PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | 1 |
Tytuł artykułu

Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Determinants of competitiveness of consuming ZWRSP in the Warmia-Mazury
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Racjonalność gospodarowania środkami finansowymi w produkcji rolniczej wymaga diagnozowania oraz monitorowania czynników, które przyczyniają się do uzyskania przewagi konkurencyjnej bądź ją hamują. W związku z tym, celem opracowania jest identyfikacja najczęściej wykorzystywanych czynników oraz najczęściej napotykanych barier w kreowaniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych korzystających w produkcji rolniczej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wyniki badań wykazały, że do najważniejszych barier w funkcjonowaniu gospodarstw respondenci zaliczyli m.in. niestabilne ceny skupu, wysokie ceny środków produkcji oraz wysokie koszty produkcji. Natomiast najskuteczniej wzrost konkurencyjności stymulowały: wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania, redukcja zatrudnienia, doskonalenie jakości produktów lub świadczonych usług.
EN
The rationality of financial management in agricultural production requires diagnosis and monitoring of the factors that contribute to or inhibit the gain competitive advantage. Therefore, the aim of the study was to identify the factors most commonly used and most frequently encountered obstacles in creating competitiveness of farm ministers in the production APSST in Warmia-Mazury. The results showed that the most important obstacles to the functioning of households passed the respondents include: unstable purchase prices, high prices and high production costs. In contrast, most effectively stimulated the growth of competitiveness include: implementation of advanced management techniques, reduction of employment, improvement of quality of products/services provided.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Numer
1
Opis fizyczny
s.137-144,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłlo H. 2002: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 257-258.
 • Adamkiewicz-Drwiłlo H. 2010: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, TNOIK, Toruń.
 • Chrobocińska K., Juchniewicz M. 2010: Konkurencyjność sektora MSP na Warmii i Mazurach, Wyd. Fundacja Wspierania Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, 133.
 • Frączek P. 2009: Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. Przedsiębiorstwo i Region, nr 1/2009, 7-17.
 • Goraj L., Sikorska M.A., Chmielewska B., Karwat-Woźniak B., Szczepaniak I., Drożdż J., Mańko S., Płonka R., Tarasiuk R. 2011: Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”.
 • Marks-Bielska R. 2010: Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wyd. UWM w Olsztynie.
 • Maśniak J. 2008: Formy obrotu ziemią rolniczą w Polsce. „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 72, 213-222.
 • Mioduszewski J. 2011: Wpływ przekształceń własnościowych w rolnictwie na zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw w woj. warmińsko- mazurskim, „Roczniki Naukowe SERiA” t. XIII, z. 1, s. 238-242.
 • Nowak A. 2013: Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica”, 299(70), 159-168.
 • Sobczyk M. 2013: Statystyka,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urban S. 2006: Konkurencja na rynku ziemi rolniczej, [w] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Tom 2, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1118, 455-460
 • Walczak W. 2009: Niematerialne determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, [w] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 112-115.
 • Walczak W. 2010: Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. E-mentor 5(37)/2010 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 (11.11.13).
 • Wieczorkowska G., Kochański P, Eljaszuk M. 2003: Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Woś A. 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 • www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/prawie-22-tys-zl-za-hektar-panstwowej-ziemi,47480.html (10.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f7ee24d4-1d2c-44ba-a86c-ad5e657cb0b7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.