 20 (1/2): 53-59.
 • Machowicz-Stefaniak Z., 1980. Wplyw wybranych fungicydów stosowanych w ochronie sadów na rozwój grzybów owadobójczych. Roczn. Nauk Roln. E 10 (1-2): 187-199.
 • Machowicz-Stefaniak Z., 1986. Grzyby towarzyszące obumieraniu diapauzujących gąsienic owocówki jabłkóweczki Laspeyresia pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae). Roczn. Nauk Roln. E 16 (1): 111-125.
 • Machowicz-Stefaniak Z., Pięta D., Wolski T., 1995. Oddziaływanie in vitro ekstraktu czosnkowego na wzrost niektórych fitopatogenów. Pestycydy 3: 23-28.
 • Makosz E., 1999. Zużycie pestycydów w sadach jabłoniowych z tradycyjną i integrowaną produkcją owoców. Mat. z XIX Międzynar. Sem. Sad. Limanowa: 75-83.
 • Marjańska-Cichoń B., Miętkiewski R., Sapieha-Waszkiewicz A., 2005. Występowanie i skład gatunkowy grzybów owadobójczych w glebach z sadów jabłoniowych. Acta Agrobot. 58 (1-2): 113-124.
 • Miętkiewski R., 1985. Mikoflora martwych gąsienic kuprówki rudnicy (Euproctis chrysorrhoea L.) podczas diapauzy zimowej. Roczn. Nauk Roln. E 15 (1-2): 139-150.
 • Miętkiewski R., Sapieha A., 1991. Wzrost grzybów na pożywkach z dodatkiem preparatu Albarep. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach, Roln. 29: 203-212.
 • Niezborała E., Marjańska-Cichoń B., 2000. Przydatność Bioczosu (preparatu czosnkowego) do zwalczania szarej pleśni truskawki. Mat. Konf. Ochrony Rośl. Sadown. ISK Skierniewice: 203-210.
 • Olszak R., 2004. Integrowana produkcja owoców a dobra praktyka ochrony roślin. Prognoza zagrożeń upraw sadowniczych przed szkodnikami w sezonie 2004. Ogólnopol. Nauk. Konf. Ochrony Rośl. Sadown. ISK Skierniewice: 20-24.
 • Orlikowski L. B., 2001. Effect of grapefruit extract on development of Phytophthora cryptogea and control of foot rot of gerbera. J. Plant. Prot. Rest. 41 (3): 288-294.
 • Ozimek R., 2004. Rozwój integrowanej produkcji owoców w Polsce. H O 3: 16-17.
 • Sapieha-Waszkiewicz A., Marjańska-Cichoń B., Miętkiewski R., 2004. The effect of fungicides applied in apple orchards on entomopathogenic fungi in vitro. EJPAU Hortic. 7 (1), art. 4: 1-15.
 • Wojdyła A. T., 1996. Czosnek w ochronie róż przed chorobami. „Nowe kierunki w fitopatologii”. Kraków, 11-13. 09: 390-391.
 • Wojdyła A. T., 2000. Influence of compounds on development of Shaerotheca pannosa var. rosae. J. Plant Prot. Res. 40 (2): 106-121.
 • Zimmermann G., 1986. „Galleria bait method” for detection of entomopathogenic fungi in soil. J. Appl. Ent. 102: 213-215.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f8ee095f-f450-4882-b115-43f96caca0a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.