PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Determinants of participation in sport and tourism of visitors to Polish health resorts. A case study

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.42-49,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Sport and Tourism Management, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Katowice, Poland
 • Department of Organization and Management, Silesian University of Technology in Gliwice, Gliwice, Poland
 • Department of Physical Education, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Katowice, Poland
Bibliografia
 • 1. Mueller H, Kaufmann EL. Wellness tourism: Market analysis of a spe¬cial health tourism segment and implications for the hotel industry. Journal of Vacation Marketing; 2001, 7: 5-17.
 • 2. Biernat E. Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy (Physical ac¬tivity of Warsaw citizens), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • 3. Winiarski R. Aktywność sportowa młodzieży. Geneza-struktura- -uwarunkowania (Sport activity of adolescents. Genesis, structure, determinants), Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1995.
 • 4. Alejziak W. Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności tu¬rystycznej (Determinants and social diversification of tourist activ¬ity), Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2009.
 • 5. Nowakowska A. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu tu¬rystycznego w układach przestrzennych (Social and economic con¬ditions of tourist movement), Zeszyty Naukowe, Seria Monografie, no. 88, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 • 6. Sas-Nowosielski K. Determinanty wolnoczasowej aktywności fizycz¬nej młodzieży i ich implikacje dla procesu wychowania do uczest¬nictwa w kulturze fizycznej (Determinants of free time physical activ¬ity of adolescents and their implications for teaching participation in physical education), Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice 2009.
 • 7. Lewandowska A. Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania (Spa tourism. Study resources), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • 8. Burzyński T, et al. Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (Factors influencing the quality and competitiveness of tourist services in health resort towns), Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Stowa¬rzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kraków 2005.
 • 9. Górna J. Determinanty i kierunki rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Maszynopis dok¬toratu (Determinants and directions of the development of wellness and spa services in Poland in view of Poland's integration with the EU. Unpublished doctoral dissertation), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2011.
 • 10. Hadzik A, Kantyka J, Szromek A. Health tourism and wellness as mod¬ern forms of Spa tourism. In: Bergier J., ed. Wellness and success, vol. 1, Lublin: NeuroCentrum; 2009. pp. 97-112.
 • 11. Winiarski R. Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka (Motiva¬tion of recreational activity), Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1991.
 • 12. Athena H, Mak N, Wong KF, Chang RCY. Health or Self-indulgence? The Motivations and Characteristics of Spa-goers, (Int J Tourism Res); 2009, 11: 185-199.
 • 13. Chen JS. Prebensen N, Huan TC. Anatolia: An Int Journal Tour Hosp Res; 2008, 19 (1): 103-115.
 • 14. Hadzik A, Szromek AR, Żylak D. Konkurencyjność produktu turystycz¬nego uzdrowiska Kołobrzeg (Competitiveness of the tourist offer in the Kołobrzeg health resort), Acta Oeconomia; 2010, 9 (4): 153-164.
 • 15. Fenczyn J. Psychologia. Wybór zagadnień dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (Psychology. Textbook for Tourism and Recre¬ation students), Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1999.
 • 16. Maslow AH. Motywacja i osobowość (Motivation and personality), PWN, Warszawa 2006.
 • 17. Kaczmarek A, Stasiak B, Włodarczyk B. Produkt turystyczny (Tourist product), PWE, Warszawa 2005.
 • 18. Winiarski R, Zdebski J. Psychologia turystyki (Psychology of tourism), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 19. Crompton JL. Motivations for Pleasure Vacation. Annals of Tourism Research; 1979, 6: 408-424.
 • 20. Das Profil der Wellness - Reisenden, Institut Fur Freizeitwirtschaft, Monachium 2004.
 • 21. Rapacz A, Gryszel P, Jaremen D. Innowacje w percepcji przedstawi¬cieli jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów uzdrowisk (Perception changes in local government officials and health resort customers). In: Innovative directions of spa tourism development and spa treatment Krynica: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP; 2009. pp. 145-161.
 • 22. Dryglas D. Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Pols¬ce (The development of the tourist offer of Polish health resorts), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
 • 23. Durydiwka M, Duda-Gromada K. Spa i wellness jako nowe funkcje w miejscowościach uzdrowiskowych (SPA and wellness as new func¬tions in health resort towns). In: Boruszczak M, ed. Turystyka uzdro¬wiskowa Status i perspektywy (Spa tourism. Status and prospects), Gdańsk: WSZTiH; 2009. pp. 245-255.
 • 24. Łęcka I. Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej (New trends (?) in health tourism) Prace i Studia Geograficzne, vol. 32. Warszawa: Uni¬wersytet Warszawski; 2003.
 • 25. Toczek- Werner S, Sołtysik M. Wykorzystanie czasu wolnego przez polskich i francuskich kuracjuszy odwiedzających uzdrowisko Świeradów Zdrój (The use of leisure by Polish and French spa visitors to the Świeradów Zdrój health resort). In: Wyrzykowski J, ed. Uwa¬runkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 9, Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju (Determinants of foreign tourism in Central and Eastern Europe), vol. 9. Contemporary models of spa tourism in the context of sustainable development), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 2007. pp. 251-260.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f8085726-527f-4b67-bd8f-4f60240c1bd9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.