PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Postawy i zachowania konsumentów wobec herbat i herbatek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Consumers’ attitudes and behaviours towards teas
RU
Povedenie i otnoshenie potrebitelejj k vidam chaja
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie postaw i zachowań konsumentów wobec herbat i herbatek oraz analiza ważkości czynników warunkujących wybory tej grupy produktów. Wiedza o zachowaniach konsumentów na rynku herbaty i czynnikach wpływających na zakup konkretnego produktu może stanowić podstawę opracowania skutecznej strategii marketingowej dla podmiotów zajmujących się dystrybucją herbaty, jak również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, objęto nim 115 klientów sklepów z herbatami na terenie Bydgoszczy. Jako zmienne niezależne wybrano m.in.płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Na podstawie wyników stwierdzono, że postawy konsumentów wobec herbaty były w większości pozytywne, co przekładało się na częstość spożycia herbaty. Najwięcej konsumentów sięgało po herbaty czarne i zielone oraz herbatki owocowe, ziołowe i Rooibos. Do głównych determinant wyboru herbat należały kolejno: walory smakowo–zapachowe, gatunek herbaty, właściwości prozdrowotne i przyzwyczajenie. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of research was to describe consumers’ attitudes and behaviours towards teas as well as to analyse importance of the factors determining choices of this group of products. Knowledge of consumers’ behaviours in the market for tea and of the factors affecting the purchase of a specific product may be a basis for development of an efficient marketing strategy for the entities dealing with tea distribution as well as meet social expectations. The research was carried out by the method of diagnostic survey with the use of questionnaire, which covered 115 clients of shops and stores with tea in the area of the city of Bydgoszcz. As the independent variables there were taken, inter alia, sex, age and residence. Based on the findings, there was stated that consumers’ attitudes towards tea were mostly positive, what was translated into frequency of tea consumption. Most consumers reached for black and green sorts of tea as well as fruit, herbal teas and Rooibos. The main determinants of the choice of teas were, by turns, taste and flavour qualities, sort of tea, health properties, and habit. The article is of the research nature.
RU
Цель исследований заключалась в определении поведения и отношения потребителей к видам чая, а также в анализе значения факторов, обусловли вающих выборы этой группы продуктов. Знания насчет поведения потребителей на рынке чая и факторов, влияющих на покупку конкретного продукта, может представлять собой основание для разработки действеннной маркетинговой стратегии для субъектов, занимающихся распределением чая, а также выходить навстречу общественным ожиданиям. Исследование провели по методу диагностического зондажа с использованием вопросника анкеты; им охватили 115 клиентов магазинов с чаем на территории Быдгощи. В качестве независимых переменных выбрали, в частности, пол, возраст и местожитель- ство. На основе результатов констатировали, что отношение потребителей к чаю в своем большинстве было положительным, что приводило к частотности потребления чая. Самое большое количество потребителей брало черный и зеленый чай, а также фруктовый, травяной чай (фиточай) и ройбуш(Rooibos). К числу основных детерминантов выбора видов чая относились, поочередно: вкусовые и ароматные достоинства, сорт чая, оздоровительные свойства и привычка. Статья имеет исследовательский характе.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.222-233,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul.Morska 81-87, 81-225 Gdynia
 • Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul.Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Bibliografia
 • Bastos D.H., Oliveira D.M., Matsumoto R.L.T., Oliveira Carvalho P., Ribeiro M.L. (2007), Yerba maté: composition and pharmacological properties, “Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology”, No. 1(1).
 • Burrisl K.P., Harte F.M., Davidson P.M., Stewart Jr. C.N., Zivanovic S. (2012), Composition and bioactive properties of yerba mate (ilex paraguariensis a. St.-hil.): a review, “Chilean Journal of Agricultural Research”, No. 72(2).
 • Całka J., Zasadowski A., Juranek J. (2008), Niektóre aspekty leczniczego działania zielonej herbaty, „Bromat. Chem. Toksykol.”, nr XLI(1).
 • Chmielewska J., Ignaczak P., Sterczyński R., Wendland P. (2013). Rynek pod lupą – kawa i herbata, „Poradnik Handlowca”, nr 9/247, http://www.poradnikhandlowca.com.pl [dostęp: 15.05.2014].
 • Dieren S.M., Uiterwaal, Schouw T., Boer A., Spijkerman A., Grobbee E., Beulens J. (2009), Coffee and tea consumption and risk of type 2 diabetes, „Diabetologia”, No. 52.
 • Dmowski P., Śmiechowska M., Łabędzki A. (2009), Znaczenie opakowań w kształtowaniu jakości herbaty, „Bromat. Chem. Toksykol.”, nr XLII(3).
 • Dmowski P., Śmiechowska M., Szemiako D. (2011), Znaczenie marki produktu i jej wpływ na wybór herbaty przez konsumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Geybels M.S., Neuhouser M.L., Stanford J.L. (2013), Associations of tea and coffee consumption with prostate cancer risk, “Cancer Causes Control”, No. 24.
 • Grigg D. (2003), The worlds of tea and coffee: Patterns of consumption, “GeoJournal”, No. 57.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Pilska M. (2007), Postawy względem żywności i żywienia. Wybrane aspekty teoretyczne i metodyczne, Wydawnictwo Naukowe SGGW, Warszawa.
 • Li J., Lu X., Jiang M., Shao W., Zhou J. (2013), Survey and Analysis on Undergraduate Tea Consumption and Attitude towards Tea Consumption, “Asian Agricultural Research”, No. 5(5).
 • Łuczak H., Jeżewska M., Białas M., Kulczak M. (2012), Zawartość popiołów w wybranych herbatach ekspresowych, „Bromat. Chem. Toksykol.”, nr XLV(3).
 • Niekerk C., Viljoen A. (2008), Indigenous South African Medicinal Plants, Part 11: Aspalathus linearis (Rooibos), “SA Pharmaceutical Journal”.
 • Plust D., Czerniejewska-Surma B., Domiszewski Z., Bienkiewicz G. (2011), Zawartość polifenoli, właściwości przeciwutleniające oraz zdolności redukujące naparów herbat białych liściastych, „Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Agric. Aliment., Pisc., Zootech”, nr 286(18).
 • Ratajczak J., Siuda M. (2012), Rynek kawy i herbaty, „Poradnik Handlowca”, nr 9/235, http://www.poradnikhandlowca.com.pl [dostęp: 12.05.2014].
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 (2012), GUS, Warszawa.
 • Rong-rong H., Ling C., Bing-hui L., Yokichi M., Xin-sheng Y., Hiroshi K. (2009), Beneficial Effects of Oolong Tea Consumption on Diet-induced Overweight and Obese Subject, “Chin J Integr Med.”, No. 15(1).
 • Rusinek-PrystupaE. (2013), Zawartość związków biologicznie czynnych w naparach różnych gatunków herbaty w zależności od czasu parzenia, „Bromat. Chem. Toksykol.”, nr XLVI(1).
 • Stańczyk A. (2010), Właściwości zdrowotne gatunków herbat, „Bromat. Chem. Toksykol.”, nr XLIII(4).
 • Stańczyk A., Skolimowska U., Wędzisz A. (2008), Zawartość garbników w zielonych i czarnych herbatach oraz właściwości antybakteryjne metanolowych wyciągów, „Bromat. Chem. Toksykol.”, nr XLI(4).
 • Teleżyńska K. (2011), Raport: Rynek kawy i herbaty. „Poradnik Handlowca”, nr 9/223, http://www.poradnikhandlowca.com.pl [dostęp: 12.05.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f83d68a0-77c8-4994-b38d-8939b07c3e13
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.