PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 30 | 1 |
Tytuł artykułu

Changes in textural and geo-chemical features of alluvia in the western part of the Lublin Upland over the past 1000 years

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
30
Numer
1
Opis fizyczny
p.123-132,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Geology and Lithosphere Protection, Maria Curie-Sklodowska University, Krasnicka 2cd, 20-718 Lublin, Poland
autor
Bibliografia
 • Bojakowska I. & Sokołowska G., 1998. Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych. Przegląd Geologiczny 46: 49-54.
 • Buraczyński J., 1989/1990. Rozwój wąwozów na Roztoczu Gorajskim w ostatnim tysiącleciu (Development of the gullies in the Goraj Roztocze during the last millenium). Ann. UMCS, B, 44/45: 95-104.
 • Ciszewski D., 1994. Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych rzeki Chechło. Przegląd Geologiczny 2: 116-121.
 • Ciszewski D. & Malik i., 2003. Zapis XX-wiecznej historii zanieczyszczenia Małej Panwi metalami ciężkimi w jej osadach (Sedimentary record of the Mała Panew River pollution with heavy metals in the 20th century (southern Poland). Przegląd Geologiczny 51: 142-147.
 • Hoczyk-Siwkowa S., 1999. Małopolska północno-wschodnia w VI-X wieku. Struktury osadnicze. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Hudson-Edwards K., Macklin M., Taylor M., 1997. Historic metal mining inputs to river sediment. The Science of the Total Environment 194/195: 437-445, DOI 10.1016/S0048- 9697(96)05381-8.
 • Jezierski W., 1981. Rola deluwiów w kształtowaniu współczesnego dna doliny Bystrej (Płaskowyż Nałęczowski). Biuletyn LTN 23: 67-73.
 • Klimek K., 1996. Aluwia Rudy jako wskaźnik 1000-letniej degradacji Płaskowyżu Rybnickiego. In: A. Kostrzewski (ed.). Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych t. II, UAM Seria Geografia 57: 155-166.
 • Klimek K., Lanczont M., Nogaj-Chachaj J., 2006. Historical deforestation as a cause of alluviation in small valleys, subcarpathian loess plateau, Poland. Regional Environmental Change 6: 52-61, DOI: 10.1007/s10113-005-0008-3.
 • Kosmowska-Suffczyńska D., 1983. Wpływ działalności ludzkiej na tempo przyrostu aluwiów dolinnych i zmian w krajobrazie na przykładzie Czyżówki (Wyżyna Sandomierska). Prace i Studia Geograficzne 4: 69-78.
 • Maruszczak H., 1973. Erozja wąwozowa we wschodniej części pasa wyżyn południowopolskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 151: 15-30.
 • Maruszczak H., 1988. Zmiany środowiska przyrodniczego kraju w czasach historycznych. In: L. Starkel (ed.). Przemiany środowiska geograficznego Polski. Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, 109-135.
 • Michno A., 2004. Transformacja doliny dolnej Nidzicy w holocenie. IGiGP UJ, Kraków.
 • Mycielska-Dowgiałło E., 1995. Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpretacyjna. In: E. Mycielska- Dowgiałło, J. Rutkowski (eds). Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników. Warszawa: 29-105.
 • Nogaj-Chachaj J., 2004. O roli człowieka w przekształcaniu środowiska przyrodniczego w holocenie na Płaskowyżu Nałęczowskim. In: J. Libera, A. Zakościelna (eds). Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 63-72.
 • Racinowski R., szczypek T. wach j., 2001. Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych. UŚ, Katowice.
 • Roguszczak D., 2003. Zapis działalności człowieka w chemi- zmie osadów wypełniających paleomeander Wieprzy (Changes of chemical properties in sediment of Wieprza palaeomeanders as a result of anthropogenic activity). In: J. M. Waga, K. Kocel (eds.). Człowiek w środowisku przyrodniczym - zapis działalności. Sosnowiec: 179-186.
 • Smolska E., 2005: Znaczenie spłukiwania w modelowaniu stoków młodoglacjalnych (na przykładzie Pojezierza Suwalskiego) (Slope wash processes in late glacial area on example of Suwałki lake district). WGiSR UW, Warszawa.
 • Superson J. Jezierski W., Król T., 2003. Wpływ deforestacji Płaskowyżu Nałęczowskiego na rozwój osadów dna doliny Bystrej (The influence of the deforestation of the Nałęczów Plateau on sediment development in the Bystra river valley floor). In: J. M. Waga, K. Kocel (eds.). Człowiek w środowisku przyrodniczym - zapis działalności. Sosnowiec: 207-212.
 • Superson J. & Zglobicki W., 2005. Rozwój holoceńskich stożków napływowych w dolinie Bystrej (Płaskowyż Nałęczowski). In: A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (eds.). Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Kraków, 423-429.
 • Swennen R. & Van der Sluys J., 2002. Anthropogenic impact on sediment composition and geochemistry in vertical overbank profiles of river alluvium from Belgium and Luxembourg. Journal of Geochemical Exploration 75: 93105, DOI 10.1016/S0375-6742(02)00199-1.
 • Szwarczewski P., 2003. Wybrane geochemiczne i teksturalne cechy osadów w dolinie Utraty jako efekt działalności człowieka - współczesnej i w przeszłości (Selected geochemical and textural characteristics of deposits in the Utrata valley as a result of past and contemporary anthropogenic activity). Prace i Studia Geograficzne 33: 83-92.
 • Śnieszko Z., 1985. Paleogeografia holocenu w dolinie Sancygniówki. Acta Geographica Lodziensia 51.
 • Śnieszko Z., 1995. Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn lessowych w czasie ostatnich 15 000 lat (The loess cover evolution during the last 15 000 years in Polish Uplands). Prace Naukowe US 1496. Katowice.
 • Twardy J., 2003. Cechy sedymentologiczne neoholoceńskich osadów stokowych na Wyżynie Łódzkiej i ich wartość interpretacyjna (Sedimentologic properties of neoholocene slope deposits in the Łódź Region and their value for interpretation). Prace i Studia Geograficzne 33: 25-44.
 • Weng H.-X., Hang X.-M, Chen X.-H., Wu N.-Y., 2003. The stability of the relative content ratios of Cu, Pb, Zn in soils and sediment. Environmental Geology 45: 79-85, DOI 10.1007/s00254-003-0859-1 .
 • Zgłobicki W., 2008. Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych (Geochemical record of human activity in slope and river sediments). Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Zgłobicki, W. & Baran-Zgłobicka B., 2011. Gullies as an indicator of human impact on loess landscape (Case study: North Western part of Lublin Upland, Poland). Zeitschrift fur Geomorphologie 55, Suppl. 1: 119-137, D0I:10.1127/0372-8854/2011/0055S1-0042.
 • Zgłobicki W., Lata L., Plak A., Reszka M., 2011. Geochemical and statistical approach to evaluate background concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn (case study: Eastern Poland). Environmental Earth Sciences 62: 347-355, DOI 10.1007/s12665-010-0529-z.
 • Zgłobicki W. & Rodzik J., 2007. Heavy metals in slope deposits of loess areas of the Lublin Upland (E Poland). Catena 71: 84-95, DOI 10.1016/j.catena.2006.10.008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f877dc09-c2b7-4665-be81-2aa7f8bf79fa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.