PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1967 | 12 | 2 |
Tytuł artykułu

Some Otarionidae (Trilobita) from the Lower Carboniferous of Europe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Otarionidae (Trilobita) karbońskie Europy
RU
Kamennougol'nye Otarionidae (Trilobita) Egropy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Three Lower Carboniferous representatives of the family Otarionidae: Coignouina acanthina (Coignou, 1890), Namuropyge discors discors (M'Coy, 1844), N. discors kingi R. & E. Richter, 1939 are here redescribed and figured. Their systematic position and the constitution of the family Otarionidae are discussed. Reconstructions of Coignouina acanthina and Namuropyge discors discors are given.
PL
Praca poświęcona jest rewizji karbońskich przedstawicieli rodziny Otarionidae R. & E. Richter, 1926. Zostały opisane ponownie Coignouina acanthina (Coignou, 1890), Namuropyge discors discors (M’Coy, 1844) i Namuropyge discors kingi R. & E. Richter, 1939. Te rzadko występujące drobne formy były dotychczas znane z niedokładnych opisów i niedostatecznie zilustrowanych materiałów angielskich, irlandzkich i belgijskich. Znalezienie w Polsce, w wapieniach wizenu Gałęzie (Góry Świętokrzyskie), dwóch doskonale zachowanych cefalonów Coignouina acanthina pozwoliło na uzupełnienie wiadomości o morfologii tego gatunku i wykonanie jego rekonstrukcji. Autorka w czasie swego pobytu w W. Brytanii, Irlandii i Belgii miała możność zapoznać się z oryginalnymi okazami omawianych form i zrewidować ich stanowisko systematyczne. W wyniku tych badań uznała ona, że rodzaj Namuropyge, oparty na znajomości pygidium i zaliczany dotychczas do Brachymetopidae Prantl & Přibyl, 1950, wykazuje uderzające podobieństwo do rodzaju Cyphaspides Novak 1890 (Otarionidae). Również rodzaj Coignouina, którego opisano wyłącznie cefalony, wykazuje szereg podobieństw z rodzajem Cyphaspides, a także z rodzajem Otarion Zenker, 1833. W konkluzji, wymienione rodzaje powinny być zaliczone do tej samej rodziny - Otarionidae. Wydzielanie w obrębie Otarionidae odrębnych podrodzin Otarioninae i Cyphaspidinae (R. & E. Richter & Schmidt, 1959) nie jest uzasadnione, gdyż przedstawiciele Coignouina i Namuropyge zajmują stanowisko pośrednie między rodzajami Otarion a Cyphaspides.
RU
Настоящая работа посвящена ревизии каменноугольных представителей семейства Otarionidae R. & Е. Richter, 1926. Описано вновь Coignouina acanthina (Coignou, 1890), Namuropyge discors discors (M’Coy, 1844) и Namuropyge discors kingi R. &E. Richter, 1939. Эти редко выступающие мелкие формы до сих пор были известны из неточных описаний и недостаточно иллюстрированных материалов английских, ирландских и бельгийских. Находка в Польше, в визейских известняках Галэн-зиц (Свентокржиские Горы), двух прекрасной сохранности цефалонов Coignouina acanthina разрешила дополнить сведения о морфологии этого вида и изготовить его реконструкцию. Автор во время своего пребывания в Великобритании, Ирландии и Бельгии имел возможность ознакомиться с оригинальными образцами обсуждаемых форм и провести ревизию их систематического положения. В результате этих изучений, автор принял, что род Namuropyge, основан на знакомстве пигидиума и причисляемый до сих пор к Brachymetopidae Prantl & Přibyl, 1950, обнаруживает поразительное сходство с родом Cyphaspides Novák, 1890 (Otarionidae). Род Coignouina, которого только цефалоны были описаны, тоже имеет ряд сходств с родом Cyphaspides, а также с родом Otarion Zenker, 1833. В заключении, все указанные роды должны быть причислены к одному семейству - Otarionidae. Выделение в пределах Otarionidae особых подсемейств Otarioninae и Cyphaspidinae (R. & Е. Richter & Schmidt, 1959) не обосновано, так как представители Coignouina и Namuropyge занимают промежуточную позицию между родами Otarion и Cyphaspides.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
2
Opis fizyczny
p.161-173,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Palaeozoological Institute, Polish Academy of Sciences, Zwirki i Wigury 6, Warsaw 22, Poland
Bibliografia
 • BARRANDE, J. 1852. Système silurien du centre de la Bohême. I: Recherches paléontologiques. 1: Trilobites. 489-490, Prague.
 • - 1872. Système silurien du centre de la Bohême. Supplément au vol. 1. Trilobites, Crustacés divers et Poissons. 13-21, Prague.
 • COIGNOU, Miss. 1890. On a new species of Cyphaspis from the Carboniferous rocks of Yorkshire. - Quart. J. Geol. Soc. London, 46, 421-422, London,
 • COOPER, G. A. & WILLIAMS, J. S. 1935. Tully Formation of New York. - Bull. Geol. Soc. Amer., 46, 5, p. 853, New York.
 • ERBEN, H. K. 1966. Ueber die Tropidocoryphinae (Tril.). Liefg. 1. - N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 125, p. 177, Stuttgart.
 • KING, W. B. R. 1924. Rare trilobites from the Carboniferous limestone. - Naturalist, 815, 361-363, London.
 • M’COY, F. 1844. Synopsis of the characters of the Carboniferous limestone fossils of Ireland, p. 161, Dublin.
 • - 1847. On the fossil botany and zoology of the rocks associated with the coal of Australia. - Ann. Mag. Nat. Hist., 20, p. 230, London.
 • NOVÁK, O. 1890. Vergleichende Studien an einigen Trilobiten aus dem Hercyn von Biecken, Wildungen, Greifenstein und Böhmen. - Paläont. Abh., N. F., 1, 3, 40-41, Jena.
 • PRANTL, F. & PŘIBYL, A. 1950. Revise čeledi Otarionidae R. & E.Richter z českeho siluru a devonu (Trilobitae). - Sborn. Stat. Geol. Ust. Českosl. Rep., 17, 353-429, Praha.
 • PŘIBYL, A. 1946. O několika nových trilobitových rodech z českeho siluru a devonu.- Příroda, 38, 5/6, 1-7, Brno.
 • - 1947. Two new Otarionidae from the Devonian of Bohemia. - Věstn. Král. Česke Spol. Nauk. Tř. Mat.-přir. 1946, 1-7, Praha.
 • REED, F. R. C. 1943. The genera of British Carboniferous trilobites. - Ann. Mag. Nat. Hist. 11, 10-64, London.
 • RICHTER E. & RICHTER R. 1939. Ueber Namuropyge n.g. und die Basisolution der Trilobiten-Glatze. - Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg., 15, 3, 1-13, Bruxelles.
 • RICHTER, E., RICHTER, R. & SCHMIDT, H. 1959. Family Otarionidae. In: R. C. Moore, Treatise on Invertebrate Paleontology, Part O, 403-406, Kansas.
 • SCHMIDT, H. 1959. Family Brachymetopidae. In: R. C. Moore, Ibidem, 407-408.
 • WOODWARD, H. 1884. A monograph of the British Carboniferous trilobites, II. - Palaeontogr. Soc., p. 54, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-f7c4621b-1d9c-41ac-94ef-a9f980d4f315
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.