PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Produkcja roślinna w gospodarstwach rodzinnych na Pomorzu Zachodnim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Crop production on family farms in Western Pomerania, Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania na obszarze województw: koszalińskiego, słupskiego i szczecińskiego (w latach 1994-1996), wykazały wzrost udziału zbóż w strukturze zasiewów do ok. 78%. Obok koncentracji produkcji zbóż zaobserwowano zjawisko zmiany udziału poszczególnych ich gatunków. Nastąpił, z jednej strony wzrost zainteresowania uprawami mniej energochłonnymi i o stosunkowo niskich wymaganiach, z drugiej zaś wzro­st zainteresowania uprawami o wysokich wymaganiach technologicznych, na które istnieje zapotrzebowanie rynku. Głównymi przyczynami tak zna­cznej koncentracji zbóż były braki kapitału u rolników i małe zasoby siły roboczej w gospodarstwach. Specjalizacja w produkcji roślinnej nie była więc efektem planowanych i w pełni uzasadnionych ekonomicznie, celo­wych działań rolnika.
EN
The studies carried out in the provinces of Koszalin, Słupsk and Szczecin (1994-1996) revealed that the participation of cereals in crops structure increased up to ca. 78%. Either, the concentration of cereal production and changes in participation of particular cereal species were observed. There was an increased interest in less energy consuming and less demanding crops, as well as in the crops of high technological requirements, but demanded by the market. The main reasons of such a considerable cereal crop concentration were the farmers' shortage of funds and inadequate resources of man power on the farms. Therefore the specialization in crops production was not an effect of well planned and economically founded farmers' intentional actions.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.157-172,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Doradztwa w Agrobiznesie, Akademia Rolniczo-Techniczna im.Michała Oczapowskiego w Olsztynie, pl.Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
 • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
 • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
Bibliografia
 • [1] Brodziński Z., Mickiewicz A., Mickiewicz B. 1998. Gospodarstwa rodzinne na Pomorzu Zachodnim - ciągłość i potrzeba zmian. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 457: 143-156.
 • [2] Choszcz D., Konopka St., Mickiewicz B. 1998. Stan obecny i pers­pektywy wyposażenia w techniczne środki pracy gospodarstw rolnych w regionie północno-zachodniej Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 457: 195-206.
 • [3] Fabisiak R. 1995. Ocena sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodar­stw indywidualnych w latach 1990-1994. ARR Warszawa. Biul. Inf. 7.
 • [4] Hałasiewicz A., Kaleta A. 1996. Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. UMK w Toruniu, ZN im. Ossolińskich, t. 2: 151 ss.
 • [5] Harasim A., Kuś J., Krasowicz St. 1991. Efektywność ekonomiczna plodozmianów z różnym udziałem zbóż na glebach kompleksów psze­nnego i żytniego. V seminarium płodozmianowe „Synteza i perspe­ktywa nauki o płodozmianach", cz. IV, ART Olsztyn: 35-54.
 • [6] Kisiel R., Brodziński Z. 1997. Tendencje zmian struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce północno-wschodniej i w niektórych kra­jach Unii Europejskiej. W: Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską (II część materiałów międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane 2-4.12. 1997r.).
 • [7] Krzymuski J. 1992. Rolnictwo „konwencjonalne w Polsce". Materiały z konferencji „Konfrontacja systemów rolniczych", ART Olsztyn - ODR Przysiek: 7-25.
 • [8] Krzymuski J., Nowicki J. 1995. Produkcja roślinna w Polsce na tle Unii Europejskiej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej", t. IV, Produk­cja roślinna, ART Olsztyn: 7-24.
 • [9] Nietupski T. 1997. Perspektywy rozwoju gospodarstw rodzinnych w Pol­sce. W: Strategie doradztwa w realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, CROW ART Olsztyn: 10-17.
 • [10] Niewiadomski W. i inni 1988. Plonowanie pszenicy ozimej w specjali­stycznych zmianowaniach i monokulturze w zróżnicowanych warun­kach glebowych (synteza 20-letnich ścisłych doświadczeń polowych). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331: 77-91.
 • [11] Noniewicz Cz. 1996. Rozwój gospodarki chłopskiej. Wydział Ekono­miczny Filii UW w Białymstoku: 79 i następne.
 • [12] Pałasz L. [red.] 1996. Restrukturyzacja PGR w regionie Północno-Zachodniej Polski z uwzględnieniem doświadczeń Północno-Wschodniej części Niemiec. AR Szczecin: 182 ss.
 • [13] Pałasz L. 1995. Gospodarstwa rodzinne w strategii stowarzyszenia Pol­ski z Unią Europejską. W: Problemy zarządzania restrukturyzowa­nymi przedsiębiorstwami rolnymi. Materiały Polsko-Holenderskiej konferencji naukowej, Bydgoszcz, Ciechocinek.
 • [14] Pawlak J. 1996. Tendencje zmian struktury gospodarstw rolnych na przykładzie niektórych państw należących do Unii Europejskiej. Post. Nauk Rol. 5: 15-30.
 • [15] Powszechny Spis Rolny 1996. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasie­wów. GUS Warszawa 1997.
 • [16] Stankiewicz В., Mickiewicz В., Lewgowd J. 1998. Produkcja zwie­rzęca w gospodarstwach rodzinnych na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 457: 173-194.
 • [17] Szemberg A. 1995. Przemiany agrarne w gospodarce chłopskiej. IERiGŻ Warszawa, Rynek Rolny 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f8de8088-dfab-410e-8125-b52b4d21cc26
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.