PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 494 |
Tytuł artykułu

Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1997 - 2001 prowadzono badania składu chemicznego wywaru gorzelnianego ziemniaczanego, wycierki ziemniaczanej i komunalnych osadów ściekowych. Wyniki badań wskazują, że wywar gorzelniany ziemniaczany i wycierka ziemniaczana mają niskie pH (3,9 i 4,7) oraz zbyt dużą koncentrację potasu w stosunku do azotu i fosforu. Decydując się na stosowanie wywaru gorzelnianego ziemniaczanego i wycierki ziemniaczanej należy uprzednio gleby zwapnować a dawki ich ustalić na podstawie koncentracji potasu. Komunalne osady ściekowe charakteryzują się odczynem w granicach obojętnego (pH 6,8 - 7,2) oraz niską zawartością potasu w stosunku do azotu i fosforu. Odpady te można użyć do produkcji kompostów. W ten sposób zostanie podniesione pH odpadów ziemniaczanych oraz wyrównany stosunek N : P : K. Przyjmuje się stosowanie następujących proporcji w przeliczeniu na suchą masę 30 - 35% komunalnego osadu ściekowego, 30 - 35% wywaru gorzelnianego ziemniaczanego lub wycierki ziemniaczanej oraz 30-40% materiałów strukturotwórczych (słoma, trociny, liście, odpady zieleni miejskiej i inne).
EN
In the years 1997 - 2001 chemical composition of potato alcohol-distilling decoction, potato pulp, and municipal sewage sludge were investigated. The results of the investigations indicated that the potato alcohol-distilling decoction and potato pulp had a low pH (3.9 and 4.7) and too high concentration of potassium relative to those of nitrogen and phosphorous. To use potato alcohol-distilling decoction and potato pulp, the soil should be limed earlier limed, and the rates of the former two fertilizers should be established based on the concentration of potassium. The municipal sewage sludge had a pH of 6.8 - 7.2 and a low content of potassium relative to those of nitrogen and phosphorous. The wastes may be used to produce composts. This will increase pH of potato wastes and equalize the N : P : K ratio. The proportions of dry matter of municipal sewage sludge, potato alcohol-distilling decoction or potato pulp, and the structure-improving materials (straw, sawdust, leaves, wastes of urban green) should be 30 - 35%, 30 - 35%, and 30 - 40%, respectively.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
494
Opis fizyczny
s.233-239,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Baran S., Flis-Bujak M., Turski R., Żukowska G. 1993. Przemiany substancji organicznej w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 243-250.
 • Baran S., Szczepanowska I., Saadi L. 1999. Wpływ użyźnienia osadem ściekowym o różnym stopniu przetworzenia na zawartość form azotu w glebie lekkiej. Fol. Univ. Agric. Stetinensis 200, Agricultura 77: 15-20.
 • Brogowski Z., Kropisz A., Sobczak E. 1990. Przemyśl Fermentacyjny 8/9: 12-13.
 • Czekała J. 1999. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. Fol. Univ. Agric. Stetinensis 200, Agricultura 77: 33-38.
 • Dzierżawski K., Głażewski M. 1993. Wybrane problemy leśnego zagospodarowania osadów wtórnych z oczyszczalni ścieków. IOŚ Warszawa.
 • Frankeistein K. 2002. Studia nad nawozowym wykorzystaniem kompostów z komunalnego osadu ściekowego. Praca dokt. AR w Szczecinie: 114 ss.
 • Gosek S. 2001. Regionalne zróżnicowanie bilansu zawartości przyswajalnego potasu i magnezu w glebach Polski. Prace Nauk. AE we Wrocławiu 888: 80-85.
 • Gosek S., Kopiński J. 2001. Regionalne zróżnicowanie bilansu zawartości przyswajalnego potasu i magnezu w glebach Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 480: 395-402.
 • Hermann J. 1994. Problemy mikrobiologicznego skażenia gleby osadami ściekowymi. Ekologia i Technika 6(12): 29-30.
 • Kalembasa S., Pakuła K., Becher M. 1999. Zawartość makro- i mikropierwiastków w osadach ściekowych, produkowanych na wybranych oczyszczalniach regionu siedleckiego. Fol. Univ. Stetinensis 200, Agricultura 77: 125-128.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz. 1996. Charakterystyka chemiczna i możliwości wykorzystania do produkcji kompostów osadów ściekowych z miejskich oczyszczidni ścieków. Zesz. Nauk. AR Szczecin 172, Rolnictwo 62: 265-271.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 2000. Wartość nawozowa komunalnych osadów ściekowych. PTIE Oddział Szczeciński: 63 ss.
 • Mazur T. 1996. Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 437: 13 - 22.
 • Oleszkiewicz J. 1998. Gospodarka osadami ściekowymi. Poradnik decydenta, LEM s.c. Kraków: 283 ss.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Roślin. Warszawa: 247 ss.
 • Rozporządzenie MŚ 2002. Z dnia 10 sierpnia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz. U. Nr 134 poz.1140.
 • Rozporządzenie MRiRW 2001. Z dnia 13 czerwca w sprawie wykonania niektórych przepisów o nawozach i nawożeniu. Dz. U. Nr 60 poz. 615.
 • Siuta J. 2000. Sposoby i obiekty przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych. Przegląd Komunalny 1: 9 - 10.
 • Urbaniak M. 1997. Przeróbka i wykorzystanie osadów ze ścieków komunalnych. PAN Oddział - Łódź: 80 ss.
 • Ustawa 1997. O odpadach. Dz. U. 97.96.592.
 • Ustawa 2001. O odpadach. Dz. U. 01.62.628.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f81b9c95-3315-4c87-bd30-58a2409871c8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.