PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 2 |
Tytuł artykułu

Piśmiennictwo z zakresu dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce po 1945 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Literature within the scope of history of Gymnastic Society “Sokol” [Falcon] in Poland after 1945
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W piśmiennictwie omawiającym dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce po 1945 r. brak jest opracowania o zakresie ogólnopolskim. Występują publikacje posiadające charakter regionalny. Prace te odnoszą się głównie do Górnego Śląska, Małopolski i Pomorza. W pracach tych podejmowana jest problematyka reaktywowania działalności „Sokoła” po II wojnie światowej (1945–1949); prób reaktywowania gniazd „Sokoła” w latach 1956–1957; reaktywowania „Sokoła” i działalności dwóch organizacji sokolich po 1989 r. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół w Polsce i Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie prowadziły działalność na polu wychowania fizycznego, sportu, rekreacji fizycznej, działalności turystyczno-krajoznawczej oraz pracy kulturalno-oświatowej, wychowawczej, wydawniczej i patriotycznej.
EN
As far as the state of research into the history of Gymnastic Society “Sokół” in Poland after 1945 is concerned there is no study of an all-Poland scope. There are some publications of a regional character. These works relate mainly to Górny Śląsk [Upper Silesia], Małopolska [Lesser Poland] and Pomorze [Pomerania]. These works touched upon the issues of re-establishment and operation of “Sokół” after World War II (1945–1949); attempts to re-establish nests of “Sokół” in the years 1956–1957; re-establishment of “Sokół” and of operation of two Sokół organizations after 1989. The Union of Gymnastics Societies “Sokół” in Poland and Polish Gymnastic Society “Sokół” in Cracow were active in the field of physical education, sport, physical recreation, tourism and sightseeing as well as cultural, educational, publishing and patriotic work.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
2
Opis fizyczny
s.99-109,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki, Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
 • Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki, Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
Bibliografia
 • Bielec G., Sukcesy akrobatów odrodzonych gniazd sokolich na tle działalności Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Krakowie i Rzeszowie, [w:] A. Łopata, J. Fall (red.), 100-lecie V Ogólnopolskiego Zlotu Sokołów w Krakowie – Zlotu Grunwaldzkiego – 100-lecie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 1910–2010, Kraków 2010.
 • Bogucki A., 130-lecie Sokolstwa Polskiego. Przyczynek do dziejów za lata 1939–1997, Bydgoszcz 1998.
 • Bogucki A., Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1993–1997, Bydgoszcz 1997.
 • Bogusz A., Sokolstwo Łódzkie 1905–1995, Łódź 1995.
 • Drozdek-Małolepsza T. (red.), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Częstochowie w latach 1906–2006, Częstochowa 2009.
 • Gacek J., PTG „Sokół” w Krakowie po roku 1992, [w:] A. Łopata (red.), 130 lat Sokolstwa Polskiego, Kraków 1997.
 • Gedl-Pieprzyca I., Wartości społeczne w działalności wadowickiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, [w:] Z. Dziubiński (red.), Społeczny wymiar sportu, Warszawa 2003.
 • Łopata A. (red.), 130 lat Sokolstwa Polskiego, Kraków 1997.
 • Małolepszy E., Baczyński W., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Ziemi Częstochowskiej w latach 1906–1993. Zarys dziejów, Częstochowa 1994.
 • Małolepszy E., Pawluczuk Z. (red.), Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867–1997, Częstochowa 2001.
 • Małolepszy E., Ruch sokoli na ziemiach polskich, [w:] T. Jurek (red.), Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna, Gorzów Wlkp. 2002.
 • Mirkiewicz M. (red.), Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Rzeszów 1996.
 • Nowakowski A., Nieudane próby reaktywacji gniazd sokolich w wybranych miejscowościach zachodniej Małopolski na przełomie XX i XXI stulecia, [w:] A. Łopata, J. Fall (red.), 100-lecie V Ogólnopolskiego Zlotu Sokołów w Krakowie – Zlotu Grunwaldzkiego – 100-lecie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 1910–2010, Kraków 2010.
 • Nowakowski A., Reaktywowanie działalności „Sokoła” w Polsce po roku 1989. Problemy organizacyjno-prawne, [w:] L. Nowak (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 6, Gorzów Wlkp. 2004.
 • Nowakowski A., „Sokół” w Wadowicach w latach 1918–1949. Zarys dziejów, Wadowice 2009.
 • Nowakowski A., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Kętach w latach 1901–1947. Zarys dziejów, Wadowice 2003.
 • Nowakowski A., Wadowicki „Sokół” wczoraj i dziś. Na studziesięciolecie wadowickiej sokolni (1889–1999), Częstochowa 1998.
 • Nowakowski A., Zarys dziejów „Sokoła” w Andrychowie i Choczni, Wadowice 2007.
 • Pasko A., Likwidacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” po 1947 r., [w:] A. Łopata, J. Fall (red.), 100-lecie V Ogólnopolskiego Zlotu Sokołów w Krakowie – Zlotu Grunwaldzkiego – 100-lecie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 1910–2010, Kraków 2010.
 • Pawluczuk Z., Drozdek-Małolepsza T., Małolepszy E., Miejsce i rola ruchu sokolskiego w dziejach Polski i Polaków, [w:] W. Cynarski, K. Obodyński, M. Mirkiewicz (red.), Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce. W 135. rocznicę powstania, Rzeszów [b.r.w.].
 • Pawluczuk Z., 100 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdańsku (1894–1994), Gdańsk 1998.
 • Pawluczuk Z. (red.), Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, Gdańsk 1996.
 • Pawłowski A., Działalność sportowa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie w okresie 1993 – I połowa 1997 roku, [w:] A. Łopata (red.), 130 lat Sokolstwa Polskiego, Kraków 1997.
 • Ponczek M., Ze studiów nad powstaniem, rozwojem i upadkiem Górnośląskiego „Sokoła” 1895–1947, Katowice 2011.
 • Przybylski H., Ślężyński J. (red.), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Górnym Śląsku, Katowice 1986.
 • Ryfowa A., Działalność Sokoła Polskiego w zaborze pruskim i wśród wychodźstwa w Niemczech (1884–1914), Warszawa – Poznań 1976.
 • Szwed S., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Raciborzu 1914–2007, [w:] A. Łopata (red.), 140 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, Kraków 2007.
 • K. Toporowicz, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na polu wychowania fizycznego i sportu pod koniec XIX i na początku XX wieku (1885–1914), „Roczniki Naukowe WSWF w Krakowie”, t. 4, Kraków 1965.
 • Toporowicz K., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w latach 1867–1947. Z okazji 125-lecia,„Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4.
 • Toporowicz K., Zarys dziejów „Sokoła” na ziemiach polskich w latach 1867–1947, [w:] Z kart historii polskiego „Sokoła”, Kraków 1995.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f8db5817-eefc-41f1-bd66-a5dbfc501ec6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.